Рекомендації щодо вирощування нових силосних гібридів селекції KWS

В 2020 році до комерційного портфоліо гібридів кукурудзи KWS ввійшли три нових гібриди силосного напряму, що утворили нову лінійку силосних гібридів під назвою BEST4MILK. А вже наступного, 2021 року були закладені польові досліди для вивчення впливу різної густоти вирощування на урожайні та якісні показники, і на основі отриманих даних розроблені рекомендації щодо технології вирощування силосних гібридів кукурудзи селекції KWS.

Best4MILK – правильні гібриди для якісних кормів!

Хід та результати досліду

Отже, досліди проводились в Обухівському районі Київської області та Ніжинському районі Чернігівської області. В межах наших дослідних полів на локаціях Кагарлик та Бахмач були висіяні три нові силосні гібриди – КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250, БІГБІТ ФАО 290, КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380. Для порівняння – гібрид БОГАТИР ФАО 290.

Дослід був закладений згідно методики в трьох повторностях з рендомізованим розміщенням гібридів. Площа кожної ділянки – 24 м2. Гібриди висівалися з чотирма різними густотами: 56,0 тис.рослин/га, 65,3 тис.рослин/га, 76,0 тис.рослин/га, 86,7 тис.рослин/га.

Дослід на локації Кагарлик Обухівського району Київської області був посіяний 28 квітня. Сходи отримали 12-14 травня.

Попередник: соняшник
Внесення добрив: восени рідкий аміак 130 кг/га, навесні NPK 12:24:12 300кг/га
Внесення ЗЗР: нікосульфурон+мезотріон 1,5 л/га, дикамби диметиламінна сіль 0,6 л/га

Дослід на локації Бахмач Ніжинського району Чернігівської області був посіяний 11 травня. Сходи отримали 21 травня.

Попередник: цукрові буряки
Внесення добрив: восени рідкий аміак 150 кг/га, навесні NPK 16:16:16 200кг/га
Внесення ЗЗР: S-метолахлор+тербутилазин 4,5 л/га, МЦПА 1,0 л/га

На обох локаціях проведені обліки з оцінки раннього росту та розвитку рослин. Оцінки виставлялись по дев’ятибальній шкалі, де 0 – найгірший показник, а 9 – найкращий. В таблиці наведено середні бали по двох локаціях.

Таблиця 1. Ранній ріст та розвиток

Назва обліку КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 БІГБІТ ФАО 290 БОГАТИР ФАО 290 КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380
Ранній розвиток 7,5 6,5 5,3 5,8
Холодостійкість 5,7 5,0 5,7 3,0

Як бачимо з таблиці вище, найкращий ранній розвиток відмічено у гібридів КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 та БІГБІТ ФАО 290, дещо менший у КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 та гібрида БОГАТИР ФАО 290. Холодостійкість приблизно на одному рівні у КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250, БОГАТИР ФАО 290 і БІГБІТ ФАО 290. КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 різко відрізняється в цьому, показуючи значно меншу холодостійкість на ранніх етапах росту, ніж інші гібриди.

Рис. 1. Зліва направо: КВС ГЕНДАЛЬФ (ФАО 250), БОГАТИР (ФАО 290), БІГБІТ (ФАО 290), КВС ІНТЕЛЕГЕНС (ФАО 380). 25.05.2021

Рис. 1. Зліва направо: КВС ГЕНДАЛЬФ (ФАО 250), БОГАТИР (ФАО 290), БІГБІТ (ФАО 290), КВС ІНТЕЛЕГЕНС (ФАО 380). 25.05.2021

Рис. 2. КВС ІНТЕЛЕГЕНС (ФАО 380): спостерігається побіління листків після похолодання. 2.06.2021

Рис. 2. КВС ІНТЕЛЕГЕНС (ФАО 380): спостерігається побіління листків після похолодання. 2.06.2021

В період цвітіння на ділянках досліду були проведені обліки за датою цвітіння качанів, висотою рослин та висотою прикріплення качанів. Нижче представлено результати окремо по двох локаціях.

Таблиця 2. Обліки в період цвітіння, Кагарлик

Назва обліку КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 БІГБІТ ФАО 290 БОГАТИР ФАО 290 КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380
Дата цвітіння 11.07 14.07 14.07 16.07
Висота рослини, см 340 380 345 345
Висота прикріплення качана, см 135 145 140 115

На локації Кагарлик початок цвітіння качанів припав на 11-16 липня, в залежності від гібридів. Першим зацвів КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250, останнім – КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380. Найвищу рослину сформував гібрид БІГБІТ ФАО 290. Його висота становила 380 см, при цьому качан прикріплений був на висоті 145 см. В цілому, всі гібриди сформували високі рослини. Висота коливалась в межах 340-380 см. Висота кріплення качана була в межах 115-145 см.

