• KWS ADONISIO

  Adaptibilan na različite uslove proizvodnje

  FAO 330

  • Adaptibilan na različite uslove proizvodnje
  • Ima karakteristike Plus4GRAIN hibrida sa značajnom tolerancijom na stres
  • Rano počinje sa cvetanjem i ima kratak period prašenja i svilanja, što mu daje prednost u uslovima visokih temperatura

  Više o hibridu saznajte ovde:

  Za dodatne informacije o hibridu KWS ADONISIO

  Da li već znate...?

  Limit lista
  Rezultati