SEVERUS

FAO 170

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn alebo na zrno

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 90 – 100 tis./ha

Popis

Hybrid určený najmä do podmienok zemiakarskej výrobnej oblasti, prednostne na veľmi skorý zber na siláž s druhotným využitím na zber na vlhké zrno. Dá sa však úspešne pestovať aj na energetické účely s veľmi skorým termínom zberu. Univerzálny hybrid s ohľadom na vysokú koncentráciu energie v siláži a zároveň najskorší hybrid v našom sortimente, ktorý je vhodný na pestovanie pre bioplynové stanice.

SEVERUS dosiahol v roku 2018 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 67,2 g/kg, tuk – 31 g/kg, popol – 41 g/kg, škrob – 380,7 g/kg, NDV – 375,1 g/kg, ADV – 200,9 g/kg, ADL – 21,9 g/kg, stráviteľnosť NDV – 46 %, NEL 1x – 6,8 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 29,6 kg. Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2018 pohybovala priemerne na úrovni 20,9 t/ha pri sušine 38,7 %.

Dátový hárok SEVERUS
Nájdite svojho konzultanta