Вплив листового підживлення карбамідом на урожайність кукурудзи

Кожен сезон виробництва сільськогосподарської продукції по-своєму важкий та різний: рання чи пізна весна; висока вологість ґрунту внаслідок великої кількості зимових та весняних опадів чи навпаки – недостатня їх кількість; пізні приморозки на поверхні ґрунту тощо. Всі ці фактори впливають на старт весняно-польових робіт. Цьогорічний «початок» взагалі не схожий ні на один з попередніх: навіть у найбільш досвідчених аграріїв на пам’яті такого не було. Однак, зібравшись з думками та силами, нам залишається лише одне – виробляти хліб, бо «хліб – всьому голова».

Будучи насіннєвою компанією, ми не зупинили виробництво насіння. Ба більше, продовжили посів власних щорічних досліджень, зокрема, з підбору нових високоврожайних гібридів кукурудзи та соняшнику, їх реагування на загущення чи зрідження, випробування гібридів соняшнику під різні технології, визначення природньої стійкості до хвороб та багато інших.

У зв’язку з високою ціною на добрива, аграрії розпочали шукати шляхи зменшення витрат, особливо у вирощування кукурудзи на зерно, так як «цариця полів» потребує багато живлення. Тому вирішили закласти дослід щодо впливу листового підживлення карбамідом на урожайність кукурудзи.

Мета досліду – дослідити, як добриво карбамід, внесене по листках, впливає на урожайність кукурудзи.

Дослід було закладено у Калинівському районі Вінницької області. Для дослідження підібрали високоврожайний гібрид КВС ФЕРНАНДО ФАО 260 з бренду Plus4GRAIN, який характеризується дуже високим потенціалом урожайності та гарно реагує на достатню й високу кількість поживних речовин. Тому саме він міг добре прореагувати на внесення карбаміду по листку та показати прибавку до врожайності кукурудзи.

Технологія вирощування представлена у Табл. 1.

Таблиця 1. Технологія вирощування кукурудзи на дослідному полі

Технологічна операція
Попередник Кукурудза на зерно
Основний обробіток ґрунту Оранка
Весняний обробіток ґрунту (закриття вологи) Культивація
Передпосівний обробіток ґрунту Культивація
Добрива N:P:K в д.р. 118:40:40
Дата сівби 04.05.2022
Норма висіву 82 тис./га
Ґрунтовий гербіцид S-метолахлор, 312,5 г /л;
тербутилазин, 187,5 г /л, 4,5 л/га
Страховий гербіцид форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосульфурон, 1,0 г/л + тієнкарбазон-метил, 10 г/л + ципросульфамід (антидот), 15 г/л, 1,3 л/га
Міжрядний обробіток у фазу 6-7 листків Рихлення
Дата збирання 02.11.2022

Сівба на локації відбулася 4 травня з глибиною залягання насіння 5 см. Температура ґрунту була 8,5°C. Відразу після посіву було внесено ґрунтовий гербіцид.

Рис. 1. Сівба досліду

Рис. 1. Сівба досліду

Так як весна була прохолодною, то сходи ми отримали на 14-й день після посіву. На ранніх етапах розвитку ріст рослин був повільним в зв’язку з низькими середньодобовими температурами, але з третьої декади травня розпочалося значне їх підвищення, тому рослини почали активно нарощувати листостеблову масу.

На 14 червня ми мали потрібну фазу розвитку кукурудзи для внесення карбаміду, який виготовлений в Україні на Черкаському заводі мінеральних добрив, з вмістом азоту у діючій речовині 46,2%. Добриво вносилося у фазу 7-8 листків. Дослід мав 8 варіантів та був проведений у 5 повторностях. Вилив робочого розчину складав 200 л/га.

Таблиця 2. Схема досліду

Варіанти
Контроль (без несення) 5 кг/га 7 кг/га 10 кг/га 15 кг/га 20 кг/га 30 кг/га 40 кг/га

Рис. 2. Загальний вигляд рослин перед внесенням

Рис. 2. Загальний вигляд рослин перед внесенням

Оглянувши рослини через декілька годин після внесення, було дещо помітно: починаючи від норми 15 кг/га і вище, на листках спостерігалася кристалізація азоту у вигляді білого нальоту (Рис. 3, Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6). Рослини, на яких вносили менші норми, ніж 15 кг/га, були «чистими» та візуально ніяк не відрізнялися від контролю (Рис. 7, Рис. 8, Рис. 9, Рис. 10).

