Вплив обробітку ґрунту та попередника на розвиток кукурудзи в умовах Харківської області

Кожного року, плануючи сівозміну, агроном постає перед питанням вибору попередника та обробітку ґрунту під наступну культуру. Особлива увага при цьому приділяється при вирощуванні кукурудзи, адже на її урожайність значно впливають ці фактори. За нашим багаторічним досвідом ми можемо сказати, що кукурудза найкраще себе почуває на полях, де проводиться оранка. Проте не слід забувати, що і гібриди відрізняються між собою та можуть по-різному реагувати на обробіток ґрунту. Є стабільні (гомеостатичні) гібриди, які менш чутливі до екстенсивних технологій та не сильно знижують урожайність при погіршенні умов вирощування. А є інтенсивні гібриди кукурудзи, що дуже сильно реагують на умови вирощування.

Саме для того, щоб дати відповідь на вище згадані питання, в умовах Харківської області на базі ТОВ «ЛАН» (Валківський р-н) був закладений польовий дослід із визначення впливу попередника та обробітку ґрунту на урожайність кукурудзи на зерно.

Обробіток ґрунту є базисом і важливою складовою будь-якої технології вирощування польових культур та спрямований на підвищення родючості ґрунту і забезпечення стабільних врожаїв високої якості з найменшими витратами матеріальних та енергетичних ресурсів.

В Харківській області найбільш розповсюдженими є 3 варіанти обробітку ґрунту:

 • зяблевий обробіток (оранка)
 • глибоке рихлення
 • дисковий обробіток ґрунту

Саме на ці типи обробітку ґрунту і робився основний акцент.

Обрання правильного попередника для умов Північної частини Степу є свого роду гарантом накопичення вологи в ґрунті. Також він є одним з методів боротьби із шкідниками та хворобами кукурудзи. Для досліду в якості попередника ми обрали 3 культури, які є в 90% господарств – соняшник, ячмінь ярий, кукурудза на зерно.

В даному дослідженні брали участь 3 топові гібриди кукурудзи селекції KWS для даного регіону:

 • КВС КАВАЛЕР ФАО 250. Гібрид зернового напрямку з дуже швидкою вологовіддачею. Має високу толерантність до посухи та є стабільним за різних умов вирощування.
 • КВС 2370 ФАО 280. Гібрид зернового напрямку. Придатний для вирощування за інтенсивною та екстенсивною технологіями. Ремонтантний з еректоїдним типом листків.
 • КЕРБЕРОС ФАО 310. Гібрид зернового напрямку, високоврожайний та пластичний. Характеризується формування крупного зерна з високою масою 1000. Відкриває обгортки під час дозрівання, що позитивно впливає на швидкість вологовіддачі.

Дослідне поле складалося з 9 блоків (рис. 1).

Рис.1. Схематичне розміщення блоків на полі

Рис.1. Схематичне розміщення блоків на полі

Дискування проводилося в 2 сліди на глибину 15 см. Глибоке рихлення було проведено на глибину 35 см. Оранка проводилася оборотним плугом із передплужником на глибину 30 см.

В кожному блоці були висіяні всі три гібриди – КВС КАВАЛЕР ФАО 250, КВС 2370 ФАО 280, КЕРБЕРОС ФАО 310, в триразовій повторності. Дослідне поле було вирівняне, а захисною смугою слугував гібрид кукурудзи КЕРБЕРОС ФАО 310. Норма висіву для всіх варіантів становила 60 тис./га. Сівбу було проведено в один день (25.04.2019).

Хід польових робіт

Осінь:

 • Внесення добрив у дозі N55P26K26
 • Обробіток ґрунту на ділянках згідно схеми (рис.1)

Весна:

 • Закриття вологи важкою зубчастою бороною
 • Вирівнювальна культивація
 • Передпосівна культивація
 • Сівба дослідних ділянок
 • Внесення ґрунтового гербіциду Аденго (0,5 л/га) після сівби до сходів культури
 • Внесення страхового гербіциду МайсТер Пауер (1,5 л/га) у фазу 4-5 листків

За період вегетації (травень-вересень), згідно даних метеостанції в м. Валки, випало 110 мм опадів. В цілому, зону за погодними умовами вегетаційного періоду можна віднести до зони Північного Степу. Характеристика проведена за комплексним показником гідротермічного коефіцієнту Г. Т. Селянінова – баланс вологи = 0,9.

Під час збирання обліковувалися ділянки площею 0,0196 га. Густота стояння рослин на момент збирання складала 55 тис./га. При збиранні дослідних ділянок фіксувалася вологість та маса зерна з ділянки. Після чого вираховувалася урожайність з 1 гектару в перерахунку на базисну вологість зерна 14%.

Середня урожайність по всіх варіантах обробітку але на різних попередниках наведена на рис. 2.

