Урожайність гібридів кукурудзи KWS в Полтавській області

Компанія KWS щороку проводить досліди у різних ґрунтово-кліматичних зонах України по вивченню впливу різноманітних факторів на врожайність гібридів кукурудзи, зокрема строку сівби, густоти, норми та строків удобрення, швидкості сівби, посіву змішаного ФАО гібридів і т.ін. Більшість результатів ми представляємо на наших національних Днях поля. Але, окрім дослідів, закладається велика кількість демо ділянок з метою вивчення продуктивності і потенціалу гібридів у конкретних умовах з використанням технології господарства. Таким чином, ми більш детально вивчаємо наші гібриди, тоді як господарства самостійно можуть оцінити їх потенціал і підібрати для себе найкращий. Тим більше, що все насіння, яке висівається на демо, – це звичайні комерційні партії. Підтвердженням класу гібриду є його висока врожайність в товарних посівах.

В даній статті ми розповідаємо про врожайність основних гібридів кукурудзи KWS в демо та товарних посівах, які вирощуються на Полтавщині.

Полтавська область розміщена в центральній частині України. Понад 80% території області знаходиться в зоні Лісостепу і близько 20% – перехідний Степ. Південна частина області характеризується сильною посухою та малою кількістю опадів. Ґрунти володіють значною неоднорідністю, строкатістю, домінуванням чорноземів, опідзолених ґрунтів та пісків, що добре сприяє вирощуванню сільськогосподарських культур, в тому числі і кукурудзи.

Сьогодні, коли ми живемо в умовах змінного клімату та недостатньої кількості опадів під час вегетації с/г культур, потрібно приймати правильні рішення для ведення прибуткового бізнесу в аграрній сфері, в тому числі і при вирощуванні кукурудзи. Особливу увагу необхідно звертати на підбір гібридів та дотримання технології їх вирощування. На погодні умови вплинути ми звичайно не зможемо, але можемо «вижати» максимум, що в наших силах. Для цього і потрібно підібрати такий гібридний склад, з яким можна «вижимати» цей максимум.

Пропонуємо ознайомитися з цікавою інформацією стосовно гібридів, що найкраще підходять для Полтавської області, та їх потенціалом, проаналізувавши результати їх врожайності в демо і товарних посівах.

Для початку розглянемо гібрид КВС 2370 ФАО 280 із зубовим типом зерна, швидкою вологовіддачею та ремонтантністю. Зубовий тип зерна сприяє швидкому відтоку вологи після настання фізіологічної стиглості, що дає можливість досягати в полі вологості зерна у вересні-жовтні навіть 14%.

Рис. 1. Гібрид кукурудзи КВС 2370 (ФАО 280)  (СФК «Багачанський», Хорольський р-н)

Рис. 1. Гібрид кукурудзи КВС 2370 (ФАО 280) (СФК «Багачанський», Хорольський р-н)

Ще одним з гібридів є КРАБАС ФАО 300. Гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності зерна. Максимальний потенціал демонструє за інтенсивної технології з високим рівнем забезпечення добривами.

Рис. 2. Гібрид кукурудзи КРАБАС (ФАО 300) (СФК «Багачанський», Хорольський р-н)

Рис. 2. Гібрид кукурудзи КРАБАС (ФАО 300) (СФК «Багачанський», Хорольський р-н)

Наступний гібрид – КЕРБЕРОС ФАО 310. Топ гібрид в своїй групі стиглості, який стабільно формує високу врожайність за різних умов вирощування. Придатний для вирощування як за інтенсивною, так і за екстенсивною технологіями. Має крупне зерно з високою масою 1000 зерен та володіє швидкою вологовіддачею за рахунок відкривання обгорток качана. Це улюбленець всіх сільгоспвиробників, який приносить високі прибутки та сталі врожаї.

Рис. 3. Гібрид кукурудзи КЕРБЕРОС (ФАО 310) (СФК «Багачанський», Хорольський р-н)

Рис. 3. Гібрид кукурудзи КЕРБЕРОС (ФАО 310) (СФК «Багачанський», Хорольський р-н)

Гібрид КІНЕМАС ФАО 350 характеризується швидкою вологовіддачею та толерантністю до посухи. Це один з найкращих гібридів для умов з недостатнім вологозабезпеченням.

