Продуктивний дует: озиме жито на зелений корм + кукурудза на силос

Зібрати два врожаї за сезон – це цілком реально в умовах України. Дехто із сільгоспвиробників не перший рік практикує таку схему, інтенсифікуючи свою кормову сівозміну. Ключовим тут є посів силосної кукурудзи після весняного збирання жита на зелений корм чи сінаж. Переваг поєднання цих двох культур чимало. Це підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель, збільшення прибутку з одиниці площі, рівномірний розподіл навантаження на техніку, розширення раціону годівлі для ВРХ. Також, оптимізується сівозміна, оскільки озиме жито та кукурудза відмінно «дружать» одне з одним. Кукурудза дуже часто займає в сівозміні «монопольне» становище. І хоча вона непогано витримує монокультуру, все ж таки є сенс висівати озиме жито в ланці сівозміни – «кукурудза на силос – озиме жито на зелений корм/сінаж – кукурудза на силос». В цій ланці першою може бути кукурудза на зерно, якщо її збирання проводити на початку вересня. Непоганим попередником для жита можуть бути пшениця, ячмінь. У вищенаведених прикладах сівозмін другорядним завданням цього злаку, як проміжної культури, є покращення фітосанітарного стану ґрунту, підвищення врожайності всього агрофітоценозу поля. Але основна роль озимого жита – це отримання якісного силосу з високим вмістом протеїну (17-18%). В поєднанні з високоенергетичним та більш врожайним кукурудзяним силосом житній буде створювати чудовий баланс в раціоні тварин.

Звичайно, маючи попередником озиму культуру, посів кукурудзи певним чином буде обмежений строками збирання жита. Тут слід чітко розрахувати роботу техніки в полі та погодні умови. Оптимальною датою для сівби кукурудзи селекції KWS буде час, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння стабільно тримається протягом 3 днів на +8…9 °С. При цьому враховується той фактор, що післяукісне подрібнення, заробка пожнивних решток попередника, передпосівна культивація займуть деякий час та будуть прискорювати прогрівання ґрунту. Технологічна ланка «косіння жита – сівба кукурудзи» повинна бути максимально скорочена. Висока врожайність силосної кукурудзи значною мірою залежить від того, як близько до оптимальної дати була посіяна ця культура. На основі багаторічних метеоспостережень спеціалістами компанії «КВС-УКРАЇНА» для кожної місцевості розраховується не тільки оптимальна дата сівби, а й прогнозується дата збирання силосу у фазі 30-35% вмісту сухої речовини. Ці дані є базовими для розрахунку силосного «конвеєру» і будуть дуже зручними для великих тваринницьких господарств при плануванні кормозаготівельної техніки та підготовці силосних споруд. «Зелений конвеєр» ефективний для виробників, коли в полі потрібно зібрати декілька різних за ФАО силосних гібридів у найкращу для силосування фазу – близько 32% вмісту СР в рослині.

Досвід господарств, що впровадили і використовують жито і кукурудзу як дві, поєднані між собою силосні культури, може вирішити проблему підвищення рентабельності тваринництва для інших фермерів.

У господарстві СГПП «Дружба» (Волинська обл.) посів озимого жита на ранній силос був 3-5 вересня 2017 року. Гібрид вибрали КВС МАГНІФІКО, як найбільш врожайний. Норма висіву становила 2 млн. насінин на 1 га. Весною зробили підживлення аміачною селітрою в нормі 300 кг/га. Дата збирання житнього силосу була в період з 10 по 15 травня. Після прив’ялення на полі врожайність маси становила 17 т/га при загальній площі поля 130 га. 16 травня 2018 року одну частину поля переорали, на іншій було зроблене глибоке рихлення. Перед обробітком ґрунту було внесено 300 кг/га карбаміду. Оранка проводилася з одночасним коткуванням. Передпосівна культивація і сівба кукурудзи були відразу за основним обробітком. Розрив між операціями був не більше 30 хвилин. На силос посіяли спеціалізований гібрид БОГАТИР ФАО 290. На всій площі використали ґрунтовий гербіцид Харнес – 1,5 л/га. Перші сходи отримали по оранці – на 5-6 день. На даній площі отримали і дещо вищу врожайність. Силос збирали 10-14 вересня, коли вміст сухої речовини в зеленій масі становив 30-32%. Висота зрізу становила 40 см. За таких умов гібрид БОГАТИР ФАО 290 сформував урожайність силосу 50 т/га, що навіть вище за показник, який інколи отримують господарства при звичайній технології вирощування.

Приватне підприємство «Агроекологія» (Полтавська обл.) вже багато років працює виключно за технологіями органічного землеробства. Розвинене тваринництво вимагає серйозних підходів до кормозаготівлі. Ці фактори впливають на підбір культур, гібридів та схем вирощування. В минулому році 20 вересня в господарстві було висіяне жито гібриду КВС МАГНІФІКО. Попередником була озима пшениця. Перед посівом було розкидано компост (солома+гній ВРХ), проведено дискування і передпосівна культивація. Норма висіву склала 2,4 млн. насінин на 1 га. Сівбу проводили з міжряддям 12,5 см. 10 травня, коли на житі почав з'являтися прапорцевий листок, посів скосили на висоті 10 см і залишили на 4 години для прив’ялення, щоб досягти вологості 30-40%. Стандарти даного господарства забороняють використання мінеральних добрив, протруйників та будь-яких інших пестицидів. Вся маса була закладена в силосну яму як сінаж для годівлі ВРХ. Через декілька днів по житній стерні зробили глибоке рихлення і передпосівну культивацію на глибину 6 см. Силосний гібрид БОГАТИР ФАО 290 сіяли 15 травня з густотою 82 тисячі насінин на 1 га. Було використане чисте насіння без протруювання. Для боротьби з бур’янами практикують досходове боронування. У фазу третього листка культури проводиться міжрядне рихлення. Косіння на силос було 29 серпня. Господарство мало у заліку 36 т/га якісного органічного силосу.

З вищенаведеного можна зробити висновок, що навіть там, де є певні обмеження у технологіях, практиках, дійсно можна отримувати гарний результат, культивуючи озиме жито і й кукурудзу одне за одним. Для регіонів Полісся, північного Лісотепу, де вегетаційний період коротший, в поєднанні з житом доречно розглядати також новий гібрид універсального призначення АМАРОС ФАО 230. Він гарно підійде як на силос, так і на біогаз чи на зерно. Для Полісся, центральних регіонів України чи умов зрошення оптимальним буде силосний БОГАТИР ФАО 290, КВС 381 ФАО 350 та КАРІФОЛС ФАО 380.

Матеріал підготував:

Каламбет Віталій Володимирович
Каламбет Віталій Володимирович
Менеджер з агросервісу, Кукурудза та Соняшник
Тел .: +38 050 357 33 14
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні