KWS NESTOR

FAO 230

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na zrno

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 80 – 85 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid s vynikajúcou odolnosťou proti chladu určený hlavne na pestovanie v zemiakarskej výrobnej oblasti. Poskytuje nadpriemernú úrodu silážnej hmoty pri veľmi vysokej koncentrácii energie v siláži, ktorá je základom efektívnej živočíšnej výroby.

Vyniká stabilnou úrodou suchej hmoty pri veľkom podiele zrna v siláži. V roku 2017 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 63,7 g/kg, tuk – 28,1 g/kg, popol – 38,3 g/kg, škrob – 339,8 g/kg, NDV – 341,0 g/kg, ADV – 191,9 g/kg, ADL – 30,6 g/kg, stráviteľnosť NDV – 42,7 %, NEL 1x – 6,8 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 34,5 kg.

V prevádzkových pokusoch v roku 2017 dosiahol tento hybrid úrodu suchej hmoty 22,8 t/ha pri sušine 34,7 %. Druhotné využitie tohto hybridu je zber na vlhké a suché zrno, kde dosahuje vynikajúce úrody, čo bolo overené v registračných pokusoch a na prevádzkových plochách v Česku a v Rakúsku.

Dátový hárok KWS NESTOR
Nájdite svojho konzultanta