KENTOS

FAO 290

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybidy: dvojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 77 – 82 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid určený do podmienok repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. Zaujme kvantitatívnou, ale najmä kvalitatívnou produkciou silážnej hmoty a silným stay-green efektom. Stabilitu a výšku úrody bolo jasne vidieť už v testovaní v ÚKSÚP, keď v priemere za dva roky dosiahol úrodu 111,5 % suchej hmoty a 110,2 % suchých klasov na kontrolné odrody, čo znamenalo registráciu už po 2 rokoch.

V prevádzkových pokusoch KWS sa v roku 2017 stal najvýkonnejším silážnym hybridom vo svojom sortimente, a to v úrode, ako aj v kvalite silážnej hmoty. Toto prvenstvo si zachoval aj v rokoch 2018 a 2019. KENTOS dosiahol v roku 2019 v rozboroch silážnej hmoty tieto hodnoty: NL – 68,5 g/kg, tuk – 26,3 g/kg, popol – 40,0 g/kg, škrob – 298,1 g/kg, vodorozpustné cukry – 116,1 g/kg, NDV – 409,7 g/kg, ADV – 180,8 g/kg, ADL – 11,9 g/kg, stráviteľnosť NDV – 45,3%, NEL 1x – 7,6 MJ/kg a EPMP 27,3 kg. Úroda suchej hmoty sa v roku 2019 pohybovala na úrovni 18,8 t/ha pri zberovej sušine 34,9 %.

kws_sk_kentos_grafik_2020.jpg

Dátový hárok KENTOS
Nájdite svojho konzultanta