KATHEDRALIS

FAO 480

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Neskorý silážny hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. KATHEDRALIS je mohutná, veľmi dobre olistená rastlina poskytujúca vysoké úrody silážnej hmoty pri vynikajúcej kvalite siláže. KATHEDRALIS bol jedným z najkvalitnejších hybridov z pohľadu celkovej využiteľnej energie na produkciu mlieka už v pokusných rokoch 2016, 2017 a 2018. Stabilné výsledky dosahoval aj v registračných skúškach ÚKSÚP, vďaka čomu bol zaregistrovaný už po 2 rokoch skúšania.

KATHEDRALIS dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 70,3 g/kg, škrob – 343,1 g/kg, cukry – 84,6 g/kg, NDV – 416,3 g/kg, ADV – 171,4 g/kg, ADL – 10 g/kg, stráviteľnosť NDV – 45,1 %, NEL 1x – 7,6 MJ/kg. Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2019 pohybovala v priemere na úrovni 20,5 t/ha pri sušine 34,9 %.

Podľa prieskumov spoločnosti Kleffmann Group bol KATHEDRALIS v roku 2020 druhým najpredávanejším silážnym hybridom na Slovensku po našom hybride BALASCO.

kws_sk_kathedralis_grafik_2020.jpg

Dátový hárok KATHEDRALIS
Nájdite svojho konzultanta