• beratung_aussaat_bodenbearbeitung_bodenbearbeitung_mais.jpg
  Обробіток ґрунту під кукурудзу

Найважливіші факти щодо обробітку ґрунту під кукурудзу

Для того, щоб культури могли повністю реалізувати свій генетичний потенціал, ґрунт має бути в оптимальному стані для розвитку рослин.

Провідні фахівці компанії KWS зібрали для вас найважливіші моменти, які потрібно враховувати при проведенні обробітку ґрунту.

Джерело: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Джерело: KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Температурні вимоги для кукурудзи

Коливання температури більші в легкому ґрунті, ніж у важкому ґрунті. Саме в холодні періоди для молодих рослин існує ризик незворотного ушкодження розвитку кукурудзи, особливо на стадії 6–8 листків.

До можливих наслідків належать:

 • Пошкодження заморозками посівів кукурудзи
 • Порушення запилення
 • Менша кількість рядів зерен у качані
 • Повне відмирання основного качана

Після відмирання першого качана може сформуватися другий качан. Проте розвиток другого качана уповільнений, тому запилення може бути неповноцінним (менший рівень схрещування між чоловічими і жіночими квітками). В інших випадках других качан не утворюється, що призводить до скорочення врожайності.


Способи вирішення:

 • Прогрітий ґрунт із належною структурою
 • Достатній об'єм поживних речовин в доступній формі
 • Збалансований вміст поживних речовин
 • Уникання застосування гербіцидів при високих коливаннях температури

До стадії 6 листків холодні періоди можуть викликати тимчасову нестачу фосфору, що проявляється фіолетовим забарвленням листків.

Визначаючи придатність посівних площ для вирощування різних гібридів кукурудзи, часто використовують середні температурні показники у вегетаційний період і суми ефективних температур.

Придатність до вирощування гібридів з різних груп стиглості залежно від середніх температур і суми ефективних температур

  Середня температура
вересень, °C
Згідно з AGPM, основа 6°C
Група стиглості Кукурудза на силос Кукурудза на зерно Кукурудза на силос
% сухої речовини
Кукурудза на зерно
% сухої речовини
Ранні 12,5°C
-
13,5°C
-
при 32%
при 35%
1450°C
1500°C
при 65%
-
1600°C
-
Помірно ранні 13,5°C
-
14,5°C
-
при 32%
при 35%
1490°C
1540°C
при 65%
-
1650°C
-
Помірно пізні 14,5°C
-
15,0°C
-
при 32%
при 35%
1530°C
1580°C
при 65%
-
1670–1730°C

Пізні
15,5 °C 15,0°C при 32% близько 1590 °C при 70%

Джерело: наші власні дослідження згідно з AGPM, 2017

2. Потреба кукурудзи у воді

Порівняно з іншими культурами, потреби кукурудзи у воді для виробництва сухої речовини є нижчими. Кукурудза вимагає 300 л води для утворення 1 кг сухої речовини. Цей показник також відомий як транспіраційний коефіцієнт.

Транспіраційний коефіцієнт (л води/кг сухої речовини) Культура
200–300 Просо (сорго)
300-400 Кукурудза, буряк
400–500 Ячмінь, жито, пшениця твердих сортів
500–600 Картопля, соняшник, звичайна пшениця
600–700 Ріпак, горох, овес

Джерело: BOKU [University of Natural Resources and Life Sciences] Vienna

 • Рослини, які забезпечені поживними речовинами, загалом мають вищу здатність до утримання води
 • Особливо важливим є калій, оскільки він позитивно впливає на водний баланс рослин
 • Найвища потреба кукурудзи у воді (до 6 мм/м² на добу) спостерігається від появи волоті до молочної стиглості.

Правильний обробіток ґрунту, вибір гібриду, густота стояння, дата сівби і внесення добрив допомагають зменшити негативну реакцію культури при дефіциті води.

Вплив дефіциту води на розвиток кукурудзи

 • До початку цвітіння: порушення росту й формування качана
 • Під час цвітіння + періоди спеки: недостатнє запилення
 • Після запилення: абортація зерен та недостатній налив зерна

3. Живлення кукурудзи

Через повільний розвиток на ранніх етапах онтогенезу потреба у поживних речовинах виникає пізніше, проте вплив дефіциту живлення є значним на усіх фазах розвитку.

Кількість поживних речовин (кг/га на 10 ц зернової кукурудзи [86% сухої речовини] або 100 ц силосної кукурудзи як зеленої маси [28% сухої речовини]):

Елемент живлення Кукурудза на силос
(28% сухої речовини)
Кукурудза на зерно
(86% сухої речовини)
на 100 ц свіжої речовини Зерно (10 ц) Солома (10 ц)
Азот (N) 30–40 12–16 5–9
Фосфор (P205) 15–25 6–11 5–7
Калій (K20) 35–50 4–6 15–25
Магній (MgO) 7–13 2–3 2–4
Кальцій (CaO) 10–18 2–3 5–7
Сірка (S) 3,5 - -

Джерело: Джерело: Früchtenicht et al., 1993

Слід пам’ятати!

 • Вимоги до поживних речовин істотно коливаються залежно від фази розвитку культури, погодніх і агро- умов, планової врожайності
 • Слід правильно забезпечувати кукурудзу мікроелементами
 • Постійно робити агрохімічний аналіз ґрунту

На додаток до основних поживних речовин (азот, фосфор, калій, магній, калій) також необхідне додавання сірки та мікроелементів. Вимоги до кількості сірки та азоту тісно пов'язані, оскільки ці два елементи зв'язані в рослинному білку у співвідношенні 1:10. Таким чином, доцільним є мінеральне удобрення сіркою, наприклад із використанням сульфосаліцилової кислоти у ґрунтовому добриві. Щоб запобігти пошкодженню проростків кукурудзи, сірку в складі ґрунтового добрива слід розміщувати щонайменше на 5 см глибше і на 5 см у бік від зерна.

Рекомендоване удобрення

Рівень удобрення залежить від вмісту поживних речовин у ґрунті та очікуваної врожайності. Для кожної посівної кампанії слід реалізовувати план удобрення, що відповідає правилам внесення добрив. У наведеній нижче таблиці представлено довідкові значення:

Тип Кількість (кг/га) Час застосування
Внесення азоту (N) 140–220 до сівби, у ґрунт, до або після проростання
Внесення фосфору (P205) 40–80 у ґрунт
Внесення калію (K20) 200–250 до сівби (весна, осінь)
Внесення сірки (S) 30–40 до сівби, у ґрунт, до або після проростання
Внесення магнію (MgO) 40–70 до сівби, у ґрунт, до або після проростання

Джерело: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Час найбільшого споживання поживних речовин кукурудзою займає період від 10-15 днів перед цвітінням до 25-30 днів після цвітіння. Під час цього періоду поглинається 85% азоту, 73% фосфору та 96% калію, що необхідні для росту рослини. Азот і фосфор надалі поглинаються під час дозрівання качана. Поглинання калію на той момент припиняється.

Чи хотіли б ви отримати більше інформації на тему Внесення добрив? Компанія KWS підготувала для вас рекомендації.

Процес поглинання поживних речовин, у %

Етап N P205 K20 MgO S
до фази 4 листків 2% 1% 4% 3% 2%
від фази 4 листків до фази кінець цвітіння качана 85% 73% 96% 78% 85%
Біологічна стиглість 13% 26% 0% 19% 13%

Джерело: Herrmann, 2010

Процес поглинання поживних речовин

Джерело: власна презентація на основі публікації Herrmann, 2010

Джерело: власна презентація на основі публікації Herrmann, 2010