KWS SALAMANDRA

FAO 240

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na zrno alebo na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 82 – 85 tis./ha

Popis

Veľmi skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej výrobnej oblasti. KWS SALAMANDRA dosiahol v pokusnom roku 2018 najvyššiu úrodu suchej hmoty v interných prevádzkových pokusoch KWS na Slovensku vo svojom skorostnom sortimente a výkonom prekonal aj neskoršie silážne hybridy. Už na pohľad tento silážny hybrid zaujme mohutnosťou a veľmi dobrým olistením rastliny, ktoré sú sprevádzané vysokým obsahom škrobu a nízkym obsahom NDF pri zachovaní veľmi vysokej hodnoty stráviteľnosti NDF, čo z tohto hybridu robí ideálny silážny hybrid.

KWS SALAMANDRA dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 62,7 g/kg, tuk – 25,4 g/kg, popol – 37,7 g/kg, škrob – 291,2 g/kg, vodorozpustné cukry – 132,4 g/kg, NDV – 433,1 g/kg, ADV – 185,1 g/kg, ADL – 10,5 g/kg, stráviteľnosť NDV – 45,2 %, NEL 1x – 7,5 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 24,3 kg. Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride aj v extrémnom roku 2018 pohybovala na úrovni 19,5 t/ha pri zberovej sušine 30,2 %.

kws_sk_kws_salamandra_grafik_2020.jpg

kws_salamandra_graf_2020.png

Dátový hárok KWS SALAMANDRA
Nájdite svojho konzultanta