• KWS_corn_plant_header.jpg
    FUZARIÓZA

    Toxikogénne huby predstavujú veľký problém pre zdravie ľudí a zvierat.

Najdôležitejšie faktory týkajúce sa fuzárii

Existujú tri hlavné faktory, ktoré podporujú tvorbu fuzárií:

Spóry húb dopadajú na blizny, klíčia, a tak sa hubové mycélium rozrastá pozdĺž blizien a infikuje zrno a klas.

Poškodenia spôsobené hmyzom, vtákmi alebo krupobitím sú ľahkým miestom vstupu toxinogénnych húb.

Niektoré toxigénne huby sú systémové, ako napríklad Fusarium verticilliodes, a môžu sa dostať do klasu cez blizny.

Konídie sú spóry, ktoré sú zodpovedné za asexuálne masové rozmnožovanie fuzárií, pričom pomocou padajúcich dažďových kvapiek sa spóry šíria do okolia.

Ak je prostredie priaznivé pre ich vývoj a rast, fuzáriá môžu prežiť aj zimné obdobie a znovu infikovať semená.

Hlavným problémom fuzárií sú mykotoxíny, metabolity samotnej huby, ktoré sú vážnym problémom pre zdravie ľudí a zvierat.

Ako sa dá rozpoznať prítomnosť fuzárií?

Hlavné symptómy

  • Klásky sú pokryté bielym povlakom s odtieňmi pripomínajúcimi lososovú alebo škoricovú farbu.
  • Klasy sú lepkavé.
  • Pod olistením je klások čiastočne alebo úplne pokrytý mycéliom, ktorého farba sa pohybuje od bielej po ružovú, fialovú alebo červenú.
  • Zrná sú červené až hnedé a čiastočne otvorené.
  • Ak infekcia trvá dlhšie, klas sa sfarbí do červenohneda a začne hniť.

Aké sú faktory, ktoré podporujú vznik toxinogénnych húb?

Podmienky počasia

Poveternostné podmienky určujú prevládajúce druhy húb v prostredí a koncentráciu mykotoxínov, ktoré produkujú.

Mechanické poškodenie

Rany na rastlinách (spôsobené napríklad hmyzom) umožňujú hubám ľahší prienik.

Čas zberu

Čím dlhšie zostáva plodina na poli, tým vyššie je riziko infekcie mykotoxínmi.

Odroda kukurice

Niektoré odrody kukurice vykazujú zvýšenú genetickú toleranciu k tomuto ochoreniu.

Striedanie plodín

Predchádzajúca plodina môže mať negatívny vplyv na kukuricu, pokiaľ ide o fuzárium. Niektoré plodiny sú náchylnejšie ako iné (napr. pšenica).

Prostredie

Prostredie určuje závažnosť infekcií v závislosti od typu pôdy a tlaku škodcov a chorôb.

Kontaktujte nášho regionálneho zástupcu

Kontaktujte nás

Ing. Matúš Javor
Ing. Matúš Javor
Produktový manažér
Poslať e-mail
Nájdite konzultanta