RUDOLFINIO KWS

FAO Z 280 / S 290

Tříliniový hybrid

  • Špičkový výkon s dlouhým sklizňovým oknem
  • Rychlý počáteční vývoj
  • Vysoce tolerantní k přísuškům

Charakteristika

  • Siláže s vysokým obsahem škrobu a s vysokou stravitelností
  • Hybrid určený pro špičkové chovy skotu
  • Velmi vysoký ekonomický efekt v chovech skotu a u bioplynových stanic
Ihned najít poradce