KATHEDRALIS

FAO 480

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Neskorý silážny hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. KATHEDRALIS je mohutná, veľmi dobre olistená rastlina poskytujúca vysoké úrody silážnej hmoty pri vynikajúcej kvalite siláže, ako vidno na priloženom grafe. KATHEDRALIS bol jedným z najkvalitnejších hybridov z pohľadu celkovej využiteľnej energie na produkciu mlieka vyjadrenej parametrom EPMP v pokusných rokoch 2016, 2017 a 2018. V registračných skúškach v ÚKSÚP dosahoval stabilné výsledky, vďaka čomu bol zaregistrovaný už po 2 rokoch skúšania. Podľa prieskumov spoločnosti Kleffmann bol KATHEDRALIS najpredávanejšou novinkou Slovenska v roku 2018.

KATHEDRALIS dosiahol v roku 2018 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty: NL – 68,3 g/kg, tuk – 26 g/kg, popol – 47,8 g/kg, škrob – 362,5 g/kg, cukry – 73,9 g/kg, NDV – 407,60 g/kg, ADV – 224,7 g/kg, ADL – 28,4 g/kg, stráviteľnosť NDV – 44,0 %, NEL 1x – 6,7 MJ/kg. Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2018 pohybovala v priemere na úrovni 22,9 t/ha pri sušine 36,0 %.

kws_sk_kathedralis_grafik_2020.jpg

Dátový hárok KATHEDRALIS
Nájdite svojho konzultanta