JUVENTO

  • Tříliniový hybrid
  • FAO Z 220/S 230

Charakteristika

  • Mimořádně vysoká stravitelnost OH, DINAG, nízký obsah NDF, vysoký obsah škrobu
  • Souhrn všech znaků pro nejvyšší kvalitu siláže pro dojnice
  • Vysoká produkce mléka z tuny siláže
  • Výnos a stabilita ve všech oblastech pěstováni
  • Vysoká produkce mléka z hektaru
  • Perfektní zdravotní stav
  • Široké sklizňové okno – dostatek času pro sklizeň v optimálních parametrech
  • Vhodný i do chovů s vyšším podílem kukuřice v krmné dávce

Najděte svého obchodního zástupce