Таблиця 3. Обліки в період цвітіння, Бахмач

Назва обліку КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 БІГБІТ ФАО 290 БОГАТИР ФАО 290 КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380
Дата цвітіння 16.07 20.07 19.07 22.07
Висота рослини, см 330 330 335 325
Висота прикріплення качана, см 130 145 140 110

Зважаючи на те, що локація Бахмач знаходиться дещо північніше, і сівба відбувалася пізніше порівняно з Кагарликом, то і цвітіння припало на більш пізні дати липня. Цвітіння у всіх гібридів відбувалося в період 16-22 липня. На даній локації не було такої суттєвої різниці за висотою рослин. Вона коливалася в межах 325-335 см. Висота прикріплення качана становила 110-145 см. Цей показник виявився більш мінливим, залежно від гібрида.

При настанні оптимальної фази для заготівлі кукурудзи на силос (вмісту сухих речовин в рослині приблизно 32%) на всіх ділянках досліду було відібрано по п’ять рослин для аналізу.

Проведено зважування цілих рослин та окремо качанів для визначення біологічної врожайності та якісних показників зеленої маси.

На локації Кагарлик на гібриді КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 відбір проводився 15 серпня, БІГБІТ ФАО 290 і БОГАТИР ФАО 290 – 18 серпня, а на гібриді КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 – 2 вересня. У локації Бахмач на гібриді КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 відбір проводився 23 серпня, БІГБІТ ФАО 290 і БОГАТИР ФАО 290 – 28 серпня, а на гібриді КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 – 11 вересня. Результати визначення відсотку качана в зеленій масі та біологічної врожайності по кожні локації наведено на рис. 3-6.

З графіка видно, що на локації Кагарлик у всіх гібридів доля качана в зеленій масі збільшувалася із густотою стояння. Максимальний відсоток качанів був при густоті стояння 76 тис.рослин/га. Після збільшення густоти до 86,7 тис.рослин/га в гібрида КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 відсоток качана зменшувався. Загалом він коливався в межах 42,3-44,8%. По інших 3-х гібридах відсоток качана не зменшувався і не збільшувався прі підвищенні густоти до 86,7 тис.рослин/га. Відсоток качана в гібридів КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250, БІГБІТ ФАО 290 і БОГАТИР ФАО 290 коливався в межах 29,7-34,5% залежно від густоти стояння.

Рис. 3. Відсоток качана залежно від густоти стояння

Рис. 3. Відсоток качана залежно від густоти стояння

Рис. 4. Відсоток качана залежно від густоти стояння

Рис. 4. Відсоток качана залежно від густоти стояння

На локації Бахмач була дещо інша картина. КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 не збільшував відсоток качана із підняттям густоти стояння. Він був стабільний за різних густот і коливався в межах 40,4-42,1%. Інші гібриди показали ріст відсотка качана в зеленій масі із зростанням густоти стояння, але на густоті 76 тис.рослин/га ріст припинявся. Загалом відсоток качана був в межах 31,8-35,0%.

По обох локаціях чітко видно, що КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 має найвищий відсоток качана в зеленій масі порівняно з іншими гібридами. В середньому доля качана у КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 є вищою на 7-8% у зеленій масі. Щодо біологічної урожайності, то за цим показником гібриди вели себе по різному в обох локаціях, що можна прослідкувати на рис. 5-6.

На локації Кагарлик відмічено приріст урожайності зеленої маси із збільшенням густоти у гібридів КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 та БІГБІТ ФАО 290. Так, у гібрида КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 урожайність при густоті 56 тис.рослин/га становила 58,4 т/га, а при густоті 86,7 тис.рос./га – 64,7 т/га. У гібрида БІГБІТ ФАО 290 відповідно при найменшій густоті урожайність становила 53,7 т/га, а при збільшенні густоти відбувалося і стрімке підвищення урожайності. При максимальній густоті вона складала 71,9 т/га. Ця урожайність виявилась найвищою у досліді.

БОГАТИР ФАО 290 та КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 мали абсолютно іншу реакцію, а із збільшенням густоти урожайність їх зменшувалась. Найвищою вона була у гібрида БОГАТИР ФАО 290 при густоті 56,0 тис.рослин/га і становила 64,2 т/га. У гібрида КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 при густоті 65,3 тис.рослин/га урожайність склала 57,2 т/га.

