AGRO VITALLO

 • Dvouliniový hybrid
 • FAO Z 270/S 280

Charakteristika

 • Vysoká odolnost vůči občasným přísuškům - tolerance ke stanovišti
 • Silážní hybrid s vysokou meziročníkovou stabilitou výnosů SH
 • Jistota docílení požadované sklizňové sušiny i chladných letech
 • Vzrůstný bohatě olistěný nepoléhavý hybrid s vynikajícím zdravotním stavem
 • Vhodný zejména pro produkci bioplynu - dokonale rozložitelná organická hmota
 • Výborný obsah škrobu v siláži umožňuje pěstiteli použít siláž z jednoho žlabu pro skot
  i BPS
 • Oblíbený silážní hybrid s výbornou ročníkovou stabilitou výnosů a kvality SH

Najděte svého obchodního zástupce