СМАРТ МОДЕНТА КВС

Перший Z-тип серед нематодних СМАРТ-гібридів із стійкістю до фузаріуму

 • Z-тип
 • Стійкість Rz Cr (Fus) Nt
 • Гібрид з технологією EPD

Властивості гібриду

 • Нематодотолерантний СМАРТ-гібрид з помірною стійкістю до фузаріуму
 • Висока стійкість до ризоманії та церкоспорозу

Переваги

 • Придатний для ранніх та середніх термінів копки
 • Зменшена кількість гербіцидних обробок
 • Менше екологічне навантаження
 • Для полів, засмічених падалицею цукрових буряків та нематодою

Вигода

 • Якісна сировина в ранні терміни копки
 • Вища якість цукру завдяки низькому вмісту альфа-амінного азоту
 • Гарантовано високий вихід цукру навіть на полях, уражених нематодою!
Про КОНВІЗО® СМАРТ в YouTube
Знайти представника у вашому регіоні