KWS демонструє стабільний розвиток в першому кварталі, незважаючи на негативний вплив валютних коливань – прогноз на рік підтвердився

Айнбек, 24 листопада 2020 року

За перші три місяці 2020/2021 фінансового року загальний чистий обсяг продажів групи KWS (код ISIN: DE0007074007) знизився на 3,6% через негативний вплив валютних коливань; при стабільному курсі валют чистий обсяг продажів збільшився на 6,8%. Ключові показники EBITDA, EBIT і чистого прибутку в першому кварталі, як і передбачалось у плані, залишалися негативними.

«У першому кварталі наша операційна діяльність була значною мірою стабільна», – прокоментувала Єва Кінлі, фінансовий директор KWS. «Тим не менш, знецінення деяких валют, зокрема в Південній Америці та Східній Європі, негативно позначилося на наших ключових фінансових показниках».

Обсяг продажів за перші три місяці склав 184,1 (191,0) млн євро; значення EBITDA було на рівні -27,3 (-21,8) млн євро, а показник EBIT дорівнював -50,5 (-42,3) млн євро. Зниження валового прибутку було компенсовано зростанням функціональних витрат на науково-дослідницьку та адміністративну діяльність, тоді як комерційні витрати скоротилися порівняно з попереднім роком.

Фінансовий результат дорівнював -15,2 (-22,2) млн євро. Оскільки доходи від внесків до статутних фондів спільних підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі, виникли тільки в третьому кварталі, дохід від від участі в капіталі в першому кварталі був негативним і склав -12,0 млн євро (-16,9 млн євро). Процентний дохід виріс до 3,2 (-5,3) млн євро за рахунок зниження процентних витрат.

Податки на доходи і прибуток склали -17,7 (-18,0) млн євро. В результаті цього чистий збиток за період склав -47,9 (-46,6) млн євро або -1,45 (-1,41) євро на акцію.

Вільний грошовий потік в звітному періоді збільшився до -119,1 млн євро (-138,4 млн євро без урахування придбання компанії Pop Vriend Seeds).

Огляд ключових показників

У млн євро Q1 2020/21 Q1 2019/20 +/-
Обсяг продажів 184,1 191,0 -3,6%
EBITDA -27,3 -21,8 -25,2%
EBIT -50,5 -42,3 -19,4%
Фінансовий результат -15,2 -22,2 31,5%
Фінансовий результат від звичайної господарської діяльності -65,6 -64,6 -1,5%
Податки -17,7 -18,0 1,7%
Чистий прибуток за рік -47,9 -46,6 -2,8%
Прибуток на акцію (у євро) -1,45 -1,41 -2,8%

Розвиток бізнесу за напрямками

Незважаючи на негативний вплив валютних коливань, у сегменті кукурудзи було зафіксовано зростання обсягу продажів за перший квартал приблизно на 6% до 46,9 (44,4) млн євро. Значним чином цьому посприяли основні південноамериканські ринки Аргентини і Бразилії, де бізнес значно розширився (в місцевій валюті). Проте на цей розвиток значним чином негативно вплинули коливання курсів аргентинського песо і бразильського реала. У регіонах Європи і Північної Америки в першому кварталі компанія KWS з сезонних причин не досягла значного обсягу продажів. Чистий прибуток у цьому сегменті склав -41,0 (-37,5) млн євро.

У сегменті цукрових буряків обсяги продажів у першому кварталі низькі через вплив сезонних факторів. Обсяг продажів за перші три місяці досяг 16,1 (10,6) млн євро порівняно з аналогічним періодом минулого року. Велика частка доходів була отримана від продажу насіння цукрових буряків в Чилі і Північній Африці. Чистий збиток у цьому сегменті знизився до -32,2 (-28,5) млн євро.

У першому кварталі продажі в зерновому сегменті знизилися приблизно на 3% до 109,1 (112,0) млн євро – з урахуванням впливу валютних коливань обсяг продажів залишився на тому ж рівні, що і в попередньому році. Діяльність з продажу насіння озимого гібридного жита в різних регіонах збуту розвивалася по-різному і показник знизився приблизно на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак позитивні перспективи зростання обсягів насіння озимого гібридного жита залишаються. Обсяг продажів насіння озимого ріпаку збільшився приблизно на 5% у зв'язку з поліпшенням умов посіву в деяких європейських країнах. Прибуток у цьому сегменті становив 36,0 (36,6) млн євро – на рівні попереднього року.

Обсяг продажів у сегменті насіння овочевих культур значно знизився порівняно з аналогічним кварталом минулого року, який показував значне зростання продажів, і склав 13,3 (27,0) млн євро. Крім того, в сегменті ринку продовольчих послуг був зафіксований більш низький попит у зв'язку з пандемією COVID-19. Як наслідок результатів господарської діяльності значення EBITDA знизилося до 2,4 (8,7) млн євро, а EBIT (включаючи негрошові ефекти в рамках розподілу ціни придбання компанії Pop Vriend Seeds) – знизилося до 3,3 (3,0) млн євро.

Виручка від продажів в корпоративному сегменті склала 1,8 (1,6) млн євро, в основному за рахунок сільськогосподарської діяльності. Оскільки корпоративний сегмент покриває всі накладні витрати, пов'язані з центральними функціями і основними дослідженнями групи KWS, фінансовий результат сегменту регулярно виявляється негативним. Фінансовий результат сегмента збільшився до -22,0
(-30,9) млн євро, головним чином, за рахунок позитивного впливу від оцінки фінансових інструментів щодо валютного курсу.

Різниця між звітом про сукупний дохід і звітністю за сегментами обумовлена вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і відображена в таблиці нижче для основних показників обсягу продажів і EBIT.

Таблиця узгодження

В млн євро Сегменти Узгодження Група KWS
Обсяг продажів 187,1 -3,1 184,1
EBIT -62,5 12,1 -50,5

Підтверджений прогноз на 2020/2021 фінансовий рік

Виконавча рада і надалі очікує, що чистий обсяг продажів групи KWS залишиться на рівні попереднього року (1 282,6 млн євро). За умови стабільної динаміки чистого обсягу продажів очікується, що рентабельність за EBIT становитиме від 11% до 13% (з поправкою на негрошовий ефект в рамках розподілу купівельної ціни для придбання Pop Vriend Seeds).

Загальні збори акціонерів 2020 відбудуться онлайн

Загальні щорічні збори акціонерів KWS SAAT SE & Co. KGaA відбудуться 16 грудня 2020 року об 11:00 ранку (CET) в онлайн-форматі (без фізичної присутності). З документами та додатковою інформацією про щорічні загальні збори акціонерів можна ознайомитися за посиланням www.kws.de/Hauptversammlung.