KIDEMOS

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 270/S 270

Charakteristika

  • Velmi vysoký výnosový potenciál zrna
  • Ročníková stabilita výnos zdravého zrna
  • Velmi rychlé uvolňování vody ze zrna
  • Vysoká tolerance ke stanovištním podmínkám
  • Výborný zdravotní stav
  • Nelámavost stonku
  • Registrace ve Francii již po prvním roce v registračním řízení
  • Určený především do teplé i chladné řepařské oblasti a pro včasnou sklizeň v obasti kukuřičné

Najděte svého obchodního zástupce