Рис. 3. 15 кг/га; Рис. 4. 20 кг/га

Рис. 3. 15 кг/га; Рис. 4. 20 кг/га

Рис. 5. 30 кг/га; Рис. 6. 40 кг/га

Рис. 5. 30 кг/га; Рис. 6. 40 кг/га

Рис. 7. Контроль; Рис. 8. 5 кг/га

Рис. 7. Контроль; Рис. 8. 5 кг/га

Рис. 9. 7 кг/га; Рис. 10. 10 кг/га

Рис. 9. 7 кг/га; Рис. 10. 10 кг/га

Наступний огляд посівів було проведено через 7 днів після внесення – 21 червня. Рослини, де була норма 5 кг/га, 7 кг/га та 10 кг/га, залишалися зеленими та не мали ніяких ознак внесення карбаміду (Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13, Рис. 14).

Рис. 11. Контроль

Рис. 11. Контроль

Рис. 12. 5 кг/га

Рис. 12. 5 кг/га

Рис. 13. 7 кг/га

Рис. 13. 7 кг/га

Рис. 14. 10 кг/га

Рис. 14. 10 кг/га

Починаючи з норми в 15 кг/га, на краях листків, де накопичувався робочий розчин, були помітні припали у вигляді жовтих плям та ліній. Закономірність була наступною: чим більша концентрація карбаміду вносилася, тим більша кількість листової поверхні пошкоджувалася (Рис. 15, Рис. 16, Рис. 17, Рис. 18).

Рис. 15. 15 кг/га

Рис. 15. 15 кг/га

Рис. 16. 20 кг/га

Рис. 16. 20 кг/га

Рис. 17. 30 кг/га

Рис. 17. 30 кг/га

Рис. 18. 40 кг/га

Рис. 18. 40 кг/га

Наступний огляд проводився 28 червня. Проінспектувавши кожен варіант та всі повторності, помітили, що всі рослини були однакові за висотою й знаходилися в однаковій фазі розвитку у всіх варіантах та повтореннях – 11 листків. Стосовно забарвлення, то за будь-яких норм воно залишалося однаково яскраво-зеленим. Лише ті листки, які отримали підпали, так і залишилися з жовтими плямами.

Рис. 19. Загальний вигляд рослин на дослідному полі (28 червня)

Рис. 19. Загальний вигляд рослин на дослідному полі (28 червня)

Подальший розвиток рослин впродовж вегетації та аж до моменту збирання ніяк не відрізнявся між різними нормами внесення карбаміду по листку та контролем, де добриво не вносилося. Гібрид КВС ФЕРНАНДО ФАО 260 мав добре зелений стеблостій, жодного вилягання чи злому стебла не спостерігалося, хоча проходили рясні опади під час наливу зерна.

Рис. 20. Загальний вигляд рослин на дослідному полі (17 серпня)

Рис. 20. Загальний вигляд рослин на дослідному полі (17 серпня)

Було проведено замір висоти рослин кукурудзи та висоти кріплення качана у всіх повторностях та у всіх варіантах досліду. Результати наведені на графіку (Рис. 21).

Рис. 21. Висота рослин та висота кріплення качана

Рис. 21. Висота рослин та висота кріплення качана

На цьому графіку видно, що зі збільшенням норми внесення висота рослин в порівнянні з контролем збільшується лише на декілька сантиметрів. Можна сказати, що отримані дані знаходяться в межах похибки. Висновок: внесення карбаміду по листку не впливає на збільшення чи зменшення висоти рослин у порівнянні з контролем, де добриво не вносилося.

На дослідному полі за вегетаційний період випало 309,5 мм опадів у вигляді дощу. Більш детально в розрізі місяців наведено на Рис. 22.

Рис. 22. Опади за вегетаційний період

Рис. 22. Опади за вегетаційний період

Липень характеризувався посушливою погодою: випало лише 15,4 мм опадів, що, в свою чергу, могло вплинути на стерильність жіночих суцвіть, а в подальшому негативно подіяло на запилення качана. Забігаючи наперед, варто сказати, що гібрид КВС ФЕРНАНДО ФАО 260 з посухою справився на відмінно: всі зерна було повністю запилені та запліднені. Серпень та вересень – це місяці, які були щедрими на опади. Випало близько 100 мм у кожному, тому склалися всі передумови для набору високої маси тисячі зерен.

24 жовтня провели обстеження рослин кукурудзи, а також зробили облік структурних характеристик качанів у кожному з варіантів та у всіх повторностях. Зразки представлені на Рис. 23.

Рис. 23. Качани з різними нормами внесення

Рис. 23. Качани з різними нормами внесення

На Рис. 23 неозброєним оком можна побачити, що всі качани, де вносився карбамід, мають більше кількості зерен у ряду – по довжині це добре помітно. На Рис. 24 – розгорнута інформація.

Рис. 24. Структурна характеристика

Рис. 24. Структурна характеристика

Підраховано загальну кількість рядів та зерен у ряду по кожному з варіантів та у всіх повторностях. Далі порахували загальну кількість зерен з качана. Прослідковується закономірність, що з внесенням карбаміду збільшувалася кількість зерен з качана у порівнянні до контролю. Найбільшу кількість отримали при нормі в 20 кг/га. Варіанти з 30 кг/га та 40 кг/га давали меншу прибавку у порівнянні з нормою у 20 кг/га.

Якщо подивитися на масу тисячі зерен (при вологості 14%), то вона була високою, але карбамід не вплинув на її підвищення у порівнянні до ділянок, де він не вносився. Тому можна зробити висновок, що внесення карбаміду по листку не впливає на підвищення маси тисячі, однак кількість зерна з качана при цьому збільшується.

Підходимо до найцікавішого – результатів урожайності (наведені на Рис. 26).

Рис. 25. Обмолот дослідних ділянок кукурудзи

Рис. 25. Обмолот дослідних ділянок кукурудзи

Рис. 26. Результати врожайності

Рис. 26. Результати врожайності

Якщо проаналізувати дані, то у будь-якому з варіантів, де вносився карбамід по листку у фазу 7-8 листків, ми отримували прибавку до врожайності. Найвищою була при нормах 20 кг/га та 30 кг/га.

Табл. 3. Прибавка по врожайності, виражена у %

Норма внесення, кг/га Урожайність, т/га Вологість, % Прибавка до врожайності, т/га Прибавка до врожайності, %
Контроль 13,0 23,1 0,0 0,0
5 13,1 23,4 0,1 0,8
7 13,3 23,1 0,3 2,5
10 13,2 23,3 0,2 1,4
15 13,6 23,7 0,6 4,5
20 13,8 23,3 0,8 6,4
30 13,8 23,1 0,8 6,3
40 13,5 22,9 0,5 3,9

Якщо подивитися на Табл. 3, зокрема, на вологість зерна під час збирання, то в середньому вона становила 23%. Тобто, карбамід ніяк не вплинув на її підвищення чи зниження. По врожайності ми отримали прибавку на рівні 6,5% у варіанті з нормою внесення в 20 кг/га у порівнянні до контролю, де карбамід не вносився.

Провівши дослід із внесення карбаміду по листку у фазу 7-8 листків, робимо наступні висновки:

  • 1. Прибавку врожайності від внесення карбаміду по листку відмічено при будь-яких нормах: чим більша норма, тим вища врожайність.
  • 2. Вплив підживлення відмічено на структурні показники, тобто, кількість зерна з качана зі збільшенням норми добрива збільшується, однак підвищення маси 1000 зерен при цьому не відбувається.

Рекомендуємо вносити карбамід по листу у фазу 7-8 листків з нормою 20 кг/га, особливо, якщо зменшується загальна кількість азотних добрив під основний обробіток ґрунту.

Матеріал підготував:

Андрій Шульга
Андрій Шульга
Агроном-консультант
Тел .: 0662616468
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні