• KWS_corn_plant_header.jpg
    MYKOTOXÍNY

    Maximalizácia kvality minimalizáciou mykotoxínov

MYKOTOXÍNY
Maximalizácia kvality minimalizáciou mykotoxínov

Prečo je táto téma tak problematická?

  • Môže mať priamy vplyv na ľudské zdravie a spoločenské povedomie o tomto probléme sa zvyšuje.
  • Má rozhodujúci vplyv na chov a kŕmenie hospodárskych zvierat, pričom dochádza k výraznému zníženiu výnosov. Napríklad straty spôsobené mykotoxínmi na trhoch s krmivami a krmovinami v Spojených štátoch a Kanade sa v roku 2013 odhadovali na 5,5 miliardy EUR (Zdroj: Školiace a referenčné stredisko FAO/IAEA, Rím).

Ako vidíme, mykotoxíny sú a budú problémom, na ktorý treba pamätať.

Čo to vlastne sú mykotoxíny?

Mykotoxíny nie sú huby, ktoré bežne vidíme v kukurici, ale sú to sekundárne metabolity (látky) produkované niektorými z týchto húb (najmä Aspergillus, Penicillium a Fusarium), ktorých požitie, vdýchnutie alebo absorpcia pokožkou znižuje metabolickú aktivitu, vyvoláva ochorenia a v extrémnych prípadoch môže dokonca spôsobiť smrť zvierat aj ľudí (upravené podľa Pitt (1996)).

Tieto látky môžu vznikať počas pestovania, zberu, prepravy a skladovania, a aby sa situácia ešte viac skomplikovala, sú termostabilné a veľmi odolné voči akémukoľvek ošetreniu zameranému na ich zníženie alebo odstránenie a môžu ľahko kolovať v celom potravinovom reťazci; (upravené podľa Bhatnagar et al., (1994)).

Aké postupy by sa mali prijať na prevenciu mikrotoxínov?

Príprava pôdy

Rastlinné zvyšky po zbere by sa mali vhodnou orbou zapracovať do pôdy. V hlbších vrstvách pôdy rastlinné zvyšky hnijú a neposkytujú už organickú hmotu pre huby. To pomáha aj pri kontrole vijačky kukuričnej.

Čas zberu

Čím skorší je dátum zberu, tým nižšia je kontaminácia. Keďže dátum zberu je mimoriadne dôležitý, je dôležité vybrať skoré odrody, aby bolo zabezpečené dozrievanie.

Striedanie plodín

Niektoré plodiny zvyšujú riziko opätovnej infekcie nasledujúcej plodiny; najmä po kukurici na zrno zostáva po zbere na poli veľa rastlinných zvyškov, čo zvyšuje riziko fuzarióz.

Hnojenie

Nadbytok dusíka môže oddialiť dozrievanie, čo má za následok posunutie termínu zberu. Nedostatok dusíka však môže byť aj negatívnym faktorom. Je to spôsobené nedostatočným vývojom rastlín, ktorý môže zvýšiť dynamiku stresu, a tým sa zníži ich prirodzená obranyschopnosť, ktorá umožňuje prenikanie húb.

Zber a skladovanie

Je dôležité správne očistiť, vysušiť a skladovať zozbierané plodiny. Zároveň aj samotný sklad musí byť čistý a bez škodcov.


Dbajte na vlhkosť. Skladovacia vlhkosť nižšia ako 13 % nespôsobuje rast plesní. Ale už pri vlhkosti nad 17 % sa riziko vzniku škodlivých plesní výrazne zvyšuje.

Hygiéna

Kontaminovaný materiál by sa mal vyhodiť. Žľaby musia byť čisté a zbavené starého materiálu. Zároveň všetky nástroje ako lopaty, vidly a podobne musia byť dôkladne zbavené nečistôt.

Kontaktujte nás

Ing. Matúš Javor
Ing. Matúš Javor
Produktový manažér
Poslať e-mail
Nájdite konzultanta