Підбір високоврожайних гібридів кукурудзи KWS для піщаних ґрунтів

Кожного року аграрії підбирають найкращі, найбільш урожайні гібриди кукурудзи для вирощування на власних полях. Однак не кожен гібрид зможе реалізувати свій потенціал у повній мірі в тих умовах, які йому запропонують. Від чого це залежить? Адже чимало факторів впливає на високий результат восени.

Зокрема, сьогодні на першому місці лімітуючим фактором є волога – з кожним роком вона зменшується і альтернатив для її заміни немає (зрозуміло, що всі господарства не зможуть вирощувати на поливі, адже води на всіх не вистачить). Потім йде підвищення багаторічних середньодобових температур, особливо у літній період, коли рослини ростуть та розвиваються, проходить запилення та запліднення зернівок качана, їх налив. Далі йдуть чинники, на які ми можемо вплинути – це забезпечити якісне удобрення та живлення кукурудзи, а також вчасно захистити посіви від бур’янів та шкідників.

Залишається найголовніше – на яких ґрунтах ми будемо вирощувати нашу «царицю полів». Якщо це чорноземи, то за нормального господарювання проблем майже немає. Однак багато агрономів завжди мають декілька полів піщаного складу, а господарства на півночі України взагалі вирощують кукурудзу лише на «пісках». Тому важливо підібрати той гібрид, який, незважаючи на низькі показники родючості цих ґрунтів, зможе забезпечити максимальний урожай.

Ми як селекційна компанія не змогли пройти осторонь даного питання і заклали у 2020 році дослід з вирощуванням високоврожайних гібридів кукурудзи KWS на піщаних ґрунтах.

Локація проведення досліду – село Бутівка Сосницького району Чернігівської області. Головний агроном з господарства ПП «Сосницькі аграрні інвестиції» залюбки погодився нам допомогти у проведенні досліду, адже має близько 80% площ легкого гранулометричного складу.

Отже, перейдемо до самого досліду. Спочатку було підібрано ділянку поля (рис.1), яка має рівний рельєф та однорідність за розвитком культур протягом декількох років згідно показника NDVI.

Рис.1. Ділянка поля для проведення досліду

Рис.1. Ділянка поля для проведення досліду

Наступним етапом став відбір зразків ґрунту для проведення хімічного аналізу. Результати наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Результати хімічного аналізу ґрунту

Тип аналізу Показник
pH (1:1) ґрунту 5,7
pH буф. 6,7
Розчинні солі, ммоль/см 0,15
Орг. речовина, % 1,9
Нітрати (NO3), мг/кг 8,5
Фосфор (Р), мг/кг 110
Амонійно-ацетатний буфер (К), мг/кг 129
Амонійно-ацетатний буфер (Ca), мг/кг 567
Амонійно-ацетатний буфер (Mg), мг/кг 51
Амонійно-ацетатний буфер (Na), мг/кг 4
S, мг/кг 11
Zn, мг/кг 0,62
Fe, мг/кг 50,8
Mn, мг/кг 13,5
Cu, мг/кг 0,32
B, мг/кг 0,25
Сума катіонів, мг-екв/100 г 7,1

З даного аналізу бачимо, що рівень органічної речовини в ґрунті низький і становить близько 1,9%. Так як пожнивних решток надходить мало, а біологічне життя розвинене слабо, тому гумусу теж дуже мало. Рівень нітратного азоту на середньому рівні, адже основним азотним добривом був безводний аміак, і не вся його частина перейшла у форму NO3. Також на низькому рівні перебуває Ca. Вміст решти елементів на середньому або високому рівні.

Вибір гібридів для проведення досліду був наступний: АМАРОС ФАО 230, КВС КАВАЛЕР ФАО 250, КЕЛТІКУС ФАО 270, КВС 2370 ФАО 280, КВС КУМПАН ФАО 290. Так як це зона Полісся і восени можуть бути проблеми з вологістю зерна, то було прийнято рішення вирощувати гібриди з ФАО до 300. На рис. 2 показано схему досліду, а саме: посів у двох повторностях та зі збільшенням ФАО кукурудзи зліва на право.

Рис.2. Схема досліду

Рис.2. Схема досліду

Таблиця 2. Технологія вирощування у господарстві ПП «Сосницькі аграрні інвестиції»

Технологічні операції
Попередник Кукурудза на зерно
Основний обробіток ґрунту Глибоке рихлення на глибину 40 см
Весняний обробіток ґрунту (закриття вологи) Культивація
Передпосівний обробіток ґрунту Культивація
Добрива Безводний аміак, 120 кг/га
Дата сівби 17.04.2020
Норма висіву 80 тис.насінин/га
Ґрунтовий гербіцид Аценіт, 2,5 л/га
Страховий гербіцид Апріорі, 0,25 кг/га + Біо Пауер, 1,25 л/га
Підживлення у фазу 7-8 листків КАС, 10 кг/га; Цинк, 1,5 л/га; Комплексне добриво з мікроелементами (N, P, K, Zn, Mg)
Дата збирання 30.10.2020

Рис. 3. Сівба дослідних ділянок

Рис. 3. Сівба дослідних ділянок

Так як в середині квітня середньодобова температура складала +7…+8°C, а запасів вологи, накопиченої у зимово-весняний період, обмаль, то було прийнято рішення починати сівбу кукурудзи. Сівбу було проведено 17 квітня з глибиною заробки насіння на 5 см. Однак з третьої декади квітня розпочалося значне похолодання, яке супроводжувалося затяжними дощами. Тому по даній локації ми отримали сходи на 23-25-й день після сівби. Під час обстеження посівів було викопано по одній рослині кожного гібриду та оглянуто кореневу систему (рис. 4).

Рис. 4. Фото від 19 травня 2020 року

Рис. 4. Фото від 19 травня 2020 року

Як видно, найкращий розвиток кореневої системи спостерігається у гібридах АМАРОС ФАО 230 та КВС КАВАЛЕР ФАО 250. Так як це гібриди ранні і мають швидкий стартовий ріст, тому і коренева система у них більш розвинута, ніж у гібридів КЕЛТКУС ФАО 270, КВС 2370 ФАО 280 та КВС КУМПАН ФАО 290.

У результаті затяжних дощів та прохолодної погоди рослини кукурудзи були жовтими, безбарвними, ослабленими, які не росли (рис. 5). Листочки часто були пошкоджені в результаті сильних опадів, так як їх приплескувало до землі. Пізніше вони повністю відмирали.

Рис. 5. Фото від 19 травня 2020 року

Рис. 5. Фото від 19 травня 2020 року

З першої декади червня почалося активне наростання середньодобової температури, в результаті чого рослини кукурудзи активно почали свій ріст та розвиток (рис. 6). Листки мали темно-зелене забарвлення. Однак на момент обстеження кукурудза відставала у рості на 2-3 листки у порівнянні з аналогічним періодом попередніх років вирощування. До цього призвели запізнені сходи, а також похолодання та затяжні дощі у травні.

Рис. 6. Фото від 16 червня 2020 року

Рис. 6. Фото від 16 червня 2020 року

Цвітіння кукурудзи теж змістилося на 10-12 днів пізніше норми, в результаті чого життєздатність пилку зменшилася, так як середньодобова температура у середині липня вдень піднімалася до +38°C, а вночі опускалася до +24°C. Це призвело до недозапилення кінчика качанів усіх гібридів. Також було помітне скручування листків кукурудзи усіх гібридів та часткове відмирання нижніх листків (рис. 7).

Рис. 7. Фото від 25 липня 2020 року

Рис. 7. Фото від 25 липня 2020 року

Обстеження дослідних ділянок 15 вересня показало наступне: рослини кукурудзи гібридів АМАРОС ФАО 230 та КВС КАВАЛЕР ФАО 250 (рис. 8) були майже повністю сухими, а у гібридів КЕЛТІКУС ФАО 270, КВС 2370 ФАО 280 та КВС КУМПАН ФАО 290 половина листків були все ще зеленими (рис. 9).

Рис. 8. Гібриди АМАРОС (ФАО 230) зліва та КВС КАВАЛЕР (ФАО 250) справа

Рис. 8. Гібриди АМАРОС (ФАО 230) зліва та КВС КАВАЛЕР (ФАО 250) справа

Рис. 9. КЕЛТІКУС (ФАО 270) зліва, КВС 2370 (ФАО 280) по центру та КВС КУМПАН (ФАО 290) справа

Рис. 9. КЕЛТІКУС (ФАО 270) зліва, КВС 2370 (ФАО 280) по центру та КВС КУМПАН (ФАО 290) справа

У табл. 3 наведено дані щодо кількості рядів та кількості зерен у ряду кожного гібрида.

Таблиця 3. Кількість зерен та рядів

Гібрид ФАО Кількість рядів Кількість зерен у ряду Всього зерен на качані
АМАРОС 230 15,2 32,4 492
КВС КАВАЛЕР 250 15,2 30,4 462
КЕЛТІКУС 270 16,8 30,2 507
КВС 2370 280 16,4 29,8 489
КВС КУМПАН 290 16,4 31,2 512

З табл. 3 бачимо, що найбільша кількість зерен на качані у КВС КУМПАН ФАО 290 та КЕЛТІКУС ФАО 270 – 512 та 507 відповідно.

Обмолот дослідних ділянок кукурудзи відбувся 30 жовтня з одночасним заміром вологості зерна. Дані наведені на рис.10.

Рис. 10. Результати урожайності

Рис. 10. Результати урожайності

Проаналізувавши результати урожайності гібридів кукурудзи, які наведені у табл. 4, бачимо, що найвищу урожайність з двох повторностей показав гібрид КЕЛТІКУС ФАО 270 при базовій вологості зерна (14%) 72,2 ц/га. КВС 2370 ФАО 280 показав урожайність 71,8 ц/га, що на 0,4 ц/га менше від гібриду КЕЛТІКУС ФАО 270. В той час КВС КУМПАН ФАО 290 було зібрано з урожайністю 69,4 ц/га, що на 2,8 ц/га менше від гібриду КЕЛТІКУС ФАО 270 та на 2,4 ц/га менше від гібриду КВС 2370 ФАО 280.

За вегетаційний період вирощування кукурудзи у даній локації випало близько 250 мм опадів, з них основна частина у травні-червні, а у липні та серпні випала незначна їх кількість.

Рис. 11. Збирання дослідних ділянок кукурудзи

Рис. 11. Збирання дослідних ділянок кукурудзи

Враховуючи результати досліджень, компанія «КВС-УКРАЇНА» рекомендує для вирощування кукурудзи на піщаних ґрунтах, в першу чергу, такі гібриди як КЕЛТІКУС ФАО 270, КВС 2370 ФАО 280 та КВС КУМПАН ФАО 290. Вони показали найвищу урожайність за базисної вологості зерна, а також мали найбільшу вегетативну масу, адже для піщаних типів ґрунтів важливо забезпечити їх максимально органічною речовиною, яка перетворюється від мінералізації після пожнивних решток.

Як показує практика, загущені посіви понад 72 тис. рослин на га при вирощуванні на бідних ґрунтах легкого гранулометричного складу з низькою вологоємністю ґрунту, а також з низьким вмістом органічної речовини, не дають високих показників урожайності. Тому ми рекомендуємо густоту кукурудзи на момент збирання в діапазоні 63-68 тис. рослин на га (в залежності від гібриду). Тим самим вдасться зменшити затрати на насіння та підвищити урожайність з гектара, а в результаті збільшиться і прибуток.

Бажаємо гарних врожаїв і до зустрічі в новому агросезоні!

Матеріал підготував:

Андрій Шульга
Андрій Шульга
Агроном-консультант
Тел .: 0662616468
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні