RUDOLFINIO KWS

  • FAO Z 280/S 290
  • Tříliniový hybrid

Charakteristika

  • Špičkový výkon s dlouhým sklizňovým oknem
  • Rychlý počáteční vývoj
  • Vysoce tolerantní k přísuškům
  • Siláže s vysokým obsahem škrobu a s vysokou stravitelností
  • Hybrid určený pro špičkové chovy skotu
  • Velmi vysoký ekonomický efekt v chovech skotu a u bioplynových stanic

Najděte svého obchodního zástupce