Рис. 5. Біологічна урожайність гібридів залежно від густоти стояння

Рис. 5. Біологічна урожайність гібридів залежно від густоти стояння

Рис. 6. Біологічна урожайність гібридів залежно від густоти стояння

Рис. 6. Біологічна урожайність гібридів залежно від густоти стояння

Урожайність всіх гібридів на локації Бахмач була практично стабільною при вирощуванні з густотами 56,0, 65,3 та 76,0 тис.рослин/га. Ріст урожайності відмічено у всіх гібридів при найбільшій густоті вирощування. Це можна пояснити тим, що умови в другій половині вегетації були сприятливими для наливу зерна, тому на ділянках, де було більше рослин, сформувалась вища урожайність за рахунок більшої маси качанів в цілому. Найвища врожайність на локації Бахмач відмічена у гібридів БІГБІТ ФАО 290 та БОГАТИР ФАО 290 при густоті вирощування 86,7 тис.рослин/га – 72,8 т/га і 73,9 т/га відповідно.

Цифрове рішення для вашого насіння

З кожного гібриду та кожної густоти у локації Кагарлик були відібрані зразки для визначення в лабораторії якісних характеристик зеленої маси. Результати аналізу представлені в таблиці 4.

Таблиця 4. Результати якісного аналізу зеленої маси

Гібрид / Показник Цільові показники Густота посіву, тис./га
56,0 65,3 76,0 86,7
КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250
Суха речовина (DM), % 30-35 31 30,3 29,9 31,8
Сирий протеїн, % DM 7,5-8,5 8,1 7,5 8,4 7,6
aNDF, % DM 370-420 41,7 42,1 40,7 40
ADF, % DM 190-220 26,3 26,2 26,2 24,5
Лігнін, % в DM   3,42 3,42 3,27 3,2
Крохмаль, % DM 32-40 25,4 27 26,9 30,4
NEL, МДж/кг 6,5-7,4 6,74 6,78 6,8 6,99
МЕ (обмінна енергія), МДж/кг 10,7-11,3 11,3 11,35 11,4 11,75
БІГБІТ ФАО 290
Суха речовина (DM), % 30-35 29,3 29 27,4 27,5
Сирий протеїн, % DM 7,5-8,5 7,3 7,3 6,6 8,1
aNDF, % DM 370-420 42,2 44,2 44,1 43,1
ADF, % DM 190-220 26,8 28 28,5 26,9
Лігнін, % в DM   3,24 3,37 3,53 3,34
Крохмаль, % DM 32-40 25,6 24 25,1 24,9
NEL, МДж/кг 6,5-7,4 6,76 6,63 6,63 6,71
МЕ (обмінна енергія), МДж/кг 10,7-11,3 11,3 11,08 11,1 11,23
БОГАТИР ФАО 290
Суха речовина (DM), % 30-35 27,3 30,9 31,1 32,6
Сирий протеїн, % DM 7,5-8,5 8,4 7,9 7,5 8
aNDF, % DM 370-420 41,2 41,2 44,2 48,3
ADF, % DM 190-220 25,1 25,2 27,3 29,7
Лігнін, % в DM   2,88 3,09 3,17 3,39
Крохмаль, % DM 32-40 26 28,6 26,2 20,4
NEL, МДж/кг 6,5-7,4 6,88 6,84 6,76 6,47
МЕ (обмінна енергія), МДж/к 10,7-11,3 11,5 11,46 11,3 10,79
КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380
Суха речовина (DM), % 30-35 47,8 38,7 38,9 43,4
Сирий протеїн, % DM 7,5-8,5 7,1 7 7,5 7,4
aNDF, % DM 370-420 40,8 37,4 39 39,1
ADF, % DM 190-220 24,9 22,8 23,5 23,5
Лігнін, % в DM   3,29 3,14 3,18 3,17
Крохмаль, % DM 32-40 34,8 38,4 36,5 37,4
NEL, МДж/кг 6,5-7,4 6,8 7,02 6,94 6,97
МЕ (обмінна енергія), МДж/к 10,7-11,3 11,4 11,79 11,7 11,7

Результати аналізу показують, що у гібрида КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 з підвищенням густоти посіву якісні характеристики зеленої маси покращуються, зокрема, підвищується вміст крохмалю та показники NEL (чиста енергія лактації). Вміст крохмалю при найменшій густоті становив 25,4%, при найбільшій – 30,4%, NEL – 6,74 і 6,99 МДж/кг відповідно. У гібрида БІГБІТ ФАО 290 якісні показники майже не змінюються з підвищенням густоти посіву – що вміст крохмалю, який коливався в межах 24,9-25,6%, що NEL, яка знаходилася в межах 6,63-6,76 МДж/кг. Найкращі показники зеленої маси з гібриду БОГАТИР ФАО 290 при густоті посіву 65,3 тис.рослин/га. При підвищенні густоти зменшується вміст крохмалю і падає енергія. Вміст крохмалю при найменшій густоті – 26,0%, а показник NEL – 6,88 МДж/кг. Показники зеленої маси гібрида КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 найкращі в порівнянні з іншими гібридами. Вміст крохмалю коливається в межах 34,8-38,4%, вміст NEL – 6,8-7,02 МДж/кг. Найкраща якість зеленої маси в зразках, відібраних на ділянках з густотою посіву 65,3 тис.рослин/га.

Висновки і рекомендації

Погодні умови 2021 року виявилися нетиповими для всієї території України. Холодна пізня весна, різке похолодання в кінці травня і на початку червня, надмірні опади зробили цей сезон не схожим на жоден інший. Згідно даних Миронівської метеостанції, яка знаходиться за 30 кілометрів від локації Кагарлик, опадів випадало значно більше норми.

Таблиця 8. Опади за даними метеостанції Миронівка

  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень
Опади, мм 56 48 27 47 89 107 109 90
% до норми 165 150 82 104 146 134 156 161

Кукурудза на початку вегетації розвивалася повільно, були візуальні ознаки впливу похолодання на рослини. Так, на гібриді КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 після похолодання відбулось побіління листків, і гібрид дещо відставав в ранньому розвитку від інших. Тому цей гібрид не бажано висівати в ранні строки. Він більш придатний для оптимальних та пізніх строків сівби. В обох локаціях урожайність зеленої маси видалась досить високою – 60,0 т/га. Значної просадки у врожайності не виявилось в жодного з гібридів. Тому всі три нових силосних гібрида бренду BEST4MILK придатні для вирощування як на півночі України в більш прохолодних умовах, так і в південніших областях, де температури вищі.

Щодо густоти посіву, то ситуація відрізняється в залежності від регіону. На локації Кагарлик в південній частині Київської області стабільну динаміку збільшення врожайності із збільшенням густоти стояння помітно тільки у гібрида КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250. Тому при достатніх запасах вологи густоту посіву цього гібрида можна збільшувати. При цьому збільшується і відсоток качана в зеленій масі.

Гібрид БІГБІТ ФАО 290 не показував збільшення врожайності при підвищенні густоти стояння до 77 тис.рослин/га. І тільки густота 88 тис.рослин/га показала збільшення врожайності. Все ж, зважаючи на нестабільну динаміку врожайності і ризики посухи, недоцільно вирощувати даний гібрид в центральних регіонах з густотою вище, ніж 70 тис.рослин/га. При цьому БІГБІТ ФАО 290 не показує зниження врожайності при густоті 60 тис.рослин/га. Тому при дефіциті вологи його можна висівати з пониженими нормами.

Гібрид БОГАТИР ФАО 290 показує найвищу врожайність при густоті 62 тис.рослин/га, але тоді різко падає відсоток качана в зеленій масі.

Тому оптимальна густота на момент збирання – біля 68 тис.рослин/га, що забезпечує і оптимальну врожайність, і прийнятну якість силосу.

Для гібрида КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 максимальна врожайність була при густоті 65 тис.рослин/га, але і при густоті 58 тис.рослин/га просадка у врожайності була незначною. При цьому відсоток качана в зеленій масі залишається стабільно високим. Тому, для гібрида КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 оптимальна густота стояння знаходиться в межах 58-65 тис.рослин/га, в залежності від наявної вологи.

На локації Бахмач ситуація була дещо іншою. Гібриди КВС ГЕНДАЛЬФ ФАО 250 і БІГБІТ ФАО 290 доцільно вирощувати при густоті 65-76 тис.рослин/га. Але при наявності достатнього вологозабезпечення та відповідного мінерального живлення можливе підняття густоти до 85 тис.рослин/га.

Гібриди БОГАТИР ФАО 290 та КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 також показують тенденцію до збільшення врожайності при збільшенні густоти при достатньому забезпеченні вологою, але при цьому різко падає відсоток качана в зеленій масі. Тому верхньою межею густоти вирощування гібриду БОГАТИР ФАО 290 є 76 тис.рослин/га, а гібрида КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 – 70 тис.рослин/га для умов півночі України.

Важливим показником для розрахунку густоти посіву є запаси вологи в ґрунті при виходу з зими. Тому при плануванні посіву слід враховувати цей показник. В цілому, всі три нові силосні гібриди показали високу врожайність і придатність до вирощування в зонах проведення досліду. Слід відмітити гібрид КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380, який при високій врожайності показав найвищий відсоток качана в зеленій масі та найкращі якісні показники зеленої маси, що слугує основою для заготівлі якісного високоенергетичного силосу.

Матеріал підготував:

Олег Лога
Олег Лога
Агроном-консультант
Тел .: 0504958397
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні