Nedoceněná plodina českých polí

Z celosvětového pohledu se téměř ze 40 % podílí na výživě obyvatel zrnová kukuřice, která je
v tomto ohledu nejvýznamnější plodinou, až druhé místo patří pšenici. V Evropské unii stejně jako v České republice je situace jiná. Prvenství náleží pšenici, v tuzemsku dokonce zaujímá výměra této plodiny desetinásobek plochy zrnové kukuřice. K zamyšlení vede i fakt, že zrnová kukuřice dosahuje v České republice v průměru za posledních pět let o 20 až 30 % vyšší výnosy než pšenice (výjimkou byl rok 2015 s nevhodným rozložením srážek) a také poptávka po ní je
ve srovnání s pšenicí vyšší.

Tyto informace zazněly na konferenci pořádané společností KWS OSIVA s. r. o. v Hluboké nad Vltavou. Zatímco kukuřice na zrno je v České republice opomíjenou plodinou, její využití na siláž má v tuzemsku vybudovanou tradici, v současné době vedle výživy zvířat i pro bioplynové stanice. Ing. Miroslav Stropnický, MBA, zástupce společnosti KWS Osiva, připomněl loňský příznivý rok z hlediska kukuřičné siláže. Průměrný republikový výnos 39,38 t/ha dal prostor pro vytvoření rezerv ve výši 15 až 20 %, které je potřeba využít pro případ neúrody v následujících letech.

Ve výnosu i kvalitě patří šlechtění kukuřice KWS ke špičce, říkají zástupci této firmy a jejich slova potvrzují výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Velmi ranému silážnímu sortimentu firmy KWS dominuje nový hybrid KWS Juvento (FAO 230/230), který v sobě snoubí vysoký výnos suché hmoty i obsah škrobu (34,8 % při sušině zhruba 32 %) a vysokou stravitelnost zbytku a celé rostliny, stejně tak odolnost vůči chladu. Ing. Stropnický hovořil také o hybridu KWS Stabil (FAO 210/210), jež poskytl v pokusech KWS (2016) ve svém sortimentu nevyšších výnosů. Výrazným hybridem raného silážního sortimentu je Corfinio KWS (FAO 240 Z/250 S), který nastupuje na místo Ronaldinia. „Vedle vysokého výnosu vyniká zejména kvalitativními parametry,“ informoval Ing. Stropnický.

Středně raný silážní sortiment reprezentují hybridy Walterinio KWS (FAO 280), Agro Vitallo (FAO 270 Z/280 S) a Fernandez (FAO 270). Tyto hybridy podle zástupce firmy KWS Osiva patří
k nejvýkonnějším na ÚKZÚZ. Walterinio KWS, novinka loňského roku, v sobě ideálně kombinuje výnos suché hmoty, stravitelnost a vysoký podíl škrobu, vyzdvihl řečník. Připomněl také známý hybrid Atletas pro bioplynové stanice (FAO 280), který v rámci loňských pokusů KWS dosáhl rekordního výnosu suché hmoty.

Společnými vlastnostmi silážních hybridů KWS, o kterých zástupci této firmy hovořili, jsou odolnost vůči chladu na jaře a rychlý start, rychlé ukládání škrobu, díky němuž se docílí potřebné sklizňové sušiny a vysoké koncentrace škrobu v siláži, široké sklizňové okno
a tolerance vůči přísušku.

O výjimečných výsledcích mezi zrnovými hybridy vhodnými do oblasti konání odborné akce (Hluboká nad Vltavou) hovořil Ing. Stropnický u materiálů Rivaldinio KWS (FAO 240/240) a KWS 2323 (FAO 250/250).

Aktuální sortiment hybridů kukuřice firmy KWS Osiva pro tradiční využití zahrnuje 26 materiálů, pro bioplynové stanice sedm plus čtyři odrůdy čiroku. Šlechtění KWS má na tuzemském trhu vedoucí postavení, vzájemná důvěra je to, čeho si společnost KWS velmi cení.

Ing. Barbora Venclová

Ihned najít poradce
Najděte svého obchodního zástupce