JUVENTO

FAO 220

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: –

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 80 – 85 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid určený hlavne pre severnejšie oblasti Slovenska, kde vynikajúco reaguje aj na chladnejšie podmienky pestovania. JUVENTO poskytuje siláž s vysoko nadpriemernou úžitkovou hodnotou, čo bolo hlavným dôvodom jeho uvedenia na slovenský trh, ako aj na trhy okolitých krajín. Stráviteľnosť NDV pri tomto hybride je jednou z najvyšších spomedzi celého nášho sortimentu.

JUVENTO dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 69,2 g/kg, tuk – 27,2 g/kg, popol – 40,5 g/kg, škrob – 301,1 g/kg, vodorozpustné cukry 121,8 g/kg, NDV – 415,7 g/kg, ADV – 173,8 g/kg, ADL – 9,9 g/kg, stráviteľnosť NDV – 44,7 %, NEL 1x – 7,6 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 26,8 kg. Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2019 pohybovala v priemere na úrovni 19,4 t/ha pri sušine 31,8 %. Tento hybrid je výnimočný kvalitou vytvorenej silážnej hmoty.

kws_juvento_1.png

Dátový hárok JUVENTO
Nájdite svojho konzultanta