KENTOS

FAO 290

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybidy: dvojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 77 – 82 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid určený do podmienok repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. Zaujme kvantitatívnou, ale najmä kvalitatívnou produkciu silážnej hmoty a silným efektom stay-green. Stabilitu a výšku úrody bolo jasne vidieť už v testovaní v ÚKSÚP, keď v priemere za dva roky dosiahol úrodu 111,5 % suchej hmoty a 110,2 % suchých klasov na kontrolné odrody, čo znamenalo registráciu už po dvoch rokoch. V prevádzkových pokusoch KWS sa v roku 2017 stal najvýkonnejším silážnym hybridom vo svojom sortimente tak v úrode, ako v kvalite silážnej hmoty vyjadrenej parametrom energetický produkčný mliekový potenciál a rovnako si toto prvenstvo zachoval aj v pokusnom roku 2018.

KENTOS dosiahol v roku 2018 v rozboroch silážnej hmoty NL – 70 g/kg, tuk – 26,3 g/kg, popol – 45,7 g/kg, škrob – 327,6 g/kg, cukry – 72,3 g/kg, NDV – 393,8 g/kg, ADV – 208,6 g/kg, ADL – 25,7 g/kg, stráviteľnosť NDV – 37,2 %, NEL 1x – 6,7 MJ/kg. Úroda suchej hmoty sa v tomto extrémnom roku pohybovala na úrovni 24,4 t/ha pri zberovej sušine 35,9 %.


kws_sk_kentos_grafik_2020.jpg

Dátový hárok KENTOS
Nájdite svojho konzultanta