• farmár z pohľadu vtáčej perspektívy kukuričného poľa

Marten Mougin, Thelkow

Marten Mougin je presvedčený poľnohospodár. A z dobrého dôvodu. Pre neho nie je lepšia práca na vyvážení každodenných problémov s rodinným životom. Nezáleží na tom, či sú to jeho repkové alebo jačmenné polia: každý deň je pre neho taký predvídateľný, že sa ho môže zúčastniť každý. Vyvažovanie rodiny a práce? Pre otca štyroch z Meklenburska-Predného Pomoranska to nie je problém! Bol si toho vedomý už na začiatku, pretože vyrastal na farme v okrese Ostholstein. Preto mu je jasné: jedno z jeho detí sa určite stane poľnohospodárom.

Váš kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Vedúci globálneho marketingu a komunikácie
Poslať e-mail
KONTAKT