KAPITOLIS

FAO 400

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na bioetanol

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 67 – 72 tis./ha

Popis

Stredne neskorý zrnový hybrid určený hlavne do podmienok kukuričnej a repnej výrobnej oblasti, kde dokáže naplno prejaviť svoj úrodový potenciál. Ide o mohutnú rastlinu, ktorá dokonale využije priestor a vyťaží maximum z podmienok prostredia. Jeho vysoká úroda je podporená veľmi dobrým zdravotným stavom a vyznačuje sa aj skvelou schopnosťou uvoľňovania vody zo zrna, čo predstavuje neodmysliteľný parameter dobrého zrnového hybridu.

V súčasnosti patrí KAPITOLIS k najpredávanejším hybridom na slovenskom trhu. Podľa prieskumov Kleffmann Group bol KAPITOLIS pri svojom uvedení v roku 2017 najpredávanejšou zrnovou novinkou na slovenskom trhu. Odvtedy sa konštantne drží v prvej päťke najpredávanejších zrnových hybridov SR.

Na priloženom grafe môžete vidieť vynikajúce úrody hybridu KAPITOLIS v prevádzkových pokusoch na Slovensku v porovnaní s kontrolným konkurenčným hybridom s rovnakým FAO, pričom KAPITOLIS dosiahol úrodu lepšiu o rekordných 1,4 t/ha.

kws_sk_kapitolis_graf_2020.png

kws_sk_kapitolis_grafik_2020.jpg

Dátový hárok KAPITOLIS
Nájdite svojho konzultanta