KATHEDRALIS

FAO 480

 • Hlavné využitie: na siláž
 • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Neskorý silážny hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. KATHEDRALIS je mohutná, veľmi dobre olistená rastlina poskytujúca vysoké úrody silážnej hmoty pri vynikajúcej kvalite siláže. KATHEDRALIS bol jedným z najkvalitnejších hybridov z pohľadu celkovej využiteľnej energie na produkciu mlieka už v pokusných rokoch 2016, 2017 a 2018. Stabilné výsledky dosahoval aj v registračných skúškach ÚKSÚP, vďaka čomu bol zaregistrovaný už po 2 rokoch skúšania.

KATHEDRALIS dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 70,3 g/kg,
 • škrob – 343,1 g/kg,
 • cukry – 84,6 g/kg,
 • NDV – 416,3 g/kg,
 • ADV – 171,4 g/kg,
 • ADL – 10 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 45,1 %,
 • NEL 1x – 7,6 MJ/kg.

Úroda suchej hmoty sa v pokusoch pohybovala v priemere na úrovni 20,5 t/ha pri sušine 34,9 %.

Podľa prieskumu spoločnosti Kynetec (FarmTrak™ Seed – Kukurica Slovensko, 2020) bol KATHEDRALIS v roku 2020 z hľadiska objemu osiva druhým najpredávanejším silážnym hybridom na Slovensku.


Dátový hárok KATHEDRALIS
Nájdite svojho konzultanta