Після успішного третього кварталу KWS підтверджує прогноз на рік

Айнбек, 12 травня 2021 р.

За перші дев’ять місяців 2020/2021 фінансового року обороти Групи компаній KWS (ISIN: DE0007074007) зросли на 5,8% (операційний приріст з поправкою на курс валют: +13,0%). Показники EBITDA та EBIT зросли на приблизно 5%, тоді як чистий прибуток залишився на рівні попереднього року.

Весняний посівний сезон майже завершився – прогнози щодо обороту за цілий рік підтверджено – тепер очікується, що маржа EBIT за рік знаходитиметься у верхній межі діапазону прогнозованих показників.

«Загалом, у цьому важливому третьому кварталі наша операційна діяльність була дуже успішною, - розповідає Ева Кінле, фінансовий директор компанії KWS. – Під час весняного посівного сезону наші інноваційні сорти були добре прийняті на багатьох ринках, тож ми змогли досягти стабільного результату, незважаючи на значні негативні наслідки від коливання курсу валют. У нас усе йде добре протягом усього року».

За перші дев’ять місяців 2020/2021 фінансового року дохід від реалізації зріс до 1071,3 (1012,5) млн євро. Показник EBITDA збільшився до 260,4 (247,4) млн євро, а показник EBIT – до 193,4 (184,3) млн євро. Група також отримала валовий прибуток на рівні попереднього року; у порівнянні з попереднім роком зросли витрати на науково-дослідну роботу та адміністративні витрати, і зменшилися витрати, пов’язані з реалізацією продукції. Покращився інший операційний дохід, зокрема, внаслідок менших резервів на дебіторську заборгованість. Рівень доходів Групи компаній KWS загалом зменшився через вплив коливання курсу валют.

Фінансовий результат знизився до –7,6 (6,0) млн євро. Це пов’язано переважно з тим фактом, що доходи від спільних підприємств, щодо яких баланс складається за принципом пайової участі, впали до 3,7 (19,1) млн євро. Прибуток, отриманий від відсотків, покращився до–11,3 (–13,2) млн євро у зв’язку з меншими витратами на виплату відсотків.

Податки на прибуток та дохід у сумі склали 49,6 (52,3) млн євро. Таким чином, чистий дохід за період склав 136,2 (137,9) млн євро або ж 4,13 (4,18) євро за акцію.

Потік вільних грошових коштів за звітний період значно покращився і становить –35,0 млн євро, порівняно з минулорічним показником у –108,7 млн євро (без придбання Pop Vriend Seeds), значною мірою внаслідок жорсткішого управління оборотним капіталом та обачнішої політики капітальних витрат на фоні пандемії Covid-19.

Огляд основних показників

В млн євро 9 місяців 2020/21 9 місяців 2019/20 +/-
Чисті продажі 1071,3 1012,5 5,8 %
EBITDA 260,4 247,4 5,3 %
EBIT 193,4 184,3 4,9 %
Фінансовий результат -7,6 6,0 ---
Фінансовий результат від основної господарської діяльності 185,8 190,2 -2,3 %
Податок на прибуток та дохід 49,6 52,3 -5,2 %
Чистий прибуток 136,2 137,9 -1,2 %
Прибуток на акцію (у євро) 4,13 4,18 -1,3 %

Результати діяльності окремих бізнес підрозділів

У підрозділі кукурудзи чисті продажі за перші дев’ять місяців склали 602,7 (607,4) млн євро і таким чином залишилися на рівні попереднього року; чисті продажі підрозділу зросли на 9% після поправки на вплив курсу валют. Операційному росту найбільше сприяла наша діяльність в європейському регіоні (особливо, у Південно-Східній та Східній Європі), а також в Аргентині та Бразилії. Однак, спільне підприємство в США AgReliant зафіксувало менші обороти та менший внесок до доходу з огляду на непросте конкурентне середовище. Дохід цього сегменту склав 77,7 (79,7) млн євро.

Чисті продажі підрозділу цукрових буряків за перші дев’ять місяців зросли на приблизно 14% і становили 425,4 (372,4) млн євро. Таке значне зростання пов’язане передусім з більш ранніми у порівнянні з минулим роком поставками насіння. Для цього підрозділу очікується певне зростання показників чистих продажів за увесь рік. Крім того, спостерігаються успішні продажі інноваційних гібридів KWS, незважаючи на певне зменшення посівних площ у Європі. Разом з незмінним прогресом у впровадженні CONVISO® SMART в Центральній та Східній Європі, перший чистий дохід від реалізації було отримано завдяки новим гібридам, стійким до церкоспори (CR+). Церкоспороз – одна з найпоширеніших і найшкідливіших хвороб у вирощуванні цукрового буряка. Прибуток підрозділу зріс до 164,3 (156,9) млн євро.

Чисті продажі підрозділу зернових культур за перші дев’ять місяців склали 176,9 (177,3) млн євро, що не відрізняється від показників попереднього року (зростання після поправки на вплив курсу валют: 3%). Зокрема, спостерігалося суттєве зростання в об’ємах продажів насіння таких культур, як пшениця, ячмінь та рапс. Показники напрямку діяльності, пов'язаного з гібридним житом, залишилися стабільними, хоча внаслідок коливання курсу валют чисті продажі зменшилися у номінальному вираженні. Зберігаються середньострокові перспективи росту показників для гібридного жита, завдяки високій врожайності (навіть у посушливих умовах) та позитивному впливу на здоров’я тварин у раціонах годівлі. Дохід цієї культури склав 44,4 млн євро, що є меншим за минулорічний показник у 47,4 млн євро.

Чисті продажі підрозділу овочевих культур значно знизились до 38,5 (65,0) млн євро, зокрема через зниження попиту на насіння шпинату через пандемію COVID-19. Особливо від неї постраждав сегмент ринку громадського харчування в США, що є основним ринком збуту для цього підрозділу KWS. Показник EBITDA також знизився до 2,8 (19,1) млн євро, а EBIT (включаючи наслідки розподілу купівельної ціни) впав до –13,0 (–1,6) млн євро. Без врахування змін через зниження попиту показник EBIT склав 6,6 (23,4) млн євро.

У рамках розширення свого нового підрозділу овочевих культур у березні 2021 року KWS поглинула компанію Geneplanta S.r.l., Ночето/Парма, Італія. Діяльність компанії, що була заснована у 2011 році, зосереджена на вирощуванні помідорів, виробництві і збуті насіння помідорів.

Показник чистих продажів корпоративного підрозділу склав 5,4 (3,4) млн євро. Переважно його створюють фермерські господарства KWS. Оскільки всі міжгалузеві витрати на центральні функції групи KWS, а також основні витрати на дослідження відображаються у корпоративному підрозділі, результат його діяльності, як правило, від’ємний. Прибуток підрозділу збільшився до –75,4 (–81,6) млн євро, головним чином за рахунок менших витрат у зв’язку з пандемією.

Різниця у підрахунку загального результату та у звітності за підрозділами пов’язана з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) і підсумована у наступній таблиці за основними показниками чистих продажів та EBIT:

Таблиця звірки

У млн євро Підрозділи Звірка Група KWS
Чисті продажі 1249,0 -177,7 1071,3
EBIT 198,1 -4,7 193,4

Прогноз на 2020/2021 фінансовий рік для Групи компаній KWS підтверджено

Правління Групи компаній KWS все ще очікує, що обороти Групи і надалі будуть на рівні попереднього року (1282,6 млн євро). Очікується, що маржа показника EBIT знаходитиметься у верхній межі діапазону прогнозованих показників і становитиме від 11% до 13% (з урахуванням впливу платежів, що не спричиняють змін у фінансових активах, у рамках розподілу купівельної ціни на придбання Pop Vriend Seeds). Коливання курсу дуже негативно позначилися, як на продажах, так і на доходах Групи компаній KWS.

Прогнози щодо підрозділу кукурудзи та цукрових буряків було переглянуто наступним чином: Правління тепер припускає, що чисті продажі підрозділу кукурудзи – зокрема, через негативний вплив коливання курсу валют – залишаться на рівні попереднього року (раніше очікувалося певне зростання) за рахунок безперервного стабільного операційного зростання. Очікується, що маржа EBIT буде на рівні з попереднім роком (раніше очікувалося певне зростання у порівнянні з попереднім роком).

У зв’язку із успіхом інноваційних гібридів KWS, Правління групи тепер очікує, що чисті продажі підрозділу цукрових буряків дещо зростуть (раніше очікувалося, що вони будуть на рівні попереднього року), а маржа EBIT буде на рівні минулого року.

Про KWS

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2019/20 фінансовому році понад 5700 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,3 млрд євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 160 років. Вона спеціалізується на селекції та виробництві та продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку та соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності, та покращення стійкості до хвороб, шкідників та абіотичного стресу. З цією метою в 2019/2020 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження понад 200 млн євро.