AGRO VITALLO

FAO Z 270 / S 280

Dvouliniový hybrid

  • Silážní hybrid s vysokou meziročníkovou stabilitou výnosů SH
  • Vysoká odolnost vůči občasným přísuškům - tolerance ke stanovišti

Charakteristika

  • Jistota docílení požadované sklizňové sušiny i v chladných oblastech
  • Vzrůstný bohatě olistěný nepoléhavý hybrid s vynikajícím zdravotním stavem
  • Vhodný zejména pro produkci bioplynu - dokonale rozložitelná organická hmota
  • Výborný obsah škrobu v siláži - siláž z jednoho žlabu lze použít pro skot i BPS
Ihned najít poradce
Najděte svého obchodního zástupce