KAPITOLIS

FAO 400

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na bioetanol

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 67 – 72 tis./ha

Popis

Stredne neskorý zrnový hybrid určený hlavne do podmienok kukuričnej a repnej výrobnej oblasti, kde dokáže naplno prejaviť svoj úrodový potenciál. Ide o mohutnú rastlinu, ktorá dokonale využije priestor a vyťaží maximum z podmienok prostredia. Neodporúčame však prehusťovať porasty tohto hybridu. Jeho vysoká úroda je podporená veľmi dobrým zdravotným stavom. V súčasnosti patrí KAPITOLIS k najpredávanejším hybridom na slovenskom trhu – podľa prieskumov spoločnosti Kleffmann Group bol KAPITOLIS druhým najpredávanejším zrnovým hybridom Slovenskej republiky v roku 2019.

Na priloženom grafe vidno vynikajúce úrody hybridu KAPITOLIS v prevádzkových pokusoch na Slovensku, pri v porovnaní s kontrolným konkurenčným hybridom rovnakého FAO, pričom KAPITOLIS dosiahol úrodu lepšiu o 0,6 t/ha. Radi by sme upozornili aj na jeho skvelú schopnosť uvoľňovať vodu, čo predstavuje neodmysliteľný parameter dobrého zrnového hybridu.

kws_sk_kapitolis_grafik_2020.jpg

Dátový hárok KAPITOLIS
Nájdite svojho konzultanta