KONSENS

FAO 570

  • Hlavné využitie: na bioplyn
  • Doplnkové využitie: na siláž

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Veľmi vysoký, bohato olistený hybrid určený do kukuričnej výrobnej oblasti na účely výroby siláže alebo pre bioplynové stanice. Má veľmi hrubé steblo, bohaté olistenie a vysoký podiel klasov dosahujúcich gigantické rozmery. Výborný zdravotný stav dopĺňa veľmi dobrá stráviteľnosť vlákniny. Odporúčame neprehusťovať jeho porasty. KONSENS je stálicou nášho portfólia a jeho stabilne vysoké úrody silážnej hmoty nepresiahnu ani novšie hybridy.

KONSENS dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 69,3 g/kg, tuk – 24,6 g/kg, popol – 37,9 g/kg, škrob – 325 g/kg, cukry 90,7 g/kg, NDV – 422,3 g/kg, ADV – 183,2 g/kg, ADL – 9,6 g/kg, stráviteľnosť NDV – 44 %, NEL 1x – 7,5 MJ/kg.

Podľa prieskumov spoločnosti Kleffmann Group bol KONSENS v roku 2020 tretím najpredávanejším silážnym hybridom na Slovensku po hybridoch BALASCO a KATHEDRALIS.

Dátový hárok KONSENS
Nájdite svojho konzultanta