Визначення впливу густоти рослин на урожайність гібридів кукурудзи селекції KWS

Андрій Шульга, агроном-консультант відділу розвитку продуктів та агросервісу кукурудзи та соняшнику в Чернігівській та Сумській областях, ТОВ «КВС-УКРАЇНА»

Норма висіву кукурудзи завжди була, є і буде актуальною темою для кожного агронома з будь-якого куточку України. Значна частина майбутнього врожаю залежить саме від неї. Тому аграрії завжди в пошуках оптимальної норми. Основними чинниками, що впливають на норму висіву є: продуктивні запаси вологи у ґрунті та можливі опади за вегетаційний період. Адже на формування 1 т зерна кукурудзі потрібно близько 50 мм вологи. Погодьтеся – це велика кількість і не кожен регіон нашої країни має в запасі вологи на 5 чи 6 т/га врожаю. Тому потрібно раціонально використати наявну вологу в ґрунті і ту, яка буде протягом вегетації.

Є регіони, які кожного року мають достатній або високий рівень вологозабезпечення. На таких полях є можливість розкрити потенціал кожного гібриду та отримати максимум. Тому компанія KWS вирішила закласти густотний дослід на одній з локацій, де кожного року немає проблем з опадами. Мета досліду – дослідити за якої норми висіву гібрид отримає максимум по урожайності.

Дослід проведено у Чернігівській області, Ніжинському районі, на мікродослідних ділянках кукурудзи, де компанія проводить дослідження щодо нових продуктів, а також закладає цікаві досліди для аграріїв, які допоможуть отримати більший урожай.

На Рис.1 показана схема досліду, де було висіяно гібриди з такими нормами висіву: 50, 65, 75, 80 та 90 тис. насінин на 1 га. Закладення досліду відбулося з 9-ма гібридами: КВС ТАСКО ФАО 230, КВС КАВАЛЕР ФАО 250, КВС АЛЛЕГРО ФАО 250, КВС ФЕРНАНДО ФАО 260, КВС 2370 ФАО 280, КВС ЛАУРО ФАО 300, КВС РІКАРДО ФАО 320, КВС АКУСТИКА ФАО 350, КВС МІЛЕКАНО ФАО 350. Кількість повторностей – 3.

Рис.1 Схема посіву досліду

Рис.1 Схема посіву досліду

На Рис. 2 показано ділянки кукурудзи з цими гібридами, де було взято урожайність з нормою висіву у 80 тис. насінин на 1 га.

Рис.2 Норма висіву 80 тис. насінин на га

Рис.2 Норма висіву 80 тис. насінин на га

Технологія вирощування представлена у Табл.1.

Таблиця 1. Технологія вирощування кукурудзи на дослідному полі

Технологічна операція
Попередник Кукурудза на зерно
Основний обробіток ґрунту Оранка
Весняний обробіток ґрунту (закриття вологи) Культивація
Передпосівний обробіток ґрунту Культивація
Добрива N в д.р. 138 кг/га
Дата сівби 08.04.2023
Ґрунтовий гербіцид Сінтмезо, 4 л/га (S-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотріон, 37,5 г/л)
Страховий гербіцид Лаудіс, 0,2 кг/га (темботріон 200 г/кг, ізоксадіфен (антидот) 100 г/кг) + Меро, 1 л/га; Дікогерб Супер, 0,5 л/га (МЦПА у формі диметиламінної солі, у кислотному еквіваленті, 660 г/л + дикамба у формі диметиламінної солі, у кислотному еквіваленті, 90 г/л)
Догляд Кораген, 0,2 л/га (Хлорантранилінпрол, 200 г/л) + Джелентра, 0,4 л/га (хлорантраніліпрол, 106 г/л + біфентрин, 159 г/л)
Дата збирання 13-14.10.2023

Рис.3 Опади за вегетаційний період

Рис.3 Опади за вегетаційний період

На Рис.3 показані опади за вегетаційний період. Всього на локації випало близько 205 мм, які були рівномірно розподілені протягом сезону. Рівень вологозабезпеченості був на достатньому або навіть високому рівні. Посів було проведено на чорноземах, які мають високу вбирну здатність.

Протягом вегетації кукурудза росла та розвивалася добре. Високий агрофон мінеральних добрив у поєднанні з опадами дозволили отримати високі показники врожайності та розкрити потенціал кожного з гібридів. Обмолот дослідних ділянок відбувся 13 та 14 жовтня з одночасним заміром вологості та врожайності.

Рис.4 Урожайність гібриду КВС ТАСКО за різних густот вирощування

Рис.4 Урожайність гібриду КВС ТАСКО за різних густот вирощування

Рис.5 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.5 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.6 Урожайність гібриду КВС АЛЛЕГРО за різних густот вирощування

Рис.6 Урожайність гібриду КВС АЛЛЕГРО за різних густот вирощування

Рис.7 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.7 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.8 Урожайність гібриду КВС КАВАЛЕР за різних густот вирощування

Рис.8 Урожайність гібриду КВС КАВАЛЕР за різних густот вирощування

Рис.9 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.9 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.10 Урожайність гібриду КВС ФЕРНАНДО за різних густот вирощування

Рис.10 Урожайність гібриду КВС ФЕРНАНДО за різних густот вирощування

Рис.11 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.11 Розмір качанів за різних густот вирощування

У гібридів КВС ТАСКО ФАО 230, КВС АЛЛЕГРО ФАО 250, КВС КАВЛЕР ФАО 250 та КВС ФЕРНАНДО ФАО 260 зі збільшенням густоти стояння рослин збільшується і врожайність. Густота більше 85 тисяч рослин на 1 га не дає прибавки по урожайності або ж відсоток її підвищення незначний. Тому недоцільно завищувати норму висіву до 90 тисяч насінин на га.

На Рис.12 наведено врожайність гібриду КВС 2370. Помітно, що зі збільшенням густоти більше 75 тисяч рослин на га врожайність не підвищується, тому загущувати його не рекомендовано. Гібрид має недозапилену верхівку качана та абортує зерна (Рис.13). Оптимальною густотою до збирання для даного гібрида є 72-75 тисяч рослин на га.

Рис.12 Урожайність гібриду КВС 2370 за різних густот вирощування

Рис.12 Урожайність гібриду КВС 2370 за різних густот вирощування

Рис.13 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.13 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.14 Урожайність гібриду КВС ЛАУРО за різних густот вирощування

Рис.14 Урожайність гібриду КВС ЛАУРО за різних густот вирощування

Рис.15 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.15 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.16 Урожайність гібриду КВС РІКАРДО за різних густот вирощування

Рис.16 Урожайність гібриду КВС РІКАРДО за різних густот вирощування

Рис.17 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.17 Розмір качанів за різних густот вирощування

Гібриди КВС ЛАУРО ФАО 300 та КВС РІКАРДО ФАО 320, з бренду CLIMACONTROL, показують найвищу врожайність за густоти стояння 78-80 тисяч рослин на га в даному регіоні. Якщо її збільшити до 90 тисяч, то врожайність навпаки знижується. Це відбувається за рахунок недозапилення верхівки качана, абортації зерен та зменшення кількості рядів на качані. Тому ці гібриди рекомендовано вирощувати за густоти у 75-80 тисяч рослин на га.

Рис.18 Урожайність гібриду КВС МІЛЕКАНО за різних густот вирощування

Рис.18 Урожайність гібриду КВС МІЛЕКАНО за різних густот вирощування

Рис.19 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.19 Розмір качанів за різних густот вирощування

У дослідженні була наша новинка сезону 2024, а саме гібрид КВС МІЛЕКАНО ФАО 350 . Напівремонтантний гібрид із зубовим типом зерна та швидкою вологовіддачею. Показав високі показники врожайності навіть за низьких густот вирощування. Однак максимум урожайності отримали за густоти у 92 тисячі рослин на га. Незважаючи на недозапилену верхівку качана має найбільшу урожайність серед усіх гібридів. Тому рекомендовано його вирощувати за густоти 80-90 тисяч рослин на 1 га при достатньому рівню вологозабезпечення та мінеральному живленні.

Рис.20 Урожайність гібриду КВС АКУСТИКА за різних густот вирощування

Рис.20 Урожайність гібриду КВС АКУСТИКА за різних густот вирощування

Рис.21 Розмір качанів за різних густот вирощування

Рис.21 Розмір качанів за різних густот вирощування

Гібрид КВС АКУСТИКА ФАО 350 має високий рівень урожайності за густот від 65 до 80 тисяч рослин на га. Найвищу норму висівати не потрібно, так як урожайність при цьому не збільшується. Тому рекомендовано висівати з нормою від 65 до 75 тисяч рослин на га. Гібрид характеризується недозапиленою верхівкою качана та абортованими зернами при високих густотах стояння рослин, однак завдяки високій рядності (18-20 шт.), гібрид показує високі показники урожайності.

Провівши дослідження, щодо впливу густоти стояння рослин на урожайність кукурудзи змогли оцінити кожен гібрид на компенсаційну здатність та потенціал. Якщо ваш регіон має достатнє вологозабезпечення, а на полі присутній високий агрофон, то є сенс збільшувати норми висіву для отримання вищих урожаїв. Сподіваємося, що стаття та дослідження стануть у нагоді і ви отримаєте більше з гібридами компанії KWS.

Матеріал підготував:

Андрій Шульга
Андрій Шульга
Агроном-консультант
Тел .: 0662616468
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні