У першому кварталі компанія KWS демонструє швидкі темпи зростання

Айнбек, 18 листопада 2021 року

Чистий обсяг продажів зріс на 20% і на 23% за порівнянням еквівалентних показників – Потужне зростання в Південній Америці – Прогноз за рік підтверджено

За перший квартал 2021/2022 фінансового року чистий обсяг продажів Групи компаній KWS (ISIN: DE0007074007) зріс на 20% до 220,8 млн євро. Ключові показники EBITDA, EBIT та чистого прибутку Групи компаній KWS за цей період зазвичай негативні в першому кварталі, але вони покращувалися з року в рік. Через явно виражений сезонний характер нашого бізнесу на перший квартал (з 1 липня по 30 вересня) припадає лише близько 15% загального обсягу чистих продажів KWS за фінансовий рік.

«Ми дуже енергійно розпочали новий фінансовий рік», – каже Єва Кінле, фінансовий директор компанії KWS. «Окрім проявів сезонного характеру, загальне збільшення попиту на насіння дуже позитивно вплинуло на наш бізнес. Ми з оптимізмом дивимося на подальший плин року і підтверджуємо наші прогнози».

Чистий обсяг продажів за звітний період зріс на 19,9% до 220,8 (184,1) мільйона євро. За порівнянням еквівалентних показників зростання становить 23,0%. Ключові показники операційного доходу та чистого прибутку за цей період покращуються з року в рік, так показник EBITDA становить –19,7 (–27,3) млн євро, а показник EBIT становить –42,1 (–50,5) млн євро. Значно покращені показники валового прибутку були частково нівельовані збільшенням функціональних витрат на дослідження та розробки, збут та керівний апарат.

Чистий фінансовий дохід/витрати склали –17,2 (–15,2) млн євро. Податки на прибуток склали -15,9 (–17,9) млн євро. У результаті чистий дохід за період становив –43,3 (–47,9) млн євро та прибуток на акцію –1,31 євро (–1,45).

Потік вільних грошових коштів дещо покращився до –105,7 (–112,1) млн євро.

Огляд основних показників

У млн євро Перший квартал
2021/2022
Перший квартал
2020/2021
+/-
Чистий обсяг продажів 220,8 184,1 19,9%
EBITDA -19,7 -27,3 27,8%
EBIT -42,1 -50,5 16,6%
Фінансовий результат -17,2 -15,2 -13,2%
Фінансовий результат від основної господарської діяльності -59,2 -65,6 9,8 %
Податок на прибуток та дохід -15,9 -17,7 10,2%
Чистий прибуток -43,3 -47,9 9,6%
Прибуток на акцію (у євро) -1,31 -1,45 9,7%

Результати діяльності окремих бізнес підрозділів

У підрозділі кукурудзи обороти за перший квартал зросли на близько 52% до 71,2 (46,9) млн євро. Аргентина та Бразилія, основні ринки збуту KWS у Південній Америці, зробили великий внесок у ці показники, і ми значно розширили там наш бізнес. Ранній початок сівби озимих культур, збільшення площі вирощування кукурудзи та вищі ціни продажу в Бразилії у поєднанні з постійним успіхом інноваційних гібридів селекції KWS мали значний позитивний вплив на обороти. У регіонах Європи та Північної Америки бізнес підрозділ не створює значних оборотів у першому кварталі через причини сезонного характеру. Дохід цього підрозділу склав –40,1(–41,0) млн євро.

Підрозділ цукрових буряків у першому кварталі демонструє лише низький оборот через причини сезонного характеру. Показник за звітний квартал склав 18,3 (16,1) млн євро. Дохід в основному надходить від продажу насіння цукрових буряків у Чилі та Північній Африці. Дохід цього підрозділу склав –32,4 млн євро, що співпадає з показником попереднього року у –32,2 млн євро.

Оборот підрозділу зернових культур за перший квартал зріс приблизно на 11% до 121,2 (109,1) млн євро. Зростання відбулося в основному за рахунок різкого розширення напрямку з продажу насіння ріпаку (+56%). Крім сприятливих ринкових умов, ще одним сприятливим фактором стало покращення продуктивності асортименту гібридів селекції KWS. Проте продажі насіння жита впали приблизно на 5%. Різке зростання цін на пшеницю призвело до того, що вирощування жита стало економічно невигідним у деяких регіонах. Продаж насіння пшениці та ячменю відіграє незначну роль для KWS у першому кварталі. Дохід цього підрозділу різко зріс до показників у 43,1 (36,0) млн євро.

Оборот підрозділу овочевих культур щорічно знижувався і впав до 10,2 (13,3) млн євро. Постійний високий рівень запасів у дистриб’юторів означає, що все ще існує помірний попит на насіння шпинату і квасолі. Очікується, що бізнес набере обертів у другій половині фінансового року. У результаті ведення бізнесу та подальшого розширення свого напрямку з насіння овочевих культур дохід цього підрозділу впав до –4,5 (–3,3) млн євро. Без урахування впливу від розподілу покупної ціни як частини придбання компанії, дохід сегмента становив 0,4 (3,1) мільйона євро.

Оборот корпоративного підрозділу склав 2,3 (1,8) мільйона євро. Переважно його створюють фермерські підприємства KWS. Оскільки всі міжгалузеві витрати на центральні функції групи KWS, а також основні витрати на дослідження відображаються у корпоративному підрозділі, результат його діяльності, як правило, від’ємний. Дохід цього підрозділу, що склав –25,2 млн євро, був трохи нижчим за рівень попереднього року (–22,0 млн євро).

Різниця у підрахунку загального результату та у звітності за бізнес підрозділами пов’язана з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) і підсумована у наступній таблиці за основними показниками обороту та EBIT:

Таблиця узгодження

У млн євро Сегмент Узгодження Група KWS*
Чистий обсяг продажів 223,2 -2,5 220,8
EBIT -59,1 17,1 -42,1

*За винятком акцій компаній, щодо яких баланс складається за принципом пайової участі: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.

Прогноз на 2021/2022 фінансовий рік підтверджено

Правління все ще очікує, що група компаній KWS збільшить обороти на 5–7%. Очікується, що маржа EBIT становитиме близько 10% і буде у діапазоні від 11% до 12% з урахуванням впливу платежів, що не спричиняють змін у фінансових активах, у рамках розподілу купівельної ціни на придбання. Очікується, що інтенсивність науково-дослідницьких робіт буде в діапазоні від 18% до 20%.

Річні загальні збори 2021 у віртуальному форматі

Річні загальні збори компанії KWS SAAT SE & Co. KGaA відбудуться 2 грудня 2021 року об 11:00 (за центральноєвропейським часом) у віртуальному форматі. Документи та додаткова інформація про Річні загальні збори доступні на сайті www.kws.com.

Про KWS**

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2020/21 фінансовому році понад 6000 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,3 млрд євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 165 років. Вона спеціалізується на селекції, виробництві та продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку, соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності та покращення стійкості до хвороб, шкідників та абіотичного стресу. З цією метою в 2019/2020 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження понад 250 млн євро.

**У наведених цифрах не враховані показники наступних компаній: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.