KONSENS

FAO 570

  • Hlavné využitie: na bioplyn
  • Doplnkové využitie: na siláž

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis


Veľmi vysoký, bohato olistený hybrid určený do kukuričnej výrobnej oblasti na účely výroby siláže alebo pre bioplynové stanice. V rámci rozdelenia zberových prác sa tento hybrid využíva na neskoršie silážne zbery. Má veľmi hrubé steblo, bohaté olistenie a vysoký podiel klasov dosahujúcich gigantické rozmery. Výborný zdravotný stav dopĺňa veľmi dobrá stráviteľnosť vlákniny.Odporúčame neprehusťovať porasty, maximálna hustota by nemala presiahnuť 65-tisíc rastlín na hektár. KONSENS je stálicou nášho portfólia, jeho stabilne vysoké úrody silážnej hmoty sú etalónom, aký neraz nepresiahnu ani novšie hybridy.

KONSENS dosiahol v roku 2018 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty: NL – 67,5 g/kg, tuk – 25,3 g/kg, popol – 46,3 g/kg, škrob – 336,9 g/kg, cukry 83,4 g/kg, NDV – 405,4 g/kg, ADV – 225 g/kg, ADL – 29,2 g/kg, stráviteľnosť NDV – 44,3 %, NEL 1x – 6,7 MJ/kg. Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2018 pohybovala v priemere na úrovni 24,3 t/ha pri sušine 35,0 %.

Dátový hárok KONSENS
Nájdite svojho konzultanta