• zuckerruebe_pillen_rot_nah.jpg
    Moření osiva cukrové řepy

Ochrana osiva u cukrové řepy – výhody obalování osiva

Vzcházející rostliny cukrové řepy napadají choroby a škůdci a proto potřebují ochranu namořením osiva. KWS zabezpečuje tuto ochranu svou originální technologií obalování osiva.

Výhody obalovaného osiva:

• Obalová hmota zakulatí osivo do jednotného, kulovitého tvaru

• Ochrana proti chorobám a škůdcům během vzcházení plodiny

• V závislosti na výskytu škůdců si můžete při objednání osiva vybrat různé moření osiva

• Pelety osiva jsou kalibrované na stejnou velikost

• Obalované osivo usnadňuje přesný výsev

• Speciální složení obalové hmoty zlepšuje vzcházivost osiva


Obal osiva a jeho složení je nejdůležitějším opatřením na ochranu malých rostlin řepy dokud nevyrostou do fáze, kdy dokážou odolávat chorobám a škůdcům samy.

Struktura obalu semena cukrovky

• Obalová hmota zakulatí osivo do jednotného, kulovitého tvaru
• Ochrana proti chorobám a škůdcům během vzcházení plodiny
• V závislosti na výskytu škůdců si můžete při objednání osiva vybrat různé moření osiva
• Pelety osiva jsou kalibrované na stejnou velikost
• Obalované osivo usnadňuje přesný výsev
• Speciální složení obalové hmoty zlepšuje vzcházivost osiva

Ve struktuře obalu semena cukrovky jsou 4 vrstvy

Vrstva 1:
• Film – tenká vrstva obsahující fungicid TMTD (účinná látka: thiram)
• Tato dezinfekce likviduje houbové patogeny na povrchu osiva

Vrstva 2:
• Vytvoření kulovité pelety pomocí pevných a kapalných složek obalovací hmoty
• Tato vrstva má největší vliv na hmotnost a tvar pelety
• Složky obalovací hmoty slupky podporují klíčení a vzcházení
• Tato vrstva obalovací hmoty funguje jako prostorový oddělovač mezi semenem a látkami, které se nanášejí ve třetí vrstvě (ochrana před fytotoxickými účinky)

Vrstva 3:
• Další filmový povlaku ze suspenze obsahující insekticidy a fungicidy
• Chrání klíčící semeno před napadením různými živočišnými škůdci a houbovými patogeny
z půdy (Aphanomyces cochlioides a Pythium ultmum)

Vrstva 4:
• Nanesení pigmentového a leštícího povlaku
• Brání otěru ochranných látek 3. vrstvy a chrání zemědělce před přímým stykem s ochrannými látkami
• Propůjčuje peletám KWS typickou jasně zářivou oranžovou barvu

Proces obalování končí krátkým sušením.

Moření osiva cukrové řepy

Při objednávce osiva věnujte pozornost adekvátnímu moření osiva. Přidání insekticidu je důležitým opatřením na ochranu cukrové řepy během časného vývojového stádia. Živočišní škůdci mohou způsobit závažná poškození v časném růstovém stádiu.

Použití slabšího moření:
Úpravy Janus Forte a Force Magna jsou vhodné pouze pro krátké období vzcházení řepy a pro stanoviště s nízkým tlakem škůdců.

Použití silného moření:
V případě silného tlaku půdních škůdců (např. drátovec, maločlenec čárkovitý) nebo listových škůdců (dřepčík, květilka řepná, mšice) se doporučuje vybrat úpravy osiva Cruiser & Force nebo Poncho Beta+. Obě tyto úpravy kromě ochrany během vzcházení poskytují dlouhodobou ochranu do uzavření řádků i před listovými škůdci a přenašeči viróz škůdci.

Moření osiva se brzy zásadně změní:
Ochranné látky k moření osiva (neonikotinoidy, thiram) v rámci EU postupně ztrácejí registraci. V blízké budoucnosti budou nahraženy ekologičtějšími, ale méně účinnými přípravky. Řepu po vzejití bude nutno chránit operativními postřiky insetkicidních přípravků.

Insekticidy u cukrové řepy

Neonikotinoidy

  • Komplexní ochrana všech částí rostlin před savými a požerovými i škůdci
  • Účinná látka má systemický charakter a je rozváděna do všech částí rostliny

Pyrethroidy

  • Účinná látka fumiguje do okolí pellety a vytváří kolem pellety chráněnou zónu
  • Škůdci, kteří proniknou do chráněné zóny jsou paralyzováni nebo usmrceni
  • Působí pouze v půdě
  • Nedostatečná ochrana pro nadzemní části rostliny

Žlutá: Neonikotinoid, Červená: Pyrethroid

Žlutá: Neonikotinoid, Červená: Pyrethroid