• farmer in the cornfield bird's-eye view

Heiko Kaiser, Mainleus

Farmář z Horních Frank přisuzuje velkou důležitost své svobodě: schopnost rozdělit si svůj čas podle svého a rozhodovat se sám. Až do této doby měl druhé povolání, a k tomu také pracoval na farmě rodičů. Ovšem perspektiva převzetí rodinného podnikání v budoucí době je tady. Proto již přebírá co nejvíce odpovědnosti, jako kdyby byl nezávislý a soběstačný. Pro Heiko Kasera je obojí velmi důležité. Jeho zdůvodnění: každý farmář se musí přizpůsobit vrtochům přírody. Pevná pracovní doba a přísné hierarchie zde nemají místo.

Váš kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Poslat e-mail
KONTAKTY