RUDOLFINIO KWS

 • FAO Z 280/S 290
 • Tříliniový hybrid

Charakteristika

 • Velmi vzrůstný hybrid s vysokým výnosem Sh a škrobu z hektaru
 • Rychlý počáteční růst a vývoj
 • Výborný zdravotní stav
 • Plastický, velmi tolerantní k přísuškům
 • Určený do řepařské oblasti a na začátku sklizní v kukuřičné oblasti
 • Silný stay green efekt umožňuje široké sklizňové okno
 • Výborná rozložitelnost organické hmoty zajišťuje vysokou výtěžnost metanu při výrobě bioplnyu a velmi dobrou stravitelnost siláže pro dojnice
 • Snižuje výměru kukuřice potřebnou pro výrobu siláže pro bioplynové stanice či pro skot
 • Z jednoho žlabu lze krmit BPS i skot s vysokou rentabilitou výroby

Najděte svého obchodního zástupce