KWS та агрохолдинги: становлення довіри та погляд в майбутнє

Кожен постачальник завжди прагне до співпраці з великими клієнтами у своєму бізнесі. Протягом останніх десяти років на аграрному ринку України такими клієнтами були, є і залишаються великі аграрні компанії – агрохолдинги. В цій статті ми розкриємо деякі підходи в роботі «КВС-УКРАЇНА» з агрохолдингами.

В своєму дослідженні Український клуб аграрного бізнесу[i] включив 93 компанії із земельним банком більше 10 тис. га. Згідно даного дослідження, агрохолдинги займають 30% сільськогосподарських угідь та дають 22% від загального валового виробництва сільськогосподарської продукції. Вони, як великі гравці на ринку, завжди будуть на крок попереду від великих та середніх фермерських господарств в плані впровадження інноваційних технологій та рішень, диверсифікації та мінімізації ризиків та оптимізації виробництва.

На наш погляд, такі чинники спонукають виробників матеріально-технічних ресурсів постачати нові продукти та рішення, які б максимально зменшили вплив екологічних факторів на виробництво сільськогосподарської продукції, зокрема, шляхом виведення нових адаптивних гібридів. Ці гібриди мають задовільнити очікування сільгоспвиробників щодо максимальної реалізації потенціалу урожайності за різних кліматичних умов та шкідливого впливу біоти на фоні обмеженого використання ресурсів. Ось чому метою селекційної роботи компанії KWS є забезпечення аграріїв високоякісним насінням гібридів сільськогосподарських культур, адаптованими до певних ґрунтово-кліматичних умов. Виходячи з цього, головними критеріями компанії у створенні та адаптації нових сортів є стійкість до шкідників та хвороб, стабільність врожаю, ефективне використання ресурсів та стійкість до абіотичних стресів.

Великі агрохолдинги, через своє географічне розташування, мають підвищені вимоги щодо підбору гібридів кукурудзи, але наша компанія готова до цих викликів та має що запропонувати своїм клієнтам.

Як же змінювались підходи «КВС-УКРАЇНА» в забезпеченні насінням агрохолднигів? Проаналізувавши власні дані, ми розділили агрохолдинги за розміром посівних площ на три групи:

  • холдинги з площею кукурудзи до 5 тис. га
  • холдинги з площею кукурудзи від 6 до 20 тис. га
  • холдинги з площею кукурудзи від 20 до 140 тис. га

В 2015 році серед клієнтів компанії налічувалось лише 17 холдингів, а частка KWS на полях холдингів першої та другої групи складала 25%. За даними нашої компанії, значну частину на їхніх площах займали гібриди кукурудзи попереднього покоління, що мали ФАО від 190 до 330, добру адаптивність до умов ґрунтової відміни та мікроклімату поля, що давало змогу згладжувати деякі недоліки в технології вирощування. Однак їхні характеристики не відповідали швидко наростаючому комплексу проблем клієнтів: дефіциту ґрунтової та атмосферної вологи, різких перепадів температур у ранньовесняний період, масовим проявам хвороб та шкідників, тощо.

Для вирішення цих завдань на полях наших клієнтів, в тому числі і холдингів, з 2016 року компанія розпочала оновлення портфоліо гібридів кукурудзи шляхом активного впровадження нових гібридів з високим потенціалом врожайності та його реалізацією у стресових умовах. Що ми зробили? Ми вивели на ринок інтенсивні гібриди кукурудзи: КРАБАС ФАО 300, КАМАРІЛЛАС ФАО 320, КВС 6471 ФАО 340, КАЙФУС ФАО 330 та КІНЕМАС ФАО 350. З впровадженням цієї лінійки ми дещо втратили свою частку на полях агрохолдингів першої групи, але збільшили свою присутність на полях клієнтів другої та третьої групи, а також сформували вищу лояльність до цих гібридів, що й призвело до збільшення площ.

Того ж 2016 року відбулася знакова подія для компанії KWS як європейського лідера у розвитку енергетичних культур – агрохолдинги почали використовувати біомасу кукурудзи для виробництва біогазу як альтернативного джерела енергії з відновлюваної сировини. Гібриди БОГАТИР ФАО 290, КВС 381 ФАО 350 та КАРІФОЛС ФАО 380 були посіяні для забезпечення потреб агрохолдингів у якісному силосі для біогазових станцій. Розширення напрямку використання кукурудзи дало змогу компанії «КВС-УКРАЇНА» збільшити кількість ключових клієнтів.

Починаючи з 2017 року, шляхом здійснення комплексу заходів, компанія «КВС-УКРАЇНА» вдвічі збільшила свою присутність на полях холдингів усіх груп. Вже сьогодні частка наcіння кукурудзи на посівах клієнтів-агрохолдингів складає 23%, що говорить про високий рівень довіри до гібридів кукурудзи селекції KWS. Безперечно, це сталося завдяки новому портфоліо гібридів кукурудзи та старанній роботі спеціалістів «КВС-УКРАЇНА».

Наші гібриди UNIQUEDENTКАНЬЙОНС ФАО 230, КВС КАВАЛЕР ФАО 250, КВС 2323 ФАО 260, КЕЛТІКУС ФАО 270, КВС 2370 ФАО 280, а з наступного сезону ще й КВС КУМПАН ФАО 290 – мають підвищену холодостійкість, швидкий стартовий ріст на ранніх етапах розвитку та толерантність до посухи. Дані гібриди вирішують питання посіву у ранні строки, вони стійкі до весняних приморозків, посухи та сажкових хвороб. При цьому дана група гібридів має генетичний потенціал урожайності 14-16 т/га.

Гібриди КЕРБЕРОС ФАО 310 та КВС 4484 ФАО 370 є посухостійкими та стійкими до основних хвороб. Кількісні та якісні властивості даних гібридів забезпечують високу компенсаційну здатність, що дає можливість зменшити норму висіву в середньому на 15% від загальноприйнятих норм. Потенціал урожайності даних гібридів – 16-18 т/га.

Втілення в життя філософії бізнесу компанії KWS «в регіоні для регіону» означає виробництво насіння кукурудзи (вирощування та доробка) в регіоні його реалізації. Для цього компанія проводить повний комплекс селекційних, дослідницьких та випробувальних заходів у природно-кліматичних умовах вирощування майбутніх гібридів. Нові потужності в південно-західній частині країни дозволяють розширити існуючі виробничі можливості, а випробування батьківських ліній, їхні посіви та гібридизація дозволяють проводити адаптацію гібридів на різних етапах їхнього створення. Водночас компанія KWS не зупиняється на досягнутому, а ставить більш амбітні завдання для досягнення своєї мети. В центрі уваги компанії було, є та залишається стабільність високої урожайності, якість продукції та збереження ресурсів, а стрімкий розвиток галузі біотехнологій розширює існуючі можливості для нових програм, які передбачають створення сучасних гібридів з покращеними характеристиками.

[1] УКАБ, Агрохолдинги України 2017, LFM Book 2018, стор. 160-161

Матеріал підготував:

Золотар Юрій Васильович
Золотар Юрій Васильович
Начальник відділу по роботі з ключовими клієнтами, Кукурудза та Соняшник
Тел .: +38 050 335 86 00
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні