KENOBIS

FAO 340

 • Hlavné využitie: na siláž
 • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid ideálny najmä do repárskej výrobnej oblasti, kde poskytuje skvelý pomer medzi výškou úrody suchej hmoty z jednotky plochy a kvalitou úrody. V prevádzkových pokusoch v roku 2019 dosiahol tento hybrid úrodu suchej hmoty 19,5 t/ha pri zberovej sušine 31,7 %.

Okrem toho v roku 2019 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 73,7 g/kg,
 • tuk – 24,3 g/kg,
 • popol – 40,0 g/kg,
 • škrob – 308,8 g/kg,
 • vodorozpustné cukry – 106,5 g/kg,
 • NDV – 418,7 g/kg,
 • ADV – 180,8 g/kg,
 • ADL – 10,9 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 44,5 %,
 • NEL 1x – 7,5 MJ/kg,
 • energetický produkčný mliekový potenciál 25,7 kg.

KENOBIS je vynikajúci partner k hybridu BALASCO, keďže v našich pozorovaniach majú veľmi podobné krivky dozrievania do silážnej zrelosti. KENOBIS je skorší približne o 5 dní, čím poskytuje ideálny prechod pri silážnych prácach a zaistí tak zber pri dosiahnutí ideálnej silážnej zrelosti kukurice.

Dátový hárok KENOBIS
Nájdite svojho konzultanta