KENOBIS

FAO 340

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid ideálny najmä do repárskej výrobnej oblasti, kde poskytuje skvelý pomer medzi výškou úrody suchej hmoty z jednotky plochy a kvalitou úrody. V prevádzkových pokusoch v roku 2018 dosiahol tento hybrid úrodu zelenej hmoty 60,2 t/ha, čo zodpovedalo 22,5 t/ha suchej hmoty.

Okrem toho v roku 2018 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 67,7 g/kg, tuk – 24,1 g/kg, popol – 46,4 g/kg, škrob – 357,9 g/kg, NDV – 395,1 g/kg, ADV – 214,2 g/kg, ADL – 28,4 g/kg, stráviteľnosť NDV – 42,7 %, NEL 1x – 6,7 MJ/kg a jeho energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 25,5 kg.

KENOBIS je vynikajúci partner k hybridu BALASCO, keďže v našich pozorovaniach majú veľmi podobné krivky dozrievania do silážnej zrelosti. KENOBIS je skorší približne o 5 dní, čím poskytuje ideálny prechod pri silážnych prácach.

Dátový hárok KENOBIS
Nájdite svojho konzultanta