Цинк на кукурудзі: що і коли вносити

Для забезпечення високих врожаїв кукурудзи необхідно приділяти увагу живленню як макроелементами, так і мікроелементами, зокрема цинком. В Україні рекламуються і продаються десятки видів цинковмісних мікродобрив, але який ефект від їх застосування та яка прибавка врожайності не може сказати ніхто. Команда агрономів Департаменту кукурудзи та соняшнику компанії «КВС-УКРАЇНА» спробувала відповісти на це питання.

Цинк є найважливішим мікроелементом для кукурудзи. Він бере участь в синтезі хлорофілу, білків та вітамінів, входить до складу ферментів, регулює вуглеводневий обмін. При дефіциті цинку порушується азотний обмін та синтез білків. Також цинк покращує запилення та допомагає рослині пережити несприятливі фактори навколишнього середовища: приморозки, посуху, спеку.

Що може спричинити дефіцит цинку і яким чином це можна виправити?

Дефіцит цинку може спричинити:

 • Низький вміст його в ґрунті
 • Високе значення pH ґрунту
 • Піщані ґрунти, з яких сполуки цинку легко вимиваються
 • Високий вміст в ґрунті фосфору, або високі дози внесення фосфорних добрив. Фосфор з цинком утворюють нерозчинні фосфати
 • Волога та прохолодна погода в ранній вегетаційний період також призводить до тимчасового дефіциту цинку

Більшість великих та середніх господарств в Україні вносять ті або інші види мікродобрив з вмістом цинку. Внесення це планується наперед і не залежить від того, чи є візуальні ознаки дефіциту, чи немає. Також внесення цинкових мікродобрив не прив’язане до результатів аналізу ґрунту. В основному добрива вносяться по усіх полях рівномірно з рекомендованою компанією-виробником нормою. Агрономи господарств впевнені, що після цього внесення проблем з дефіцитом цинку не буде.

Ми вирішили це перевірити і провести дослід з внесенням різних видів цинковмісних мікродобрив в різні фази розвитку і їх вплив на врожайність гібридів кукурудзи селекції KWS.

Для проведення досліду були вибрані три гібриди різних груп стиглості: КЕЛТІКУС ФАО 270, КЕРБЕРОС ФАО 310 та новий, перспективний гібрид КВС БЕЛЛАВІСТА ФАО 350. Було вибрано три поширені в Україні рідкі листові мікродобрива: імпортний хелатний препарат на основі EDTA; український хелатний препарат на основі суміші янтарної, лимонної та винних кислот; імпортний препарат на основі оксиду цинку. Також було вибрано сульфат цинку для припосівного внесення в зону рядка рослин кукурудзи.

Відповідно до плану досліду мікродобрива вносились в три етапи:

 • Припосівне внесення в рядки сульфату цинку сівалкою
 • Внесення рідких листових добрив в фазу 4-5 листків
 • Внесення рідких листових добрив в фазу 7-8 листків

Рис. 1. Посів дослідних ділянок з одночасним внесенням сульфату цинку. На передньому плані – ємність для добрива

Рис. 1. Посів дослідних ділянок з одночасним внесенням сульфату цинку. На передньому плані – ємність для добрива

Рідкі добрива вносились середньою нормою, рекомендованою виробником, як звичайно це робиться на виробничих посівах, сульфат цинку 3 кг/га. Цинк на кожній ділянці вносився один раз, послідуючі етапи внесення кожен раз були на інших ділянках. Дослід проводився в чотирьох повторностях для кожного гібриду і етапу внесення з контрольними ділянками. Ділянки на дослідному полі були розміщені випадковим чином для забезпечення коректних результатів досліду.

Також ми вирішили перевірити сумісність внесення цинковмісних мікродобрив і страхових гербіцидів на кукурудзі. Було проведено внесення гербіциду МайсТер Пауер з нормою 1,5 л/га та хелатного мікродобрива на основі EDTA в баковій суміші в фазу 4-5 листків. При цьому ділянки накривались поліетиленовою плівкою для запобігання подвійного внесення гербіцидів при обробці всього дослідного поля.

Рис. 2. Внесення мікродобрив на дослідних ділянках

Рис. 2. Внесення мікродобрив на дослідних ділянках

Дослід проводився в Кагарлицькому районі Київської області.

 • Попередник: озима пшениця
 • Удобрення восени: Аміачна вода 500 кг/га , NPK 16:16:16 120 кг/га
 • Удобрення весною: NPK 16:16:16 в рядки 100 кг/га
 • Обробіток ґрунту: оранка

По всій площі дослідного поля, крім ділянок з внесенням бакової суміші гербіциду і мікродобрива, вносився гербіцид Люмакс у фазу 3-4 листки з нормою 3,5 л/га.

Перед проведенням досліду був зроблений агрохімічний аналіз ґрунту.

Таблиця 1. Результати агрохімічного аналізу ґрунту

Азот NO3+NH4 12,1 мг/кг Низький вміст
Фосфор P2O5 122,2 мг/кг Підвищений вміст
Калій К2О 55,0 мг/кг Середній вміст
Цинк Zn 2,3 мг/кг Підвищений вміст
рН Н2О 7,3 Слаболужний
Гумус 3,4% Підвищений вміст

Як бачимо, в ґрунті досить високий вміст цинку, але він може блокуватись підвищеним вмістом фосфору і слаболужним рН ґрунту.

Рис. 3. Збирання та облік дослідних ділянок

Рис. 3. Збирання та облік дослідних ділянок

Збирання врожаю проводилось спеціальним селекційним комбайном по ділянках з одночасним обліком врожайності та вологості. Результати досліду представлені в таблиці на рис. 4.

Рис. 4. Прибавка урожайності гібридів по фазах внесення, % до контролю

Рис. 4. Прибавка урожайності гібридів по фазах внесення, % до контролю

Врожайність на контролі склала 7,9 т/га. Як ми бачимо з таблиці, найбільшу прибавку врожайності, майже 12% показує внесення одночасно з посівом в рядок гранульованого сульфату цинку. Але внесення розкидним способом сульфату цинку в підвищених дозах в розрахунку на споживання протягом декількох років (як рекомендують деякі джерела) потребує додаткового вивчення, тому що цинк в ґрунті швидко переходить в нерозчинні форми.

По листовому внесенню цинку прибавка залежить від фази, коли вносився цинк, та виду добрива. Внесення рідких цинкових мікродобрив ефективне як в фазу 4 листки, так і в фазу 7 листків. Хелатне добриво на основі суміші кислот в фазу 4 листки дає прибавку 1,6%, а в фазу 7 листків – 3,6%. Хелат на основі EDTA ефективніший в фазу 4 листки – 8,6%, проти внесення в фазу 7 листків – 5,5%. Мікродобриво на основі оксиду цинку навпаки ефективніше в фазу 7 листків – 6,6% прибавки врожайності, в фазу 4 листки – 3,0% прибавки.

Внесення гербіцидів і цинкових мікродобрив краще розділяти в часі, тому що, як видно з таблиці, така композиція майже не дає прибавку врожайності.

Аналізуючи результати досліду, стає зрозуміло, що цинковмісні мікродобрива на кукурудзі працюють ефективно і дають значний приріст врожайності. Вибір виду та фази внесення цинковмісного мікродобрива цілком залежить від власника або агронома, але вони можуть орієнтуватися на наше дослідження при цьому виборі.

Матеріал підготував:

Лога Олег Віталійович
Лога Олег Віталійович
Агроном-консультант в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні