BALASCO

FAO 380

 • Hlavné využitie: na siláž
 • Doplnkové využitie: na bioplyn alebo na zrno

Charakteristika

 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 72 – 75 tis./ha

Popis

Silážny hybrid určený pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. BALASCO je veľmi plastický hybrid vysokého vzrastu, s bohatým olistením rastliny, ktorý dokáže v rôznych podmienkach pestovania poskytovať vysoké úrody silážnej hmoty so špičkovými kvalitatívnymi parametrami. Vďaka tolerancii teplotného stresu a svojej stabilite naprieč regiónom je obzvlášť obľúbený v podmienkach južnej a juhovýchodnej Európy. Jeho veľmi silný stay-green efekt poskytuje široké zberové okno pri silážovaní. Okrem toho značne zlepšuje možnosť prekonať stresové podmienky a pokračovať vo vegetácii po ich odznení.

BALASCO dosiahol v roku 2020 v rozboroch silážnej hmoty nasledovné parametre:

 • NL – 67,2 g/kg,
 • tuk – 26,1 g/kg,
 • škrob – 336,2 g/kg,
 • cukry – 80,5 g/kg,
 • NDV – 415,7 g/kg,
 • ADV – 186,5 g/kg,
 • ADL – 10,7 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 40,5 %,
 • NEL 1x – 7,4 MJ/kg
 • EPMP 25,3 kg.

Podľa nezávislého prieskumu spoločnosti Kynetec (FarmTrak™ Seed - Kukurica Slovensko, 2020) bol BALASCO z hľadiska objemu osiva najpredávanejším silážnym hybridom na Slovensku v roku 2020.


Dátový hárok BALASCO
Nájdite svojho konzultanta