BALASCO

FAO 380

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn alebo na zrno

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 72 – 75 tis./ha

Popis

Silážny hybrid pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. Veľmi plastický hybrid vysokého vzrastu, s bohatým olistením rastliny, ktorý dokáže v rôznych podmienkach pestovania poskytovať vysoké úrody silážnej hmoty so špičkovými kvalitatívnymi parametrami pre efektívnu živočíšnu výrobu. Zvlášť obľúbený je v podmienkach južnej a juhovýchodnej Európy pre jeho toleranciu teplotného stresu a pre stabilitu úrod naprieč regiónom. Jeho veľmi silný efekt stay-green poskytuje široké zberové okno pri silážovaní. Okrem toho značne zlepšuje možnosť prekonať stresové podmienky a pokračovať vo vegetácii po ich odznení. Odporúčame neprehusťovať porasty nad hodnotu 75-tisíc rastlín na hektár.

BALASCO dosiahlo v roku 2018 v rozboroch silážnej hmoty NL – 67,7 g/kg, tuk – 23,6 g/kg, popol – 48,4 g/kg, škrob – 348,1 g/kg, cukry – 72,6 g/kg, NDV – 397,7 g/kg, ADV – 213,5 g/kg, ADL – 30,6 g/kg, stráviteľnosť NDV – 42 %, NEL 1x – 6,7 MJ/kg. Podľa prieskumov spoločnosti Kleffmann bolo BALASCO druhým najpredávanejším slovenským energetickým hybridom v roku 2019.

kws_sk_balasco_grafik_2020.jpg

Dátový hárok BALASCO
Nájdite svojho konzultanta