• Cysty nematoda využívajícího například cukrové řepy
    Nematody

Malý škůdce s velkým dopadem

Háďátko řepné (Heterodera schachtii) má největší ekonomickou důležitost ve většině oblastí pěstování cukrové řepy v Německu a Evropě.

Nematoda patří do různorodé biologické třídy hlístic. Jsou to obvykle relativně malí, bílí až bezbarví vláknití červi. Celosvětově se přizpůsobili širokému spektru lokalit a závisí na vlhkosti.

  • Nematoda se ve svém stanovišti pohybují klikacením, a proto jsou také označováni jako háďátka
  • Na rostlinách parazituje přibližně 3000 z 20 000 známých druhů nematod
  • Přibližně 100 je významnými škůdci na plodinách
  • Nematoda zamořují kořenový systém hostitelské rostliny a závažně postihují metabolismus rostliny