Пошкодження кукурудзи градом: вплив на урожайність

Володимир Дмитрук, агроном-консультант Департаменту кукурудзи та соняшнику ТОВ «КВС-УКРАЇНА»

Кожного року погодні умови готують сюрпризи для аграріїв. Однією з таких неприємних несподіванок може бути пошкодження рослин кукурудзи градом. Град в комбінації із сильним вітром (що часто і відбувається) може дуже швидко перетворити чудові поля кукурудзи на дуже сумну картину. В залежності від стадії розвитку рослин ці наслідки можуть бути дуже малими або завдати значних пошкоджень та збитків. У цій статті описуються результати досліду по впливу штучного пошкодження листової поверхні рослин кукурудзи на її урожайність. Метою такого пошкодження було створення умов, які б були наближені до пошкодження культурних рослин від граду (імітація градобою на культурних рослинах кукурудзи).

У 2022 році було проведено перший дослід з імітацією пошкоджень градом кукурудзи. Дослідження полягало у знищені половини вегетативної маси рослин у різні фази розвитку: від 5 до 10 листка на гібриді КВС ФЕРНАНДО ФАО 260. Проаналізувавши результати цього досліду, можна сказати, що істотної втрати врожаю не спостерігається (Рис.1). Несуттєве зниження урожайності у фази 5-8 листків можливе через закладання качана на кукурудзі в цей період.

Рис.1 Результати урожайності після штучного пошкодження рослин в залежності від фази розвитку

Рис.1 Результати урожайності після штучного пошкодження рослин в залежності від фази розвитку

У результаті проведеного досліду дійшли висновку, що істотної втрати врожаю не відбулося. Найменша істотна різниця (НІР) по варіантам становить 0,67 т/га (в межах 5 %), тому немає підстав стверджувати що відбулось істотне зниження урожайності. Провівши дослід у 2022 році та зрозумівши, що пошкодження може відбуватися не лише у ранні фази розвитку культури, було вирішено продовжити вивчення впливу граду на урожайність гібридів кукурудзи із різним ФАО у більш пізні фази розвитку. Дослід було проведено на таких гібридах, як КВС ТАСКО ФАО 230, КВС ЛАУРО ФАО 300 та КВС КАШЕМІР ФАО 380. Дослід мав наступні варіанти:

Варіант 1: у фазу 12 листків кукурудзи, знищити близько 50 % листкової поверхні.

Варіант 2: перед цвітінням кукурудзи, знищити близько 50 % листкової поверхні.

Варіант 3: у фазу ранньої молочної стиглості кукурудзи, знищити близько 50 % листкової поверхні

Контроль: без пошкодження

Кількість повторень досліду: 3

У 2023 році дослід проводився у Теребовлянському районі Тернопільської області. Попередник - кукурудза на зерно, дата сівби 06.05.2023. Глибина посіву 4-5 см. Добрива у кг д.р./га: N135P60K67. Внесення ЗЗР: темботріон 200 гр/кг+ізоксадіфен (антидот) 100 гр/кг у нормі 0,4 кг/га та прилипач ріпаково-метиловий ефір 810 гр/л – 1 л/га. За період вегетації випало 216 мм опадів.

Урожайність від пошкодження кукурудзи градом може зменшуватися за рахунок або зниження густоти стояння, або за сильного зниження площі листової поверхні кожної продуктивної рослини. Залежно від характеру пошкодження на полі втрати від граду можуть варіюватися від незначних до дуже великих. Вплив цього пошкодження на врожайність також залежить від стадії розвитку культури. Після пошкодження у фазу 12 листків (Рис.2) ще не всі листки кукурудзи вийшли назовні, зрозуміло, що ті листки які були пошкоджені не відновляться, але те листя, яке знаходилося закритим, досить швидко відростає і відновлює фотосинтез. Це можна побачити на Рис.3, де видно відновлення росту листків через 7 днів після пошкодження.

Рис. 2 Пошкодження градом у фазу 12 листків

Рис. 2 Пошкодження градом у фазу 12 листків

Рис. 3 Стан рослин через 7 днів після пошкодження у фазу 12 листків

Рис. 3 Стан рослин через 7 днів після пошкодження у фазу 12 листків

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Рис.4 Пошкодження у фазу цвітіння

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Рис.4 Пошкодження у фазу цвітіння

Знищення половини вегетативної маси кукурудзи у фазу 12 листків призводить до зниження врожайності по всім гібридам у середньому на 7 % у порівняні із контролем. Забігаючи наперед можна сказати, що це найменший вплив на врожай серед інших варіантів.

Як правило, пошкодження рослин градом ближче до фази цвітіння має більший вплив на врожайність кукурудзи. Можлива навіть втрата всього врожаю, якщо відбудеться пошкодження волоті. Це в свою чергу унеможливлює запилення пилком жіночого суцвіття (качана) після чого виникає череззерниця. Знищення близько 50% листкової поверхні у фазу цвітіння (Рис.4) призводить до зниження врожайності близько 10 %. Знищення листків у фазу молочної стиглості (Рис. 5) напряму впливає на подальший налив зерна та масу 1000 зерен. Також відмічається слабка озерненість верхівки качана та пізня абортація (Рис. 6), що в свою чергу також призводить до загального зменшення кількості зерен із однієї рослини.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Рис 5. Пошкодження у фазу молочної стиглості

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Рис 5. Пошкодження у фазу молочної стиглості

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Рис.6 Качани із кожного із варіанту

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Рис.6 Качани із кожного із варіанту

Пошкодження кукурудзи градом призвело до зменшення маси 1000 зерен по всіх варіантах (Рис.7), найбільшої шкоди завдало пошкодження градом саме у фазу молочної стиглості.

Рис.7 Вплив пошкодження листя на масу 1000 зерен. Середнє по всіх гібридах.

Рис.7 Вплив пошкодження листя на масу 1000 зерен. Середнє по всіх гібридах.

Для гібридів КВС ЛАУРО ФАО 300 та КВС КАШЕМІР ФАО 380 при пошкодженні листкової поверхні зниження урожайності було найбільшим у фази цвітіння та молочної стиглості. Але ця різниця була в межах найменшої істотної різниці, тому істотного відхилення не спостерігалося. Для гібрида КВС ТАСКО ФАО 230, фактична різниця між варіантами була вищою за НІР, тому можна сказати, що у цього гібрида було суттєве відхилення між варіантами і найменша урожайність при пошкодженні листкової поверхні у фази цвітіння та молочної стиглості. Звідси можна припустити, що гібриди з вищим ФАО мали слабшу реакцію на пошкодження листя у порівнянні із ранніми гібридами.

Рис.8 Вплив пошкодження на врожайність по відношенню до контролю гібрид КВС ТАСКО ФАО 230

Рис.8 Вплив пошкодження на врожайність по відношенню до контролю гібрид КВС ТАСКО ФАО 230

Як правило, візуально пошкодження виглядають набагато гірше ніж це є насправді. Для того щоб правильно оцінити масштаб втрат від граду потрібно це робити хоча б через декілька днів. Найбільш важливий період для кукурудзи – чотири тижні від викидання волоті і до наливу зерна. У цей період культура найбільш вразлива до пошкоджень, тому стрес від різних чинників, у тому числі граду, може істотно знизити урожайність особливо для ранніх гібридів. Саме листя над качаном має вирішальне значення для наливу зерна, і якщо зруйновано 50 % листової поверхні у згадані фази, то це може призвести до зниження урожайності зерна на більше, ніж 15%. Пошкодження градом також може призводити до зараження хворобами за сприятливих умов для їхнього розвитку.

Знайти представника у вашому регіоні