AGRO VITALLO

Název mluví za vše

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 270/S 280

Charakteristika

  • Vysoká odolnost vůči občasným přísuškům - tolerance ke stanovišti
  • Silážní hybrid s vysokou meziročníkovou stabilitou výnosů SH
  • Jistota docílení požadované sklizňové sušiny i chladných letech
  • Vzrůstný bohatě olistěný nepoléhavý hybrid s vynikajícím zdravotním stavem
  • Vhodný zejména pro produkci bioplynu - dokonale rozložitelná organická hmota
  • Výborný obsah škrobu v siláži umožňuje pěstiteli použít siláž z jednoho žlabu pro skot
    i BPS

Najděte svého obchodního zástupce