BALASCO

FAO 380

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn alebo na zrno

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 72 – 75 tis./ha

Popis

Silážny hybrid určený pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. BALASCO je veľmi plastický hybrid vysokého vzrastu, s bohatým olistením rastliny, ktorý dokáže v rôznych podmienkach pestovania poskytovať vysoké úrody silážnej hmoty so špičkovými kvalitatívnymi parametrami. Vďaka tolerancii teplotného stresu a svojej stabilite naprieč regiónom je obzvlášť obľúbený v podmienkach južnej a juhovýchodnej Európy. Jeho veľmi silný stay-green efekt poskytuje široké zberové okno pri silážovaní. Okrem toho značne zlepšuje možnosť prekonať stresové podmienky a pokračovať vo vegetácii po ich odznení.

BALASCO dosiahol v roku 2019 v rozboroch silážnej hmoty nasledovné parametre: NL – 77,3 g/kg, tuk – 24,6 g/kg, škrob – 305,6 g/kg, cukry – 106,6 g/kg, NDV – 412,4 g/kg, ADV – 182,0 g/kg, ADL – 11,0 g/kg, stráviteľnosť NDV – 43,8 %, NEL 1x – 7,5 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciál 26,5 kg.

Podľa nezávislých prieskumov spoločnosti Kleffmann Group bolo BALASCO najpredávanejším silážnym hybridom na Slovensku v roku 2020.

kws_sk_balasco_graf_2020.png

kws_sk_balasco_grafik_2020.jpg

Dátový hárok BALASCO
Nájdite svojho konzultanta