Компанія KWS успішно завершує фінансовий рік 2020/2021 та збільшує дивіденди

Айнбек, 20 жовтня 2021 року

За фінансовий рік 2020/2021 обороти Групи компаній KWS (ISIN: DE0007074007) зросли на 2% і склали 1,31 мільярд євро. Ключові показники EBITDA та EBIT залишилися на рівні минулого року; чистий прибуток та прибуток на акцію продемонстрували значне зростання.

Головний офіс компанії у м. Айнбек (Німеччина)

Головний офіс компанії у м. Айнбек (Німеччина)

Зростання оборотів на 2%, з поправкою на курс валют 9% – Чистий прибуток та прибуток на акцію +16% – Запропоновано вищі дивіденди у розмірі 0,80 євро за акцію (минулого року: 0,70 євро) – Планується подальше зростання на фінансовий рік 2021/2022.

«Минулого року наші бізнес-показники знову формувалися дуже добре, що дозволило нам значно збільшити дивіденди, - прокоментувала Єва Кінле, фінансовий директор компанії KWS. – Завдяки нашій орієнтації на інноваційне насіння, ми посилюємо свої позиції на вже сформованих та нових ринках, а отже, стабільно та стійко зростаємо. Водночас ми систематично розширюємо наші пропозиції щодо цифрового ведення фермерства і таким чином надаємо додаткові послуги нашим клієнтам. У новому фінансовому році, ми продовжимо йти цим успішним шляхом і зростатимемо далі».

За фінансовий рік 2020/2021 дохід від реалізації зріс на 2,2% і склав 1310,2 (1282,6) млн євро. На співставній основі (не враховуючи вплив курсу валют) дохід від реалізації зріс на 8,8%. Операційний дохід Групи компаній KWS до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (EBITDA) покращився на 2,4% і склав 230,9 (225,5) млн євро. Операційний дохід (EBIT) був на рівні минулого року, а саме: 137,0 (137,4) млн євро, незважаючи на заплановані вищі видатки на науково-дослідну роботу та вищі витрати у зв’язку зі зміною курсу валют.

Фінансовий результат значно покращився до 5,2 (-7,8) млн євро у порівнянні з попереднім роком. Окрім кращих чистих витрат на виплату відсотків, що склали -12,2 (-18,6) млн євро, це також пов’язано з вищим чистим доходом від спільних підприємств, щодо яких баланс складається за принципом пайової участі, який становив 17,4 (10,8) млн євро. Податок на прибуток та дохід склав -31,6 (-34,3) млн євро. У зв’язку з цим чистий прибуток склав 110,6 (95,2) млн євро, а прибуток на акцію становив 3,35 (2,89) млн євро.

Потік вільних грошових коштів за звітний період значно покращився і становить 84,2 млн євро, порівняно з минулорічним показником у 31,5 млн євро (без придбання Pop Vriend Seeds), значною мірою внаслідок жорсткішого управління оборотним капіталом та обачнішої політики капітальних витрат на фоні пандемії Covid-19.

Огляд основних показників

У млн євро 2020/2021 2019/2020 +/-
Оборот 1310,2 1282,6 2,2 %
EBITDA 230,9 225,5 2,4 %
EBIT 137,0 137,4 -0,3 %
Фінансовий результат 5,2 -7,8 ---
Фінансовий результат від основної господарської діяльності 142,2 129,5 9,8 %
Податок на прибуток та дохід 31,6 34,3 -7,9 %
Чистий прибуток 110,6 95,2 16,2 %
Прибуток на акцію (у євро) 3,35 2,89 15,9 %

Результати діяльності за сегментами бізнесу

Оборот сегменту цукрових буряків зріс на 6,6% до 524,3 (491,8) млн євро внаслідок зростання успіху інноваційних гібридів селекції KWS. Попит на CONVISO® SMART не зменшувався протягом звітного року, і відповідні гібриди тепер доступні у 25 країнах. Крім того, було отримано першу виручку з продажу нових представлених гібридів, стійких до церкоспори (CR+). Повторний посів через зимові погодні умови навесні 2021 року позитивно вплинув на ситуацію з продажами, зокрема у Франції, Німеччині та США. Вплив курсу валют, переважно від курсу долара США та турецької ліри, позначився на продажах на -6,4%; з поправкою на вплив курсу валют у сегменті спостерігається зростання на 13,0%. Прибуток сегмента збільшився до 174,7 млн євро (170,1 млн євро), тоді як маржа EBIT була трохи нижче рівня попереднього року, а саме 33,3% (34,6%).

Оборот сегменту зернових культур залишився на рівні попереднього року і склав 191,2 (191,2) млн євро; після поправки на вплив курсу валют оборот зріс приблизно на 3%. Обороти, пов'язані з насінням ячменю дещо скоротилися на 5%, головним чином через погодні умови, тоді як продажі ріпаку зросли (10%) внаслідок підвищення цін. Обороти, пов’язані з пшеницею, також збільшилися приблизно на 10%. Продажі насіння гібридного жита дещо знизилися через зменшення площ його вирощування в ЄС та несприятливого впливу коливання курсу валют. Прибуток сегмента скоротився до 21,3 млн євро (26,4 млн євро) головним чином через збільшення витрат на науково-дослідну роботу. Маржа EBIT становила 11,1% що менше, ніж минулого року (13,8%).

Оборот сегменту овочевих культур, який включає діяльність придбаної насіннєвої компанії Pop Vriend Seeds, досяг 58,2 млн євро, що значно нижче показника попереднього року (83,5 млн євро). Падіння значною мірою було зумовлене зниженням продажів насіння шпинату внаслідок пандемії COVID-19 та несприятливим впливом коливання курсу валют. На противагу цьому, продажі насіння бобових зросли приблизно на 13%. Прибуток сегмента (з урахуванням впливу, пов’язаного з розподілом купівельної ціни для придбання Pop Vriend Seeds) досяг 7,9 млн євро. Беручи до уваги безготівковий вплив від розподілу купівельної ціни товарно-матеріальних запасів, оцінених за справедливою вартістю (-4,1 млн євро), та амортизації придбаних нематеріальних активів (-21,9 млн євро), результат сегмента склав -18,1 млн євро.

Оборот корпоративного сегменту склав 6,0 (4,6) млн євро. Переважно його створюють фермерські підприємства компанії KWS у Німеччині, Франції та Польщі. Крім того, всі міжгалузеві витрати на центральні функції групи компаній KWS, а також основні витрати на дослідження відображаються в корпоративному сегменті, тому результат діяльності сегменту, як правило, від’ємний. Прибуток сегменту значно покращився до -92,0 (-104,6) млн євро, головним чином за рахунок позитивного впливу коливання курсу валют щодо фінансових інструментів та менших витрат у зв’язку з пандемією.

Різниця у підрахунку загального фінансового результату та у звітності за сегментами Групи компаній KWS пов’язана з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) і підсумована у наступній таблиці узгодження за основними показниками обороту та EBIT:

Таблиця звірки

У млн євро Підрозділи Звірка Група KWS*
Чисті продажі 1 553,8 -243,6 1 310,2
EBIT 157,2 -20,2 137,0

*За винятком акцій компаній, щодо яких баланс складається за принципом пайової участі: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.

Капіталовкладення

На тлі пандемії COVID-19 Група компаній KWS у фінансовому році 2020/2021 проводила обережну інвестиційну політику, внаслідок чого витрати на капіталовкладення знизилися до 81,3 (108,0) мільйонів євро. В основі інвестиційної діяльності у звітному році лежали довгострокові плани зі зростання з акцентом на створенні та розширенні виробничих та науково-дослідних потужностей.

Запланований розподіл прибутків: Значне зростання дивідендів

З огляду на успішні показники операційної діяльності компанії, Правління та Наглядова рада на щорічних зборах акціонерів 2 грудня 2021 року внесуть пропозицію щодо розподілу дивідендів за 2020/2021 фінансовий рік у розмірі 0,80 (0,70) євро за акцію. Це означає, що між акціонерами KWS SAAT SE & Co. KGaA буде розподілено 26,4 (23,1) млн євро. Це відповідатиме коефіцієнту виплат дивідендів у розмірі 23,9% (24,3%), що знову відповідає орієнтованій на доходи політиці Групи компаній KWS, в рамках якої передбачена виплата дивідендів у розмірі від 20% до 25% від чистого прибутку Групи.

Прогноз на фінансовий рік 2021/2022: очікується подальше зростання

З огляду на пожвавлення сільськогосподарського середовища зі зростанням цін на сільськогосподарську сировину, Правління Групи компаній KWS у фінансовому році 2021/2022 очікує зростання попиту на насіння. Група компаній KWS очікує, що вдасться досягнути зростання оборотів з 5 до 7%. Очікується, що маржа показника EBIT становитиме приблизно 10%, а з урахуванням впливу платежів, що не спричиняють змін у фінансових активах, у рамках розподілу купівельної ціни на придбання Pop Vriend Seeds – у межах 11-12%. Очікується, що коефіцієнт науково-дослідної роботи становитиме 18-20%.

Річний звіт та Звіт щодо сталого розвитку можна завантажити за посиланням: www.kws.com

Про KWS**

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2020/21 фінансовому році понад 6000 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,3 млрд євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 165 років. Вона спеціалізується на селекції та виробництві та продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку та соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності, та покращення стійкості до хвороб, шкідників та абіотичного стресу. З цією метою в 2019/2020 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження понад 250 млн євро.

**У наведених цифрах не враховані показники наступних компаній: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.