• kws1017_indep_pool_seedsbarn_100749.jpg

Технологія вирощування озимого жита

Гібридне жито – це культура інтенсивного типу. Технологія вирощування гібридного жита на 20-30% дешевша проти пшениці, а за рахунок високої стійкості до хвороб та ефективного використання поживних речовин з ґрунту застосовується менше добрив та фунгіцидів.

Терміни посіву, кількість днів осінньої вегетації Норма висіву на м2
Ранні 55 днів 180-200
Оптимальні 45 днів 200
Пізні 35 днів 220

Глибина посіву 2-3 см

Оптимальна глибина посіву становить 2-3 см. Збільшення глибини посіву призводить до слабких сходів, зменшення продуктивного кущіння і, як наслідок, до різкого зниження врожайності і зимостійкості.

Вплив попередника

При вирощуванні жита після кукурудзи її пожнивні рештки мають добре подрібнюватися і загортатися. Якщо гібридне жито вирощувати після цукрових буряків, можуть виникати складнощі зі своєчасною сівбою, а в разі сівби після зернових необхідно проводити боротьбу з падалицею і добре обробляти стерню.

Основне підживлення

Восени вноситься близько 50 кг фосфору, 120 кг калію та 20 кг магнію. На легких ґрунтах калій можна вносити навесні. Весною разом з азотом за потреби вноситься сірка. Залежно від місцевих природно-кліматичних умов, забезпеченості ґрунтів і напряму використання жита, стратегія його удобрення може значно змінюватися.

Запланована урожайність 50 ц/га 70 ц/га
Кількість колосків на м2 450-550 550-650
Внесення добрив восени під основний обробіток ґрунту, винос на заплановану врожайність, кг/га
Оксид фосфору P2O5 50 75
Оксид калію K2O 120 170
Оксид магнію MgO 20 28
Внесення азоту N, кг/га
На початку весняної вегетації, Nmin = 0–30 см
На основі оцінки посівів наприкінці осінньої вегетації
1-2 пагони на рослину 60-70 70-80
3-4 пагони на рослину 50-60 60-70
6-10 пагонів на рослину 30-50 40-50
+ Сірка S 20 20
Вихід в трубку ВСН 31-32, Nmin = 30-60 см 30-45 50-60
ВВСН 39-49 в разі потреби - 30
Розрахунок норми внесення азоту
Запланована врожайність (ц/га) х 2 - Nmin (азот у ґрунті)

Джерело: KWS, agronom.com.ua

Гібридне жито: питання та відповіді

Внесення регуляторів росту та ЗЗР

Кількість препаратів слід розраховувати відповідно до стану рослин, кількості опадів та технології вирощування.

Група препаратів Фаза розвитку
за ВВСН
Рекомендації щодо використання Діючі речовини
Регулятори росту 31 ССС720 1 л/га + Модус 0,2 л/га  
  32 При збільшенні планової врожайності з 50 до 70 ц/га – Модус 0,4-0,6 л/га  
Фунгіциди 30-35 У разі наявності джерела інфекції чи перших симптомів хвороб стебла, борошнистої роси, ринхоспоріозу. Прохлораз + пропіконазол, ципродиніл, фенпропіморф
  39-59 При захворюванні на ринхоспоріоз чи буру іржу. Поширення хвороби слід контролювати протягом усього вегетаційного періоду.
Не варто обробляти під час цвітіння жита.
Тебуконазол, епоксиназол, метконазол
Гербіциди Осінь
11-12
Використання відповідно до інструкції виробника. Зверніть увагу на глибину посіву – для застосування деяких гербіцидів вона має становити не менше 3-4 см.  
  Весна Не рекомендується використовувати гербіциди з групи феноксикислот (2,4-Д, МЦПА) після появи першого вузла кущення ВВСН 31. Це збільшує ризик укорочення або роздвоєння колоса.  
Інсектициди Осінь, весна При ранньому посіві проведіть восени моніторинг шкідників, таких як шведські мухи, попелиці, совки. Навесні зверніть увагу на попелиць, трипсів та п’явиць.
Не варто обробляти під час цвітіння жита.
Диметоат, альфа-циперметрин

Джерело: KWS

Знайти представника у вашому регіоні