Рис. 4. Гібрид кукурудзи КІНЕМАС (ФАО 350) (СФК «Багачанський», Хорольський р-н)

Рис. 4. Гібрид кукурудзи КІНЕМАС (ФАО 350) (СФК «Багачанський», Хорольський р-н)

Нижче представлений графік із середньою врожайністю гібридів на демо-посівах Полтавської області, де лідером за цим показником є КЕРБЕРОС ФАО 310 – 9,5 т/га, при середній вологості 15,1%. Гібрид КВС 2370 ФАО 280 сформував урожайність 9,0 т/га, при цьому вологість склала 14,8%, а КІНЕМАС ФАО 350 – урожайність 8,8 т/га з вологістю 16,1 %. КРАБАС ФАО 300 сформував урожайність 8,6 т/га, середня вологість по всім локаціям склала 15,1%. Урожайність приведена в перерахунку на 14%.

Рис. 5. Середня урожайність та вологість гібридів в демо, Полтавська обл.

Рис. 5. Середня урожайність та вологість гібридів в демо, Полтавська обл.

За результатами демо можна зробити висновок про урожайність та вологовіддачу гібридів, проте цікаво проаналізувати гібриди в товарних посівах, враховуючи різні технології вирощування та кількість опадів.

В товарних посівах господарства ДП «Вітал-Агро», що знаходиться в Полтавському районі, був посіяний КВС 2370 ФАО 280. На полі, де вирощувався гібрид, було проведено глибоке рихлення на глибину 30 см та внесено 10 т/га курячого посліду. Попередник – кукурудза на зерно. Мінеральні добрива вносили в 2 етапи: 1-й етап – в передпосівну культивацію КАС 32 – 100 кг/га (N32), 2-й етап – 100 кг/га КАС32 (N32) по вегетації обприскувачем. За період вегетації (травень-вересень) випало близько 206,4 мм опадів. Урожайність в перерахунку на 14% склала 10,5 т/га, а збиральна вологість становила 14,8%.

В господарстві ТОВ «Агрофірма імені Довженка» (Шишацький район) теж був посіяний гібрид КВС 2370 ФАО 280. Основний обробіток ґрунту був аналогічний як і в ДП «Вітал-Агро» – глибоке рихлення на глибину 30 см, але попередником був цукровий буряк. Мінеральні добрива вносилися тільки під культивацію – 250 кг/га селітри (N85). За вегетацію випало близько 280 мм опадів, що майже на 80 мм більше, ніж в Полтавському районі. Урожайність склала 12,0 т/га, а збиральна вологість становила 15,1%.

З результатів видно, що один і той же гібрид за різних технологій формує різні врожаї, і різниця є суттєвою – 1,5 т/га. Очевидно, що найбільший вплив на урожайність мали опади, яких в Шишацькому районі випало на 73,6 мм більше, хоча удобрення у ДП «Вітал-Агро», враховуючи курячий послід, було значно вище.

Ще одним з основних факторів, які впливають на урожайність, є обробіток ґрунту. Наш багаторічний досвід показує, що кукурудза найкраще себе почуває на полях, де проводиться оранка. Але не всі мають можливість провести оранку, що може призводити до зниження урожайності. Причин може бути декілька: відсутність своєї техніки, пізнє збирання попередника тощо. В цьому випадку основний обробіток проводять навесні, який може передбачати оранку чи дискування. Така ситуація склалася і в господарстві ТОВ «Павільйон Флори» (Миргородський район). Основним обробітком на полі, де вирощувався гібрид КЕРБЕРОС ФАО 310, було дискування. Кількість опадів за вегетацію – 226,4 мм. Урожайність гібрида на даному полі склала 10,2 т/га при збиральній вологості 16,5%. В господарстві ПСП «Нива» (Гадяцький район) урожайність гібриду КЕРБЕРОС ФАО 310 склала 11,1 т/га в сухому зерні при вологості 15,8%, але основним обробітком ґрунту тут була осіння оранка, а кількість опадів склала 262,0 мм. В даному випадку ймовірно обробіток ґрунту мав суттєвий вплив, хоча і в Гадяцькому районі випало на 35,6 мм більше, що сприяло підвищенню врожайності.

Очевидно, що для кукурудзи, як культури інтенсивного типу в цілому, важливим є проведення якісного основного обробітку ґрунту. Однозначно він має проводитися восени та в більшості випадків передбачати оранку. Проте, під час вибору гібриду для певної технології вирощування дуже важливо дотримуватись рекомендацій селекційної компанії. Навіть для екстенсивної технології можна підібрати стабільні гібриди, які будуть не суттєво реагувати на різний обробіток ґрунту, а з такими гібридами як КВС 2370 ФАО 280 та КЕРБЕРОС ФАО 310 отримати низьку врожайність взагалі досить складно!

Матеріал підготував:

Ванжула Дмитро Валентинович
Ванжула Дмитро Валентинович
Агроном-консультант в Полтавській та Харківській областях
Тел .: +38 050 384 74 05
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні