KENTOS

FAO 290

 • Hlavné využitie: na siláž
 • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

 • Typ hybidy: dvojlíniový
 • Typ zrna: medzityp
 • Výška rastlín: veľmi vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 77 – 82 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid určený do podmienok repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. Zaujme kvantitatívnou, ale najmä kvalitatívnou produkciou silážnej hmoty a silným stay-green efektom. Stabilitu a výšku úrody bolo jasne vidieť už v testovaní v ÚKSÚP, keď v priemere za dva roky dosiahol úrodu 111,5 % suchej hmoty a 110,2 % suchých klasov na kontrolné odrody, čo znamenalo registráciu už po 2 rokoch.

V pokusoch KWS sa stal najvýkonnejším silážnym hybridom vo svojom sortimente v úrode aj v kvalite silážnej hmoty, a to v rokoch 2017, 2018, 2019 aj 2020, čo potvrdzuje jeho výnimočnú stabilitu.

KENTOS dosiahol v roku 2020 v rozboroch silážnej hmoty tieto hodnoty:

 • NL – 66,4 g/kg,
 • tuk – 25,4 g/kg,
 • popol – 41,2 g/kg,
 • škrob – 310,2 g/kg,
 • vodorozpustné cukry – 108,2 g/kg,
 • NDV – 415,1 g/kg,
 • ADV – 188,2 g/kg,
 • ADL – 10,9 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 40,8%,
 • NEL 1x – 7,4 MJ/kg,
 • EPMP 25,3 kg.

Úroda suchej hmoty sa v roku 2020 pohybovala na úrovni 23,6 t/ha pri zberovej sušine 31,4 %.

Dátový hárok KENTOS
Nájdite konzultanta