KWS FREYA

Raný hybrid

  • Vysoce výnosný raný silážní hybrid

Charakteristika

Genetický typ Sorghum bicolor x Sorghum sudanense
Typ laty polootevřená
Počáteční růst 5
Obsah sušiny 5
Výnos sušiny 3
Výška rostliny 2,5-4 m
Odnožování 2
Tolerance k chorobám 3
Zralost raný
Hlavní plodina ANO
Následná plodina ANO
Výsevek 30–35 klíčivých semen/m 2

1 = nízká, nízká charakteristika

5 = velmi vysoká, velmi silná charakteristika

Ihned najít poradce