KWS JARIOS

Stredne skorý hybrid

 • bohaté vetvenie a vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
 • vysoký výnos semien s veľmi vysokým obsahom oleja

Jarná repka sa uplatňuje v osevných postupoch najmä v podhorských a horských regiónoch Slovenska, kde treba riešiť výpadok porastov repky ozimnej z dôvodu zlého prezimovania. Táto plodina je tiež vhodnou alternatívou pre poľnohospodárske subjekty, ktoré majú vo svojom osevnom postupe vo vysokej miere zastúpenú kukuricu a vzhľadom na neskorší zber kukurice na siláž, nedokážu založiť porasty repky ozimnej. Práve v takýchto situáciách sa jarná repka ponúka ako vhodné riešenie. Dôvodov, prečo sa pestovatelia rozhodujú pestovať jarnú repku, je niekoľko – k hlavným patria ekonomika pestovania tejto plodiny, nízke riziko pri zakladaní porastov, krátke vegetačné obdobie, výborná kvalita a olejnatosť.

Novinkou pre pestovateľskú sezónu 2024 je stredne skorá hybridná odroda KWS JARIOS. Táto repka opakovane prekonávala našu staršiu odrodu JEROME. V pestovateľskom roku 2022 dosiahol KWS JARIOS o 0,5 t/ha vyššiu úrodu voči odrode JEROME, čo je pri jarnej repke úctihodné číslo.

Obsah oleja sa pri odrode KWS JARIOS pohyboval na úrovni 45,6% čo bol najvyšší dosiahnutý obsah oleja v pokusnom sortimente.

 • Termín kvitnutia: skorý
 • Termín dozrievania: stredne skorý
 • Výška rastliny: stredne vysoká
 • Sklon k poliehaniu: nízky
 • Typ odrody: hybrid
 • Odolnosť proti altemárii: vysoká
 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: vysoká
 • Úroda semien: veľmi vysoká
 • Olejnatosť: veľmi vysoká
 • Úroda oleja: veľmi vysoká
Dátový hárok KWS JARIOS
Nájdite konzultanta