• Corn Cob and filling up Trailor

1. Rano cvetanje
Ključni deo na putu do stabilnih i visokih prinosa je rano cvetanje, a naša nova generacija hibrida je savladala ovaj ključni aspekt. Pokazuju izuzetno rano cvetanje, posebno polinaciju. To dovodi do dužeg perioda oprašivanja i na taj način povećava stopu uspešne oplodnje. Štaviše, smanjuje rizik od toplotnog stresa, jer hibridi imaju veće šanse da završe oprašivanje pre nego što se pojave ekstremne vrućine.

2. Aktivniji polen
Oprašivanje je kamen temeljac za uspešnu proizvodnju kukuruza, a naši hibridi ga podižu na viši nivo. Sa aktivnijim polenom, ovi proizvodi obezbeđuju povećanu stopu oplodnje, što rezultira boljim razvojem i formiranjem zrna. Koristeći moć aktivnog polena, biljke postavljaju osnovu za uspešan razvoj klipa.

3. Bolje formiranje zrna
Put do prinosa se nastavlja sa boljim formiranjem zrna. Naša nova generacija hibrida se ističe u tome što je izraženo popunjavanje celokupnog klipa, što igra važnu ulogu za potencijal prinosa useva. Oni poseduju superiorne genetske osobine koje podstiču formiranje većeg broja zrna, što na kraju dovodi do bolje popunjenosti klipova.

4. Bolje nalivanje zrna
Postizanje optimalnog nalivanja zrna još je jedan bitan deo puta do prinosa. Naši najnoviji hibridi obezbeđuju izuzetno nalivanje zrna zahvaljujući između ostalog i izraženoj staygreen osobini. Na taj način održavaju asimilaciju CO2 koja je neophodna za dobro formiranje skroba u zrnu. Štaviše, hibridi ove nove generacije imaju dobro pokrivene klipove komušinom, čime se smanjuju negativni uticaji na nalivanje zrna usled gubitka vlage.

5. Veća tolerantnost na visoke temperature i sušu
Klimatske promene predstavljaju značajan izazov za ratare širom sveta. Prepoznajući to, naši najnoviji hibridi uključuju ove napredne osobine koje povećavaju tolerantnost na visoke temperature i sušu. Ovi se hibridi uzgajaju kako bi održali produktivnost u izazovnim sezonama. Uz veću tolerantnost, farmeri mogu da ublaže rizike i obezbede stabilnije prinose iz godine u godinu.

6. Veći potencijal prinosa zrna
Dajući prioritet potrebama farmera, razvili smo novu generaciju hibrida kako bismo dalje napredovali na putu do povećanja prinosa. Ovi hibridi su pažljivo razvijani i rigorozno testirani kako bi se proverile njihove performanse i pouzdanost u različitim uslovima. Imaju potencijal da ostvare i do 6% povećanja prinosa u poređenju sa prethodnim portfoliom, u zavisnosti od preovlađujućih uslova životne sredine.

Hibridi nove generacije

Limit lista
Rezultati

Rezultati ogleda 2023.

Hibrid Lokacija Prinos kg/ha (sa 14% vlage)
KWS INCANTIO Bački Bretovac 11.422
KWS INCANTIO Kljajićevo 11.300
KWS ADVISIO Izbište 11.872
KWS ADONISIO Hetin 12.589
KWS ADONISIO Kovilj 11.940

Potencijal prinosa do

6%
više u zavisnosti od preovlađujućih uslova

 

Rano
Cvetanje

 

Aktivni
polen


Bolja

Tolerantnost
na sušu

Bolje

Formiranje
zrna

Bolje

Nalivanje
zrna

Za farmere #OČEKUJTEVIŠE:
KWS hibridi za zrno

Poljoprivrednici se danas suočavaju sa ogromnim izazovima i imaju velika očekivanja od svojih poslovnih partnera. Nova generacija KWS hibrida kukuruza u zrnu ispunjava ta očekivanja obezbeđujući hibride visokog prinosa za optimalne uslove rasta, kao i stabilne hibride za teške uslove uzgoja. Stalna podrška naših digitalnih alata i našeg tima će obezbediti da maksimizujete svoj potencijal prinosa. Jer to je ono što zaslužujete: više. #EKSPECTMORE #OČEKUJTEVIŠE

Daje mi samopouzdanje i sigurnost to što imam partnera koji ne samo da podstiče očekivanja već ih i ispunjava.
Zoran Vujčić, Farmer