KWS демонструє значне зростання у першому кварталі – очікування підвищено

Айнбек, 14 листопада 2022 року

  • Успішні продажі зернових культур та ріпаку дають зростання у першому кварталі
  • Чисті продажі Групи компаній KWS зросли на 21%
  • Суттєве покращення показників EBIT та EBITDA
  • Прогноз щодо обороту зріс на 10-12% (раніше: 7-9%)

Молоді рослини зернових у теплиці (KWS)

Молоді рослини зернових у теплиці (KWS)

«Завдяки вдалим продажам зернових та ріпаку компанія KWS стрімко розпочала новий фінансовий рік», — прокоментувала Єва Кінле, фінансовий директор компанії KWS. «Попит на насіння сільськогосподарських культур продовжує розвиватися з огляду на сприятливі ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію. Ми сподіваємось, що така тенденція триватиме і надалі, і очікуємо, що зростання буде більшим, ніж початково прогнозувалося на поточний фінансовий рік. У той же час ми продовжуємо спостерігати помітні збільшення витрат у нинішніх умовах інфляції, що частково компенсується вищою ціною продажу».

Розвиток бізнесу у 1-му кварталі 2022/2023 року

За перші три місяці 2022/2023 фінансового року обороти групи компаній KWS зросли приблизно на 21% та становлять 266,3 (220,8) млн євро. Зростання стало можливим завдяки, зокрема, значному розширенню напрямку зернових культур в Європі. Загалом коливання курсу валют мали незначний вплив на обороти. Ключові показники операційного прибутку Групи компаній KWS загалом негативні в першому кварталі, але покращилися порівняно з минулим роком. Показник EBITDA сягнув -7,1 (-19,7) млн євро, а показник EBIT становить -33,1 (-42,1) млн євро. Значне збільшення валового прибутку було частково вирівняно запланованими вищими витратами на науково-дослідну роботу, збут та адміністративні витрати. Фінансовий результат знизився до -29,8 (-17,2) млн євро, частково через вищі витрати на виплату відсотків у Бразилії та Туреччині. Прибуток після сплати податків становив -46,2 (-43,3) млн євро або -1,40 (-1,31) євро на акцію. Потік вільних грошових коштів покращився до -72,0 (-105,7) млн євро, в основному за рахунок авансових платежів за поставки насіння на майбутній сезон продажів.

Огляд основних показників

У млн євро 1-й квартал 2022/23 1-й квартал 2021/22 +/-
Оборот 266,3 220,8 20,6 %
EBITDA -7,1 -19,7 64,0 %
EBIT - 33,1 - 42,1 21,4 %
Фінансовий результат - 29,8 - 17,2 -73,3%
Прибуток до оподаткування - 62,9 -59,2 -6,3 %
Податок на прибуток та дохід -16,7 -16,0 -5,0 %
Чистий прибуток -46,2 -43,3 -6,7 %
Прибуток на акцію (у євро) -1,40 -1,31 -6,8 %

Результати діяльності бізнес-підрозділів

У першому кварталі 2022/2023 року обороти у підрозділі кукурудзи – переважно через підвищення цін в Аргентині – зросли приблизно на 15% до 82,1 (71,2) млн євро. У регіонах Європи та Північної Америки через сезонні причини значних оборотів у звітному кварталі не відбулося. Оскільки основна частина річних чистих обсягів продажів у підрозділі починається не раніше третього кварталу (з січня до березня), прибуток підрозділу знову був від’ємним, як і зазвичай у цьому звітному кварталі, у тому числі і через зростання витрат внаслідок інфляції, і становив загалом -46,5 (-40,1) млн євро.

У підрозділі цукрових буряків, який у першому кварталі через сезонні причини демонструє лише низькі чисті продажі, обороти у звітному кварталі зросли до 20,1 (18,3) млн євро переважно через зростання у Північній Америці та Східній Європі. Прибуток підрозділу становив -34,4 (-32,4) млн євро, що дещо нижче за рівень попереднього року. На прибуток негативно вплинули наслідки гіперінфляції у Туреччині.

Обороти у підрозділі зернових у звітному кварталі різко зросли до 155,7 (121,2) мільйонів євро, тобто приблизно на 28%. Таке сильне зростання знову відбулося завдяки продажам насіння жита і олійного ріпаку, які зросли на 27% і 26% відповідно. Різке збільшення продажів насіння жита було пов’язано зі зростанням попиту та вищими цінами, а також сезонним впливом (зокрема, більш раннім початком продажів у Німеччині порівняно з тим же періодом попереднього року). Портфоліо гібридів насіння олійного ріпаку продемонструвало значне зростання (через фактори, пов’язані з об’ємами і ціною), зокрема у Франції. Порадували також обороти насіння пшениці та ячменю. У підрозділі зернових також відзначаються високі темпи зростання, завдяки проміжним культурам та органічному насінню – це сфери із дуже перспективним майбутнім. Завдяки своєму значному портфоліо KWS, як одна з провідних селекційних компаній Європи, має гарну можливість скористатися перевагами переходу до більш сталого ведення сільського господарства. Враховуючи значне зростання оборотів і покращений асортимент продукції, у цьому напрямку спостерігається надпропорційне збільшення доходу до 62,3 (43,1) мільйона євро.

Чисті продажі у підрозділі овочів зросли приблизно на 8% до 10,9 (10,2) млн євро, переважно завдяки збільшенню продажів насіння шпинату в Азії. Дохід напрямку покращився до -2,6 (-4,5) мільйонів євро завдяки меншому ефекту від розподілу купівельної ціни. Без урахування цих ефектів дохід напрямку склав -0,2 (0,4) мільйона євро. У дохід напрямку також включено витрати на науково-дослідну роботу у розмірі 3,2 (2,0) мільйона євро, спрямовані на довгострокове запровадження селекції овочів у KWS.

Обороти корпоративного підрозділу становили 1,5 (2,3) мільйони євро. Основним їхнім джерелом були переважно господарства компанії KWS. У корпоративному підрозділі відображаються усі міжгалузеві витрати на центральні функції Групи компаній KWS, а також витрати на дослідження, через що фінансовий результат напрямку зазвичай є від’ємним. Прибуток підрозділу склав -30,7 млн євро, що нижче показника попереднього року (–25,2 млн євро), зокрема через збільшення витрат на науково-дослідну роботу.

Прогноз на фінансовий рік 2022/2023

Виконавча рада очікує, що Група компаній KWS досягне зростання оборотів (на порівняльній основі, без урахування впливу валютних коливань і портфоліо) на 10–12% (у попередньому періоді: 7-9%) у 2022/2023 фінансовому році завдяки позитивному розвитку бізнесу за перші три місяці. Очікується, що маржа EBIT становитиме від 10% до 11%, а квота на науково-дослідну роботу – у діапазоні від 18 до 20%. Для напрямків продукції KWS попередні прогнози залишаються незмінними, очікується значне зростання продажів (на порівнянній основі) та маржа EBIT на рівні попереднього року.

Про KWS**

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2020/21 фінансовому році понад 6000 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,3 млрд євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 165 років. Вона спеціалізується на селекції та виробництві та продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку та соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності, та покращення стійкості до хвороб, шкідників та абіотичного стресу. З цією метою в 2019/2020 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження понад 250 млн євро.

**У наведених цифрах не враховані показники наступних компаній: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.