RONALDINIO

Nositel zisku

  • Tříliniový hybrid
  • FAO Z 240/S 250

Charakteristika

  • Nejpěstovanější hybrid v ČR a Evropě
  • Univerzálnost účelu pěstování a využití produkce
  • Spičková výkonnost a tolerance vůči stresu
  • Pozitivní výnosová reakce na zvýšenou hustotu setí
  • Excelentní rychlost ukládání škrobu
  • Mimořádně vysoká stravitelnost zbytku a celé rostliny
  • Široké sklizňové okno − záruka sklizně v optimálních parametrech
  • Siláž pro dojnice s velkým podílem škrobu a vysokou stravitelností