RUDOLFINIO

FAO 260

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 80 – 85 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej a repárskej výrobnej oblasti. V extrémnom roku 2017 bol najvýkonnejším hybridom v našich slovenských prevádzkových pokusoch v skorej siláži, kde dosiahol najvyššiu úrodu suchej hmoty. Stabilitu tohto hybridu potvrdzuje aj registrácia v slovenskom ÚKSÚP už po 2 rokoch skúšania, pričom v priemere dosiahol za dva roky úrodu 108 % suchej hmoty na kontrolnéodrody.Tento hybrid nás zaujal užv horúcom roku 2015, keď sa v testovaníÚKSÚP umiestnil ako jeden z najlepších hybridov s úrodou na úrovni 110 %.

RUDOLFINIO KWS dosiahol v roku 2018 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 64,4 g/kg, tuk – 28,1 g/kg, popol – 45,1 g/kg, škrob – 310,9 g/kg, cukry – 131,8 g/kg, NDV – 394,1 g/kg, ADV – 219,7 g/kg, ADL – 28,7 g/kg, stráviteľnosť NDV – 39,9 % a NEL 1x – 6,7 MJ/kg. Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride aj v extrémnom roku 2018 pohybovala na úrovni 24,8 t/ha pri zberovej sušine 31,5 %.

kws_rudolfinio_kws_3.png

Dátový hárok RUDOLFINIO KWS
Nájdite svojho konzultanta