• _mg_8338.jpg
    Osivo pre repku ozimnú

Načasovanie je všetko - ideálny čas na siatie repky olejnej

Výsevy od polovice augusta do začiatku septembra sú všeobecne optimálne pre dobrý vývoj repky. Najlepšie možné obdobie sejby sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť podľa klimatických a miestnych podmienok.

Časné sejby pozitívne prispievajú k silnému vývoju koreňov a individuálnych rastlín.

Na druhej strane veľmi skoré sejačky zvyšujú riziko poškodenia v zime v dôsledku prudkého rastu plodín. Výsev príliš neskoro s nepriaznivým vývojom na jeseň môže mať za následok nedostatočný masový rast, ktorý v dôsledku toho predstavuje len slabý východiskový základ pre vysoké výnosy.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Očakávané výnosy v závislosti od času výsevu

Čas medzi siatím a prvou pentádou (5 dní) <2 ° C Očakávané výnosy Percento výnosov špecifických pre danú lokalitu
Až 95 dní Nízky výnos 70 až 80
95 až 105 dní Mierny výnos 80 až 90
105 až 115 dní Vysoký výnos 90 až 100
Viac ako 115 dní Veľmi vysoký výnos 100 až 110

Zdroj: Makowski, N. (2007)

Nájdite svojho konzultanta