Рис. 2. Середня урожайність гібридів залежно від попередника

Рис. 2. Середня урожайність гібридів залежно від попередника

КВС КАВАЛЕР ФАО 250 на попередниках ячмінь ярий та кукурудза на зерно показав майже однакову урожайність – 6,8 та 6,6 т/га відповідно. Попередник соняшник для даного гібриду кукурудзи виявився гіршим, про що свідчить урожайність 5,8 т/га, що на 0,8-1,0 т/га менше, ніж на кращих попередниках.

Реакція гібридів КВС 2370 ФАО 280 та КЕРБЕРОС ФАО 310 на попередник була однаковою: найкращим виявився ячмінь ярий (урожайність КВС 2370 ФАО 280 по ячменю ярому була на рівні 7,8 т/га, урожайність гібрида КЕРБЕРОС ФАО 310 склала 7,5 т/га). По попереднику кукурудза на зерно середня урожайність склала 7,2 т/га для КВС 2370 ФАО 280 та 6,8 т/га для КЕРБЕРОС ФАО 310. Попередник знижував урожайність, тому гібриди сформували на ньому такі показники:
КВС 2370 ФАО 280 – 6,9 т/га, що на 0,9 т/га менше від кращого попередника;
КЕРБЕРОС ФАО 310 – 6,3 т/га, що на 1,2 т/га менше від кращого попередника.

Середня урожайність для всіх варіантів попередника, але на різних обробітках ґрунту, наведена на рис. 3.

Рис. 3. Середня урожайність гібридів залежно від обробітку ґрунту

Рис. 3. Середня урожайність гібридів залежно від обробітку ґрунту

Реакція гібридів кукурудзи КВС КАВАЛЕР ФАО 250 та КЕРБЕРОС ФАО 310 на тип обробітку ґрунту була мінімальною. Різниця між оранкою та дискуванням становила 0,4 т/га. Це свідчить про те, що дані гібриди екстенсивного типу.

Вікно можливостей для гібриду кукурудзи КВС 2370 ФАО 280 дещо більше, і різниця урожайності між оранкою та дискуванням складає 0,7 т/га. Це підтверджує той факт, що КВС 2370 ФАО 280 є гібридом більш інтенсивного типу. В той же час, навіть при такій різниці між оранкою і дискуванням в умовах Харківської області, за основного обробітку дискування КВС 2370 ФАО 280 сформував найвищу урожайність – 6,9 т/га.

Результати урожайності по всім варіантам обробітку та попередниках наведено на рис. 4.

Рис. 4. Результати урожайності гібридів по всіх варіантах обробітку та попередниках

Рис. 4. Результати урожайності гібридів по всіх варіантах обробітку та попередниках

Графік узагальнює вплив обробітку ґрунту та попередника на урожайність гібридів кукурудзи КВС КАВАЛЕР ФАО 250, КВС 2370 ФАО 280 та КЕРБЕРОС ФАО 310. На ньому також можна побачити найкращі комбінації для кожного окремого гібриду. Наприклад, якщо в господарстві практикують рихлення та оранку як основний обробіток ґрунту після зернових, то на рихлення краще розміщувати гібрид кукурудзи КЕРБЕРОС ФАО 310. Середня урожайність при даному основному обробітку на попереднику ячмінь ярий склала 7,9 т/га (за НІР0,5 = 0,2 т/га). Дуже добрі показники урожайності будуть при розміщенні гібриду кукурудзи КВС КАВАЛЕР ФАО 250 на полях, де проведено рихлення із попередником кукурудза на зерно. Середня урожайність в даному випадку склала 6,9 т/га (за НІР0,5 = 0,2 т/га). На полях, де зробили оранку, кращим варіантом буде розміщення гібриду КВС 2370 ФАО 280 незалежно від попередника. Середня урожайність в даному випадку склала 7,6 т/га (за НІР0,5 = 0,18 т/га).

Якщо в господарстві практикують дискування як основний обробіток ґрунту, то тут попередник відіграє найбільшу роль. Найкращі результати господарство отримає при розміщенні гібридів кукурудзи по ячменю ярому. В даному випадку середня урожайність кожного гібриду буде вище від 0,5 т/га до 0,9 т/га у порівнянні із такими попередниками, як кукурудза на зерно та соняшник.

Цей дослід ще раз підтверджує, що для кукурудзи найгіршим попередником є соняшник, який суттєво знижує урожайність кукурудзи (від 0,3 до 1,1 тони з гектару при різних комбінаціях обробітку і залежно від гібриду, який вирощується).

Отож можемо сказати, що, знаючи реакцію гібриду на попередник та обробіток ґрунту, можна підібрати ту комбінацію, яка буде максимально ефективною та принесе найбільший прибуток з одиниці площі. Такі досліди трудомісткі, але їх потрібно робити для того, щоб ефективно використовувати і поля, і гібриди.

Матеріал підготував:

Добренький Олександр Анатолійович
Добренький Олександр Анатолійович
Менеджер з продукту Соняшник
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні