Продуктивний дует: озиме жито на зелений корм + кукурудза на силос

Зібрати два врожаї за сезон – це цілком реально в умовах України. Дехто із сільгоспвиробників не перший рік практикує таку схему, інтенсифікуючи свою кормову сівозміну. Ключовим тут є посів силосної кукурудзи після весняного збирання жита на зелений корм чи сінаж. Переваг поєднання цих двох культур чимало. Це підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель, збільшення прибутку з одиниці площі, рівномірний розподіл навантаження на техніку, розширення раціону годівлі для ВРХ. Також, оптимізується сівозміна, оскільки озиме жито та кукурудза відмінно «дружать» одне з одним. Кукурудза дуже часто займає в сівозміні «монопольне» становище. І хоча вона непогано витримує монокультуру, все ж таки є сенс висівати озиме жито в ланці сівозміни – «кукурудза на силос – озиме жито на зелений корм/сінаж – кукурудза на силос». В цій ланці першою може бути кукурудза на зерно, якщо її збирання проводити на початку вересня. Непоганим попередником для жита можуть бути пшениця, ячмінь. У вищенаведених прикладах сівозмін другорядним завданням цього злаку, як проміжної культури, є покращення фітосанітарного стану ґрунту, підвищення врожайності всього агрофітоценозу поля. Але основна роль озимого жита – це отримання якісного силосу з високим вмістом протеїну (17-18%). В поєднанні з високоенергетичним та більш врожайним кукурудзяним силосом житній буде створювати чудовий баланс в раціоні тварин.

Da ein Vorgänger der Winterkulturen ist, wird die Aussaat von Mais zum Zeitpunkt der Roggenernte in gewisser Weise begrenzt sein. Hier sollten Sie die Arbeit der Ausrüstung vor Ort und die Wetterbedingungen klar berechnen. Das optimale Datum für die Aussaat der Maisauswahl KWSEs wird eine Zeit geben, in der die Bodentemperatur in der Tiefe der Samenverpackung 3 Tage lang bei + 8… 9 ° C stabil gehalten wird. Dies berücksichtigt die Tatsache, dass das Zerkleinern nach der Ernte, das Verdienen von Ernterückständen des Vorgängers und der Anbau vor der Aussaat einige Zeit in Anspruch nehmen und die Erwärmung des Bodens beschleunigen werden. Der technologische Zusammenhang "Roggenmähen - Maissaat" sollte so weit wie möglich reduziert werden. Der hohe Ertrag an Silomais hängt weitgehend davon ab, wie nahe am optimalen Datum der Aussaat dieser Ernte liegt. Basierend auf langfristigen meteorologischen Beobachtungen von KVS-UKRAINE-Spezialisten wird nicht nur das optimale Aussaatdatum für jedes Gebiet berechnet, sondern auch das Datum der Silageernte in der Phase von 30-35% des Trockenmassegehalts vorhergesagt. Diese Daten bilden die Grundlage für die Berechnung des Siloförderers und sind für große Tierfarmen bei der Planung von Futtermitteln und der Vorbereitung von Silos sehr praktisch. Der "grüne Förderer" ist für Züchter wirksam, wenn das Feld in der besten Silagephase mehrere verschiedene FAO-Silagehybride sammeln muss - etwa 32% des SR-Gehalts in der Pflanze.

Досвід господарств, що впровадили і використовують жито і кукурудзу як дві, поєднані між собою силосні культури, може вирішити проблему підвищення рентабельності тваринництва для інших фермерів.

У господарстві СГПП «Дружба» (Волинська обл.) посів озимого жита на ранній силос був 3-5 вересня 2017 року. Гібрид вибрали КВС МАГНІФІКО, як найбільш врожайний. Норма висіву становила 2 млн. насінин на 1 га. Весною зробили підживлення аміачною селітрою в нормі 300 кг/га. Дата збирання житнього силосу була в період з 10 по 15 травня. Після прив’ялення на полі врожайність маси становила 17 т/га при загальній площі поля 130 га. 16 травня 2018 року одну частину поля переорали, на іншій було зроблене глибоке рихлення. Перед обробітком ґрунту було внесено 300 кг/га карбаміду. Оранка проводилася з одночасним коткуванням. Передпосівна культивація і сівба кукурудзи були відразу за основним обробітком. Розрив між операціями був не більше 30 хвилин. На силос посіяли спеціалізований гібрид БОГАТИР ФАО 290. На всій площі використали ґрунтовий гербіцид Харнес – 1,5 л/га. Перші сходи отримали по оранці – на 5-6 день. На даній площі отримали і дещо вищу врожайність. Силос збирали 10-14 вересня, коли вміст сухої речовини в зеленій масі становив 30-32%. Висота зрізу становила 40 см. За таких умов гібрид БОГАТИР ФАО 290 сформував урожайність силосу 50 т/га, що навіть вище за показник, який інколи отримують господарства при звичайній технології вирощування.

Приватне підприємство «Агроекологія» (Полтавська обл.) вже багато років працює виключно за технологіями органічного землеробства. Розвинене тваринництво вимагає серйозних підходів до кормозаготівлі. Ці фактори впливають на підбір культур, гібридів та схем вирощування. В минулому році 20 вересня в господарстві було висіяне жито гібриду КВС МАГНІФІКО. Попередником була озима пшениця. Перед посівом було розкидано компост (солома+гній ВРХ), проведено дискування і передпосівна культивація. Норма висіву склала 2,4 млн. насінин на 1 га. Сівбу проводили з міжряддям 12,5 см. 10 травня, коли на житі почав з'являтися прапорцевий листок, посів скосили на висоті 10 см і залишили на 4 години для прив’ялення, щоб досягти вологості 30-40%. Стандарти даного господарства забороняють використання мінеральних добрив, протруйників та будь-яких інших пестицидів. За таких умов урожайність гібридного озимого жита становила 4 т/га. Вся маса була закладена в силосну яму як сінаж для годівлі ВРХ. Через декілька днів по житній стерні зробили глибоке рихлення і передпосівну культивацію на глибину 6 см. Силосний гібрид БОГАТИР ФАО 290 сіяли 15 травня з густотою 82 тисячі насінин на 1 га. Було використане чисте насіння без протруювання. Для боротьби з бур’янами практикують досходове боронування. У фазу третього листка культури проводиться міжрядне рихлення. Косіння на силос було 29 серпня. Господарство мало у заліку 36 т/га якісного органічного силосу.

З вищенаведеного можна зробити висновок, що навіть там, де є певні обмеження у технологіях, практиках, дійсно можна отримувати гарний результат, культивуючи озиме жито і й кукурудзу одне за одним. Для регіонів Полісся, північного Лісотепу, де вегетаційний період коротший, в поєднанні з житом доречно розглядати також новий гібрид універсального призначення АМАРОС ФАО 230. Він гарно підійде як на силос, так і на біогаз чи на зерно. Для Полісся, центральних регіонів України чи умов зрошення оптимальним буде силосний БОГАТИР ФАО 290, КВС 381 ФАО 350 та КАРІФОЛС ФАО 380.

Матеріал підготував:

Каламбет Віталій Володимирович
Каламбет Віталій Володимирович
Менеджер з агросервісу, Кукурудза та Соняшник
Тел .: +38 050 357 33 14
Відправити лист