Management nematodů

Pokud víte o kontaminaci vašeho pole háďátkem řepným (Heterodera schachtii), měli byste v době příštího setí řepy co nejvíce snížit populační hustotu tohoto škůdce. Snížení můžete dosáhnout dodržováním správného střídání plodin tím, že se vyhnete dalším hostitelským rostlinám a budete pěstovat meziplodiny snižující výskyt háďátka.


Tato simulace začne v osevním postupu cukrovou řepou a nízkým až středním počátečním zamořením háďátkem.

Nejprve klikněte na tlačítko "+" a poté vyberte další plodiny a sestavte obvyklý osevní postup. V případě potřeby proveďte změny, abyste snížili úroveň populace háďátek.

Pokud se úroveň populace háďátka v simulaci dostane do červených oblastí, je třeba provést změny ve střídání plodin.

Střídání plodin

Zde zvolte střídání plodin, abyste ovlivnili úroveň možné populace háďátka.

Do you want to plan for a longer time?

Do you want to map your complete crop rotation to limit nematode populations? Then please sign up for our free myKWS.

01.

Typy plodin

Vyberte typ plodiny.

 • RZ Cukrovka, náchylné odrůdy Při pěstování odrůd cukrové řepy bez tolerance k nematodům může dojít k velkému nárůstu populace háďátka řepného. V oblastech s potvrzeným výskytem háďátka a v oblastech s podezřením na výskyt háďátka zvolte odrůdu odolnou vůči háďátku.
 • RZ#NT Cukrovka, odrůdy tolerantní k nematodům Výnos můžete zajistit výběrem odrůdy cukrové řepy odolné vůči háďátku. Tyto odrůdy jsou tolerantní k napadení háďátkem řepným a jejich výkonnost tedy při zamoření neklesá tak, jako u netolerantích odrůd. Rozšíření nematodů je pak zřetelně nižší než u náchylných odrůd.
 • Obilniny
 • Brambory
 • Řepka ozimá Řepka je hostitelskou rostlinou háďátka řepného. Pokud zařadíte řepku do osevního postupu s řepou, měli byste si dát pozor zejména na výdrol řepky a likvidovat jej. Abyste zabránili rozmnožení háďátek, vypočítejte optimální dobu pro jejich regulaci pomocí sumy teplot. Po ozimé řepce zvolte v osevním postupu podle situace buď "výdrol řepky - včas zlikvidován" nebo "výdrol řepky - nelikvidován".
 • Výdrol řepky - včas zlikvidován
 • Výdrol řepky -nelikvidován Výdrol řepky nabízí dobré podmínky pro šíření háďátka řepného. Včasná kontrola výdrolu je proto obzvláště důležitá. Abyste zabránili rozmnožení háďátek, můžete vypočítat optimální dobu pro jejich regulaci pomocí sumy teplot. TPo ozimé řepce zvolte v osevním postupu podle situace buď "výdrol řepky - včas zlikvidován" nebo "výdrol řepky - nelikvidován".
 • Kukuřice
 • Brukvovité Jelikož jsou brukvovité druhy dobrými hostiteli háďátka řepného, lze při zařazení těchto druhů do osevního postupu řepy očekávat rychlé namnožení nematodů.
 • RESISTENT Rezistentní meziplodiny - s dlouhou vegetační dobou Pěstování rezistentních meziplodin pomáhá zabránit vzniku silných populací při častém pěstování cukrové řepy a/nebo přispívá ke snížení úrovně populací. Pro účinnou redukci nematodů je nutný intenzivní rozvoj kořenů v půdě. Proto je delší vegetační doba meziplodiny základem redukce háďátek. Předpokladem dobrého vývoje je včasný termín setí, optimální seťová příprava a dobré zásobení vodou a živinami.
 • RESISTENT Rezistentní meziplodiny - s krátkou vegetační dobou Pěstování rezistentních meziplodin pomáhá zabránit vzniku silných populací při častém pěstování cukrové řepy a/nebo přispívá ke snížení úrovně populací. Pro účinnou redukci nematodů je nutný intenzivní rozvoj kořenů v půdě. Pokud je meziplodina zaseta příliš pozdě, nebo pokud se meziplodina špatně vyvíjí kvůli špatným podmínkám, efekt redukce nematodů nebude tak silný, jak by bylo potřeba.
 • Meziplodiny bez rezistence k nematodům
 • SONSTIGE Jiné - bez efektu na nematody

Nematody

Úroveň populace hlístic

nízké vysoké

Vezměte prosím na vědomí: Při pěstování odrůd cukrové řepy bez tolerance k nematodům může dojít k velkému nárůstu populace háďátka řepného. V oblastech s potvrzeným výskytem háďátka a v oblastech s podezřením na výskyt háďátka zvolte odrůdu odolnou vůči háďátku.

RESISTENT RESISTENT SONSTIGE RZ RZ#NT