KWS KROGULEC

  • Tříliniový hybrid
  • FAO Z 230/S 230

Charakteristika

  • Vynikající výnosová stabilita
  • Plastický hybrid s vysokou tolerancí ke stanovišti
  • Vysoká odolnost vůči houbovým chorobám, vynikající zdravotní stav
  • Zdravá siláž s vysokým obsahem škrobu a celkovou stravitelností
  • Sklizňové okno v dostačující délce pro optimální termín sklizně na siláž
  • Univerzální hybrid pro všestranné využití
  • Hybrid vhodný pro produkci zrna pro mlynárenské účely

Najděte svého obchodního zástupce