KWS 4484

FAO 360

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na bioetanol

Charakteristika

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

KWS 4484 je stredne skorý hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. V nadnárodnej sieti pokusov realizovanej spoločnosťou KWS v rokoch 2015 a 2016 dosahoval vysoké a stabilné výsledky, pričom v roku 2015 sa dokonca stal víťazom skúšaného sortimentu. V registračnom skúšaní v ÚKSÚP tiež dosahoval skvelé výsledky a bol zaregistrovaný už po dvoch rokoch. Do predaja bol uvedený aj v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku a v Chorvátsku.

Pri kontrolnom porovnávaní hybridu KWS 4484 s kontrolným konkurenčným hybridom exceloval, pričom v rovnakých lokalitách KWS 4484 dosahoval priemerne o 0,7 t/ha vyššie úrody pri porovnateľnej zberovej vlhkosti. KWS 4484 vyniká aj pri uvoľňovaní vody zo zrna v procese dozrievania. V roku 2018 obhájil svoju povesť a dosiahol vyrovnane vysoké úrody naprieč celým Slovenskom.

Dátový hárok KWS 4484
Nájdite svojho konzultanta