RUDOLFINIO

FAO 260

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 80 – 85 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej a repárskej výrobnej oblasti. V extrémnom roku 2017 bol najvýkonnejším hybridom v našich slovenských prevádzkových pokusoch v skorej siláži, kde dosiahol najvyššiu úrodu suchej hmoty. Stabilitu tohto hybridu potvrdzuje aj registrácia v slovenskom ÚKSÚP už po 2 rokoch skúšania, pričom v priemere dosiahol za dva roky úrodu 108 % suchej hmoty na kontrolné odrody. Tento hybrid nás zaujal už v horúcom roku 2015, keď sa v testovaní ÚKSÚP umiestnil ako jeden z najlepších hybridov s úrodou na úrovni 110 %.

RUDOLFINIO KWS dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch tieto výsledky: NL – 61,5 g/kg, tuk – 22,9 g/kg, popol – 38,3 g/kg, škrob – 259,6 g/kg, vodorozpustné cukry – 168,0 g/kg, NDV – 447,6 g/kg, ADV – 193,1 g/kg, ADL – 10,8 g/kg, stráviteľnosť NDV – 40,9 % a NEL 1x – 6,6 MJ/kg a EPMP 21,4 kg. Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride v roku 2019 pohybovala na úrovni 21,3 t/ha pri sušine 28,4 %.

kws_rudolfinio_kws_3.png

Dátový hárok RUDOLFINIO KWS
Nájdite svojho konzultanta