QUALITO

FAO Z 210 / S 200

Dvouliniový hybrid

  • Vysoký, bohatě olistěný hybrid s velkou palicí
  • Stabilní výnosy v chladných oblastech

Charakteristika

  • Vynikající stravitelnost celé rostliny
  • Jistota vysokého výnosu kvalitní siláže i při pozdním termínu setí
  • V řepařské a bramborářské oblasti pro ranou sklizeň zrna
  • Vysoký ekonomický efekt při pěstování na zrno i siláž
  • Do všech oblastí jako následná plodina po žitech

Základní informace

Ihned najít poradce